”Jag har inspelningen”

Publicerad 2014-01-31

Nu fortsätter en av dem som varit häktad i den stora kokainrättegången att klargöra vad hon varit med om och kommit fram till:

Jag vill berätta om den stora kokainrättegången mot Jonas Oredsson, min systerson, ur mitt perspektiv. Medåtalad, anhörig och närvarande vid alla 72 rättegångsdagarna.

Jag är inläst på förundersökningen, FU-materialet, till fullo och även den så kallade ”slasken”, som för övrigt är lika stor som den officiella FU. Därtill har jag information som ingen annan har. Jag vet i stora delar hur det egentligen ligger till.

   Det har väl framkommit med all tydlighet att detta håller på att utveckla sig till en fullständig rättsskandal och att denna rättegång förmodligen redan har havererat. Hur har det kunnat bli så fel? Hur har det kunnat ske?

   Först måste man se hur detta hypotesbygge är uppbyggt. Och varför. Jag påstår inte att min systerson, Jonas Oredsson är någon ängel. Kvällstidningarna kallar honom ”Knarkbaron” eller ”Knarkkungen” Då måste han väl ändå vara skyldig? Ingen rök utan eld. Det står ju i tidningen…

   Ja, han har gjort sig skyldig till bankrån för 19 år sedan och ja, han har suttit många år i fängelse för det. Men är han därmed skyldig till vad han nu anklagas för, kokainaffärer som handlar om flera ton kokain i stora internationellt samordnade projekt?
 Var finns i så fall pengarna? Och var finns bevisen? Polis och åklagare har inte kunnat påvisa att Jonas haft några pengar att tala om. Hur ska han då ha kunnat finansiera operationer som enligt åklagarna handlar om flera ton kokain?

   Inga pengar har bevisligen tjänats på det parti som togs 2010 och som Jonas påstås vara delaktig i, och likaså i de försök han anklagas för 2009. Därmed återstår bara hypoteser om att han skall ha deltagit i smugglingar flera år tidigare, och här är åtalspunkterna ännu luddigare: Okänd plats, okänd tid, tillsammans med andra okända människor, på okänt vatten. Man kan till exempel läsa följande formulering i åtalspunkten, ”kokain eller annan okänd narkotika”. Får man ens åtala på så lösa grunder?

   Det har inte presenterats några bevis utan endast hypoteser och teorier. Utifrån vad kan man undra? Hur har misstankarna uppkommit? Frågorna är många. Svaren från åklagarna är få. Så här har det låtit:

– Vi har en hypotes.

– Våra teorier…

– I min fantasi…

– Se målet som en helhet.

  Ska det vara mindre beviskrav på honom för att han har dömts för bankrån – för 19 år sedan? Finns det olika måttstockar i rättssystemet utifrån vem man är?

   Jag ska försöka berätta om de felaktigheter som jag har reagerat över och visa på vad jag tror gått fel i den här utredningen, och varför nu polis och åklagare är föremål för nio förundersökningar gällande; tjänstefel, grovt tjänstefel, bevisförvanskning, mened och grov stöld. Det är allvarliga anklagelser. Det här är statstjänstemän som skall upprätthålla lagen – inte bryta mot den.

   1. En ensamseglare ertappas 2010 med 1,4 ton kokain utanför Martinique. Han har haft ögonen på sig under lång tid. Franska polisen hade även en gps-sändare på hans båt redan 2009, då de misstänkte att han skulle smuggla kokain, men det var inget som föranledde ett gripande. Förmodligen för att det visade sig att hans båt inte befann sig i det området där det misstänkta partiet kokain skulle levereras. Ensamseglaren var enligt försvaret tio dagars färd ifrån den speedbåt som enligt åklagarna åkte ut på havet för att leverera narkotika till en seglare. De på speedbåten grips och berättar att det var en kroat som kallas ”Geten”, på grund av sitt skägg, som skulle ha narkotikan. Och att han är en storväxt bodybuilder som har en tvåmastad båt. Den svenska ensamseglarens båt är enmastad och han är varken vältränad eller storväxt. Och definitivt inte kroat. ”De kanske inte var helt säkra”, kontrar åklagarna.

   I mina öron låter det konstigt att de på speedbåten inte skulle ha stenkoll på hur båten såg ut som de skulle leverera ett stort parti narkotika till. Det borde väl rimligen vara regel nummer ett. Man vill väl inte glida fram till fel båt och fråga om de vill ha 1,4 ton kokain?

   Kan det kanske vara såatt denna kroat med den tvåmastade båten som skulle ta emot narkotikan, faktiskt är gripen och dömd i USA? Kan det vara därför som informationen från gps:en, av fransk polis placerad på den svenska ensamseglarens båt, inte får användas eller ens nämnas varken i utredningen eller i en rättegång enligt protokoll från ett underrättelse-pm? Men att åklagarna här i Sverige ändå tar emot informationen och sen väljer att förstöra den?

   För att sedan med vetskap om den verkliga rutten ändå diktar ihop en egen rutt som passar deras teorier bättre. Detta är inte oviktigt, utan helt avgörande för den åtalspunkten. 
Åklagaren ljög om denna gps existens och om att hon hade någon vetskap om den. Men fick sen backa då den polis som förstört den, under ed sa att åklagaren faktiskt tagit emot information innehållande gps:ens logg. Information som kan misstänkas stärka försvarets påståenden om att detta inte ens var i närheten av ett försök till narkotikabrott. Att det var en blåsning.

   Ensamseglaren låg och väntadepå något som aldrig skulle komma. Tio segeldagar ifrån det aktuella gripandet. Men det är tydligen viktigt för åklagarna att få ihop honom med den där speedbåten, för att på något sätt få in Jonas i utredningen, genom att han under en båtmässa och en semesterresa flera månader tidigare träffat ensamseglaren. Där han enligt åklagarnas hypoteser, skulle ha planerat brottet. Som bevis för detta har åklagarna använt samtal mellan Jonas och en annan åtalad för att påstå att deras samtal förs i någon sorts kod som skulle kunna handla om det här. Men som för en lekman låter både dumt och osannolikt. Däremot låter deras förklaringar till samtalen både logiska och sannolika.

   2. Svensk polis åker till Martinique och förhör den svenska ensamseglaren. De är bara intresserade av två saker.

   A. Att få hem ensamseglaren så att han kan lagföras i Sverige.

   B. Få honom att säga att Jonas Oredsson är huvudmannen.

   Ensamseglaren nekar med det bestämdaste och berättar att han känner Jonas för att han blivit anlitad att arbeta som kapten på en yacht som skulle transporteras från Miami till Cartagena för att läggas ut på charter. Samt att de diskuterat ett erbjudande om att köra stora lastfartyg med mineraler från Afrika till Asien. Affärer som Jonas är inblandad i. Han uppfattar Jonas som en affärsman. Det slutar med att ensamseglaren i sista stund tackade nej till det jobb han fått av Jonas på grund av att han får ett bättre erbjudande av en annan person. Det vill säga, den kommande smugglingen.
För detta finns det bevisi form av mejlkonversationer och telefonavlyssning men det har försvaret fått gräva djupt i slasken för att hitta. Kanske för att det inte stärkte åklagarnas hypoteser utan snarare omkullkastade dem fullständigt. Till saken hör att allt för fallet väsentligt ska finnas med i förundersökningen.
Är det troligt att Jonas erbjuder ensamseglaren ett officiellt jobb för 5000 dollar och samtidigt använder honom för kokainsmuggling som torde inbringa hundratals miljoner?

   3. Under 2010, när ensamseglaren ertappades med 1,4 ton kokain i sin segelbåt finns det inga som helst bevis på att Jonas har någonting med det att göra. Åklagaren har tagit fram en mejl-kedja med ett ”alias” som de påstår är Jonas, men de har bara lyckats tagit fram två mejl från denna kedja. Försvaret har däremot lyckats få fram de andra mejlen från samma kedja. Om detta skulle vara Jonas så framkommer det där att denna ”alias” avråder ensamseglaren att genomföra seglingen och skriver uttryckligen att det är ensamseglarens egna beslut, att han bara varit tolk och att han inte vill ha med detta att göra. Det framgår klart att denna ”alias” alltså inte är någon huvudman och om åklagarna påstår att det är Jonas, så är han definitivt inte huvudmannen.
Denna mejlkedjakunde inte åklagarna och polisen hitta. Men försvaret fick fram hela mejlkedjan utan problem. Det var bara att logga in på mejladressen med det lösenord som fanns i FUP:en.

   4. Det har pratas mycket i det här målet om hur polisen olagligt buggat en bil. Vilket stämmer. Men det som inte framkommit är att bilen inte tillhörde Jonas utan det var den svenska polisens bil som kördes ner till Spanien, och som de genom övertalning fick en VD för ett av bolagen i Spanien, som jag är delägare i, och som sedermera blev kallad som vittne, att använda för en semester/affärsresa till Italien med sin familj.
Både han ochhans familj har därmed blivit utsatta för ett grovt brott utfört att svensk polis, i ett annat land, utan domstolsbeslut. Spansk polis är idag inte glada över hur svensk polis har agerat i Spanien, utan deras vetskap.

   5. Det har talats om inbrott i mitt hus (som för övrigt påstås av åklagare vara Jonas hus eftersom han vistats där vid sju tillfällen under tre år). Inbrottet har dokumenterats på inspelningar via mina övervakningskameror. Jag har nämligen dessa kopplade till min dator. Jag har även bevittnat hur de som gör inbrott i huset talar svenska och hur de plockar ut cd:n ur enheten i hopp om att de tar bort bevisen. Men inspelningen finns kvar i min hårddisk, så de kom inte åt denna information när det tog mina datorer. Denna information finns på annan plats. Jag har med egna ögon sett vad det gör i mitt hus och detta är inte ett inbrott. De stjäl visserligen Jonas kläder som han hade i gästrummet hos mig. Men till exempel tavlor, smycken och kontanter är tydligen inte intressant. Och ja, jag tror på goda grunder att det var poliser från Sverige som var där och rotade runt.

   6. Svenska polisen har låtsas vara spekulanter och varit på husvisning i mitt hus. Det anses enligt lag vara olaglig husrannsakan. Det här är också inspelat via övervakningskameror. Inspelning är rörelsestyrd och spelar in så fort det rör sig i huset. Allt har spelats in. Även den inspelningen finns kvar.

   7. Poliser har försökt närma sig mig på arbetet och utgett sig för att vara affärsmän. Det har tjatat på mig och sagt att de är mycket förmögna och intresserade att investera i vad som helst och lagt tyngdpunkten på ”vad som helst”. Jag tog inte dessa personer på allvar, för är man framgångsrik affärsman springer man inte på nattklubb och letar projekt – på fyllan. Ja, de var rejält berusade. Det finns mer saker jag kan berätta men jag hoppas att en förundersökning ger klarhet i vad dessa SSI-agenter har sysslat med. Det här är som sagt redan känt och utreds nu av åklagare.

   8. En besynnerlig sak och som jag reagerade över under huvudförhandlingen vilket verkade gå alla förbi, är följande omständighet: Det är märkligt att åklagarna åberopat vittnesförhör med, enligt åklagarnas teorier, de påstådda säljarna av narkotikan! De är inte åtalade, dömda eller ens delgivna misstanke! Varför? Det visar sig att de är Jonas enda nära vänner i Colombia och de är vanliga medborgare som arbetar som fastighetsmäklare. När Jonas försvarare ville fråga dessa ”vittnen” om de har hanterat narkotika, vilket borde vara en relevant fråga eftersom åtalet bygger på det, så gapade åklagaren om att det är en oetiskt fråga. Åklagaren ville väl inte höra svaret…

   9. Det har även visats sig att Jonas försvar har kunnat bevisa att det ”alias” som åklagaren anser är Jonas, och som har kommunicerat med ensamseglaren under perioden 2006-2008, inte kan vara Jonas. Han har bevisligen befunnits sig på andra platser än vad denna ”alias” har befunnits sig på, och den som skulle ha träffat denna ”alias” har under ed i vittnesförhöret berättat att han aldrig sett Jonas. Åtalspunkterna som gäller 2006-2008 är alltså mycket luddiga. Okänd plats, okänd tid, tillsammans med okända personer, till och med okänd typ av narkotika – som har överlämnats tillsammans med okända personer till andra okända personer på okända platser.

   Hur kan polis och åklagare sätta på sig skygglappar och bara gå in för en hypotes och lägga allt annat som poppar upp åt sidan? Det läggs enorma resurser på denna utredning och dessa är bara riktade mot Jonas. Har man läst FU så finns det en hel del andra spår att gå på och en hel del andra mycket intressanta samtal som ensamseglaren haft med andra personer. Varför har inte detta följts upp?

   Det som många inte vet är att Jonas inte har funnits i Sverige sedan 2005, då han emigrerade. Han var misstänkt för ett brott som han senare blev frikänd för. Hans familj betalade alla hans skulder såsom skadestånd och pengar till brottsoffer. Han startade ett nytt liv utomlands och sysslade med bilaffärer och mineral och guldtrading. Han tjänade pengar men inte i närheten av det som åklagarna påstår.
Men vad händer? En åklagare väljer ändå att jaga honom runt hela jorden och lägga en utredning på honom som kostar flera hundratals miljoner. Varför? Mitt svar på det utgår utifrån uppgifter jag har fått mig tillhanda och saker jag själv har upplevt:

   En infiltratör som håller sig nära Jonas kommer med felaktig information, förmodligen för att han vill imponera eller för att han har ett behov av att i påtänt tillstånd skryta och känna sig viktig. Information som polis nappar på och som en ivrig åklagare sätter tänderna i. Ingen tanke på att kolla upp sanningshalten i denna information eller varför just denna infiltratör kommer med information vid just detta tillfälle.

   Kollar man upp vad som ligger bakom denna information? Nej fullt ös på både polis och åklagare utifrån information som nu i efterhand kanske borde ha setts med en viss skepsis…

   De försöker med alla medel koppla Jonas till ett brott, och det med medel som nu är föremål för en förundersökning gällande; bevisförvanskning, mened, grovt tjänstefel och grov stöld. Ser ni risken i det här? Buggningar som inte är godkända av domstol. Aktioner av svensk polis i Spanien som inte är lagliga. Lyssnar man på det som sagts i rättssalen som får man en känsla av att det inte riktigt varit någon kontroll på dessa UC agenters framfart. Någon nämnde att det bedrivits agentromantik. Vad nu det innebär?

En förundersökning skall startas utifrån ett faktiskt brott och sedan skall man hitta en misstänkt och åtala och lagföra den personen. Här har man alltså gjort tvärtom.


   Jag har fått sitta häktad i 18 månader på dessa svaga indicier! Åklagaren påstår alltså att mina pengar egentligen är Jonas pengar, intjänande på narkotikahandel under den här perioden. Men bevisvärdet är inte mer än att någon borde vid något tillfälle ha lämnat något till någon, någonstans – någon gång.

   Vet ni hur maktlös man känner sig när representanter för Sveriges Rikes Lag sitter i rättssalen och ljuger och manipulerar bevis. Jag vet. Det känns som en kniv i magen som vrids om. Man tappar fullständigt tron på Sverige som en rättsstat och man känner sig kränkt och väldigt ensam. Jag vill att ni som läser detta ser faran i vad det i förlängningen kan innebära. Detta kan faktiskt drabba vem som helst. För när de fått dig häktad så är du helt i deras klor och godtycke.

   Det är i ”slasken” som försvaret har hittat det mest användbara materialet för att rentvå sina klienter. Jag vet. För jag har själv suttit i cellen och lyssnat på 3500 samtal för att få fram vad som verkligen är sant. Och plockat fram samtal som bevisar min oskuld för att kunna slå hål på åklagarnas förvrängda teorier. Samtal som utredare har haft tillgång till hela tiden – men valt att lämna därhän.

   Jag påstår att det inte finns någon objektivitetsprincip i detta mål. Det finns bara prestige. Så ska det inte vara. Försvaret har verkligen fått leta, för åklagare och polis har till varje pris försökt att gömma undan bevis som talar till de misstänktas fördel.

   Angående åklagarnas invändningar mot advokaternas arvoden så är det inte advokaternas fel att förundersökningen är på över 30 000 sidor varav hälften ligger i slasken. Det här målet har kostat flera hundra miljoner kronor. Vet ni hur många gånger åklagare och utredare har flugit runt världen i detta ärende? Hur polisbevakningen sett ut under rättegången? Hur många utredare som varit inblandade? Och inte minst, hur många champagnekorkar som flugit i luften när det har utövats agentromantik av SSI agenterna? Jag förstår nu i efterhand att jag bevittnat när några av dessa korkar åkt i taket…

   Det är vi skattebetalare som ska betala den här notan. Och ja, jag och min familj är också skattebetalare. Oavsett vad åklagarna påstår.

 

Skribenten vill vara anonym men vi vet vem hon är och att hon är en av de åtalade i rättegången. En tidigare artikel av henne som handlar om de 556 dagar hon har suttit häktad, finns att läsa här: Häktad i 556 dagar.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.