Avskaffa livstidsstraffet

Av Dick Sundevall 2014-07-08

Hur ser samhället på att din bor, syster, mamma, pappa, hustru/make eller sambo har blivit mördad? Det får du inte veta när domstolen dömer mördaren till livstids fängelse. Du vet bara att det inte betyder vad som står i domen: Livstids fängelse. 

Du får veta hur samhället såg på mordet på din närstående 10, 20, 30, 40 eller 50 år senare – genom att Örebro tingsrätt då klargör den frågan. Är det ett av dina vuxna barn som har dödats kanske du hinner avlida utan att ha fått svar på hur samhället såg på att ditt barn mördades.

46 år och 6 månaders fängelsestraff

Den 7 maj 2010 beslöt tingsrätten i Örebro att den 72-årige Leif Axmyrs livstidsdom skulle omvandlas till ett tidsbestämt straff på 46 år och 6 månader. Det är det längsta tidsbestämda straff som någonsin fastställts för en person i Sverige.

Vem är då denne Axmyr? Ett stort monster som slår ner alla som kommer i hans närhet? Nej, han är under medellängd, läser mycket filosofi och historia och har som sitt mest utmärkande drag en sprudlande humor, enligt alla som lärt känna honom. Däribland jag själv. Och det har aldrig varit aktuellt att placera honom inom den rättspsykiatriska våden.

Tänder snabbt

Men han är definitivt inte guds bästa barn och har inte varit någon skötsam intern. Hans humör svänger snabbt när han anser sig kränkt och då tar han ofta till nävarna. Eller i varje fall var det så tidigare. Enligt tillgängliga utredningar har han lugnat ner sig betydligt de senaste åren.

Tre dygn gammal hämtades Leif Axmyr på BB och placerades på barnhem. Det här är 1938 och den tidens barnhem var ofta, enligt många vittnesmål, rent fruktansvärda. Mycket fysisk aga och annan bestraffning och allt annat än kärleksfullt.

– Det värsta var ändå när man skulle ligga kvar i sängen, berättade Axmyr för mig under en intervju. Du vet, man är två-tre år gammal och har massor av spring i benen, och ska som straff för något ligga kvar i sängen hela dagen. Det var nog då som jag blev lite manisk.

Sedan blev det kortare perioder av boende hos fadern som misshandlade honom, när han inte var intagen på ungdomshem eller bodde på gatan. Ungdomshemmen avlöstes med tiden av ungdomsfängelse innan det var dags för fängelser för vuxna. Det handlar i huvudsak om stölder och kassaskåpssprängningar och däremellan en del misshandelsdomar. Kriminalvården har blivit hans hem.

– Jag är nog kriminalvårdens mest ”vårdade” person, säger Axmyr med ett skratt. Och se hur det har gått.

Dubbelmord

Den 16 november 1982 dömde Gävle tingsrätt Axmyr för dubbelmord till livstids fängelse. Det var ett svartsjukedrama där han mördade sin före detta flickvän och hennes dåvarande pojkvän. Sedan dess har han forslats runt mellan landets ”hårdaste kåkar”, Kumla, Hall och Tidaholmsfängelset, där han nu befinner sig – med undantag av en tid på Österåkeranstalten.

– På Österåker var det bra, hävdar Axmyr. För det var när AnnBritt Grünewald var chef där. Hon var den enda fängelsechef jag hade träffat på fram tills dess som inte var en kärring.

Underlig ordning

Under årtionden, fram till 1998/99, var praxis oavsett om det var en socialdemokratisk eller borgerlig regering, att den livstidsdömde släpptes ut efter 7-8 år. Förfarandet var att regeringen, genom nåd, omvandlade livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. Enda undantaget var den för grovt spioneri dömde Stig Wennerström, då den militära underrättelsetjänsten, MUST, hävdade att han fortfarande kunde skada Sverige med den kunskap han hade om militära hemligheter. Därför fick han avtjäna elva år.

Men sedan började livstidsstraffet glida uppåt (om nu något kan glida uppåt) och utan att det hade diskuterats i riksdagen en enda minut så hade det efter en tid mer än fördubblats i längd.

Den här ordningen ifrågasattes allt mer då man menade att det skulle vara domstolar som dömer och inte politiker. Den politiska kompromissen blev då att Örebro tingsrätt skulle avgöra straffets längd. Livstidsstraff prövas nästan alltid i hovrätt och ibland även i Högsta domstolen, HD, så att en tingsrätt sedan skulle bestämma vad livstidsstraffet i det enskilda fallet innebar, är naturligtvis minst sagt underligt. Men det kom sig av att det, som så mycket annat, var en politisk kompromiss.

Ser man till våra närmaste grannländer så har Norge avskaffat livstidsstraffet och i Danmark döms ytterst få till livstid. Om de får livstid får de automatiskt prövning i Danmarks motsvarighet till vår Högsta domstol, om den dömde begär det.

Veliga partier

När jag för ett tiotal år sedan ringde runt och frågade var de politiska riksdagspartierna stod i den här frågan såg det ut så här: Moderaterna och Socialdemokraterna ville ha kvar den dåvarande ordningen med livstidsstraff och att regeringen beslutade om när den dömde skulle släppas. Övriga partier ville avskaffa livstidsstraffet – men tillsammans var de då som nu i minoritet i riksdagen.

Vid en ny undersökning nu hade många ändrat sig: Moderaterna och socialdemokraterna var nöjda med den nuvarande ordningen. Men det var nu även Folkpartiet och Centerpartiet. Kristdemokraterna vill nu som då istället ha ett möjligt maxstraff på 21 år – men med det avsåg man att den dömde kunde få sitta ända upp till 21 år, enligt kd:s representant i justitieutskottet, Carolina Szyber. Om man i kd är klara över att det i så fall innebär att man skulle kunna dömas till drygt 31 år, eftersom man släpps efter två tredjedelar, är dock oklart.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa livstidsstraffet, men har inte som kd definierat vad det tidsbestämda längsta straffet i så fall ska vara.

Livstid för upprepad grov misshandel

Men sedan jag ringde runt har vi fått ett nytt parti i riksdagen, Sverigedemokraterna. Föga förvånande avviker de genom att ha motionerat om att livstid ska vara just livstid. Den dömde ska enligt sd inte ha någon möjlighet till benådning, tidsbestämning av straff eller oövervakad permission, för följande brott:

Människorov, mord, mordbrand, grov allmänfarlig ödeläggelse, grovt sabotage, grovt sjö- eller luftfartssabotage, grovt flygplatssabotage, grovt spridande av gift eller smitta, anstiftan till myteri, uppror, högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, egenmäktighet vid förhandling med främmande makt (i vissa fall), grovt spioneri, grovt lydnadsbrott, grov rymning, undergrävande av stridsviljan, försummande av krigsförberedelse, obehörig kapitulation, stridsförsumlighet, landsförräderi, grovt folkrättsbrott, grov olovlig befattning med kemiska vapen, grov olovlig befattning med minor och grov olovlig kärnsprängning. Utöver detta anser vi att riktiga livstidsstraff ska kunna utdömas för följande brott där gärningsmannen uppvisat särskild hänsynslöst och våldsamt beteende: våldtäkt (om gärningsmannen utfört flera våldtäkter), grov våldtäkt, misshandel (om gärningsmannen misshandlat flera personer), grov misshandel samt grova rån av synnerligen hänsynslös karaktär.

Därmed är vi tillbaka till pöbelhoparna och medeltiden, med den skillnaden att det då var dödsstraff för några av de brott de räknar upp. Men tanken är densamma, de människor som utför de här brotten ska en gång för alla ses som oförbätterliga.

Många av de före detta kriminella som idag med stor framgång arbetar brottsförebyggande i KRIS eller X-cons skulle därmed ha suttit kvar i fängelse livet ut. Och likaså några av Para§rafs medarbetare – om sd fått bestämma.

Cirkelresonemang

Leif Axmyr fick alltså det längsta tidsbestämda straff som någonsin fastställt i Sverige, 46 år och 6 månader. Men [-]det överklagade åklagaren och fick rätt i Göta hovrätt som inte tyckte att straffet var långt nog, utan avslog Axmyrs begäran om ett tidsbestämt straff.

Men det är inte för brottet i sig som man avslår, utan för att man gör bedömningen att den 72-årige, numer av reumatism plågade Axmyr, inte är tillräckligt rehabiliterad. Och att han därmed kan tänkas begå nya brott. Detta trots att alla instanser som yttrat sig påtalat hur han förändrats positivt de senaste åren. Och trots att det är ordnat med bostad och stödpersoner den dag han muckar.

Därtill för man ett cirkelresonemang om att eftersom han suttit inne så länge och ännu inte fått några egna permissioner trots att han prickfritt skött 13 övervakade permissioner, så avslår man. Det här visste även Örebro tingsrätt och därför låg det i deras dom att Axmyr skulle slussas ut via egna permissioner under en treårsperiod.

Vad hovrätten egentligen kommer fram till är alltså: Genom att Axmyr fått avslag på att få sitt straff omvandlat under alla dessa år och genom att Kriminalvården inte beviljat honom egna permissioner, så är 46 år och 6 månader för kort tid för honom. Kan också uttryckas: Genom att vi behandlat dig så inhumant och jävligt under alla dessa år så måste vi fortsätta med det!

 

/wp-content/uploads/content/blogg/dicksundevalls/Framsida(s) 2.jpg

Högsta domstolen  Foto: Petter Inedahl

Högsta domstolens ställningstagande

HD har i rättsfallen NJA 2008 s 579 I-III uttalat angående livstidsstraffet att:

I det fall att en omvandling till 18 års fängelse inte kan anses möjlig på grund av brottets karaktär och svårhetsgrad torde i allmänhet en strafftid om 21 års fängelse få anses vara tillräcklig med möjlighet att under särskilt försvårande omständigheter bestämma tiden till 24 års fängelse.

HD uttalar sig alltså bara om brottets straffvärde och stannar där vid max 24 år, ”vid särskilt försvårande omständigheter” – och det är just vad det borde handla om. I en rättsstat ska man naturligtvis dömas för vad man gjort och inte för vad någon eller några tror att man möjligen ska göra i framtiden.

Inlåsta på mentalsjukhus

Men, kanske någon invänder, måste vi inte ha möjlighet att ha farliga människor inlåsta längre tid än så? Javisst – och det har vi. Vi kan tvångsomhänderta människor utan att de begått något brott och placera dem inlåsta på mentalsjukhus om de bedöms vara farliga för sig själva eller andra. Om deras psykiska sjukdom upptäcks först i samband med ett brott, så blir det rättspsykiatrisk vård.

Inom dessa två former av mentalsjukhus finns det människor som suttit inlåsta fram till sin död och andra som fortfarande lever som varit inlåsta i mer än 50 år. Förhoppnings kan vi en dag så mycket mer om det mänskliga psyket att dessa människor med lämplig terapi och medicinering kan vistas ute i det fria [-]– men där är vi inte ännu.

HD eller lagändring

Det finns minst två alternativ som båda har det gemensamt att de är avsevärt bättre än den nuvarande ordningen:

  • Gör som Danmark: Alla som så begär får upp frågan om sin livstidsdom i HD. Och sedan är det självklart också HD som ska avgöra när en livstidsdom ska omvandlas till ett tidsbestämt straff. Underrätter ska naturligtvis inte avgöra vad HD avsett med sin dom.
  • Gör som Norge: Avskaffa livstidsstraffet. Därmed får alla inblandade – utredande poliser, åklagare, advokater, anhöriga till brottsoffer och gärningsmän – besked om hur samhället ser på brottet, när domstolen har dömt till ett tidsbestämt straff. Den nuvarande ordningen som innebär ett stort frågetecken när någon döms till livstid är kränkande för alla inblandade. Om sedan maxstraffet för mord och grovt spioneri etcetera, ska vara 21 år som i Norge eller 25 år som i Kanada, eller ännu längre, kan naturligtvis diskuteras.

Brist på integritet premieras

Att bedömningen av hur någon sköter sig innanför murarna ska vara avgörande för hur långt en intagens livstidsstraff ska bli, och att man med det som utgångspunkt bedömer om personen ifråga är brottsbenägen eller inte, blir absurt. För det som premieras i landets fängelser är att man finner sig i allt, hur orättvist och godtyckligt det än kan vara.

Alltså att man böjer nacken och snällt gör det hundraåttiofjärde urinprovet trots att tidigare urinprov aldrig någonsin gett utslag för någon form av droger. Och att man i hela sitt uppträdande i övrigt är insmilande och underkastar sig än de ena än de andra. Och [-]– helst tjallar på andra intagna. Det premieras mer än något annat.

Vad händer ute i samhället med en person som beter sig på det sättet? Han blir garanterat ensam då han sviker förtroenden från andra. Och hans undfallande och krypande beteende, där han aldrig står upp för någon som helst egen ståndpunkt, leder sannolikt förr eller senare till sömnsvårigheter, magsår och kanske till och med självmordstankar.

Med dagens bedömningar av livstidsstraffets längd får därmed den som visar en integritet som utanför murarna respekteras och uppskattas, ett längre straff!

Avskaffa livstidsstraffet, så behöver inte misstankar uppstå om att en del åklagare och vissa ledamöter i Göta hovrätt kan tänkas sympatisera med Sverigedemokraterna.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.