Överklassens diskreta misshandel

Av Dick Sundevall 2013-05-26

Nu vet vi att det inte handlar om enstaka rötägg som grovt misshandlar yngre elever på överklassens internatskolor. I den pågående rättegången i Attunda tingsrätt öppnas dörren till en skrämmande värld av "traditioner".

   Ena dagen är det Lundsberg, nästa Sigtuna och andra av överklassens omhuldade internatskolor där så kallad kamratuppfostran pågår. Något som rimligen i tysthet accepteras av skolledningarna då det pågått i årtionden. Den här gången handlar det om internatet i Sigtuna, ”kungens skola”:

   En 17-åring står upp mot de två år äldre eleverna när de begär att han ska städa deras rum. Det resulterar i upprepade fall av grov misshandel. Denna misshandel sker i skolans lokaler och det är alltid ett gäng äldre elever som utför den. När det här till slut polisanmäls och några av dessa äldre elever, som är roade av att misshandla yngre, stängs av från undervisningen under en period, stämmer en av föräldrarna till sadisterna skolan på en miljon kronor.

   17-åringen som stod upp och vägrade låta sig hunsas, blir utfryst av övriga elever när det hela kommit till polisens kännedom. Därmed slutar han på skolan. Den som visar integritet och inte går med på att förtryckas av de äldre eleverna så som ”traditionen” påbjuder, blir alltså upprepade gånger misshandlad och därefter utfryst av övriga elever. Tydligare än så kan inte mentaliteten på dessa skolor visas upp. Ingen enda elev är beredd att stå upp för en kamrat som gör det enda rätta. Samtliga ställer istället in sig i ledet på de förtryckande äldre elevernas sida – för sådan är traditionen på den fina skolan.

   Vilka hem är det som levererar dessa ryggradslösa sadister till de här internatskolorna? Och vad har hänt i dessa hem bakom de tjocka ekdörrarna? Har kanske ridpiskan kommit fram då och då under de här barnens uppväxt? Har de själva blivit misshandlade av en i samhället respekterad och förmögen pappa? Och därmed lärt sig från grunden att den äldre och starkare har all rätt att göra vad han behagar.

   Vad är det för människosyn de fått med sig upp i tonåren? Sannolikt att andra människor inte ska ses som medmänniskor, utan som konkurrenter. Och att allt prat om alla människors lika värde bara är kommunistisk propaganda.

   Den här ”traditionen” och ”kamratuppfostran” har uppenbarligen pågått i årtionden på de här skolorna – och pågår än idag. För skolledningarna och en del föräldrar tycks det vara helt i sin ordning. Vad ska man då göra åt det här? Det måste ju stoppas. Några åtgärder framstår som självklara:

  • Alla bidrag i form av skattepengar till dessa skolor ska naturligtvis stoppas.
  • Arbetsgivare bör se på arbetssökande med betyg från dessa skolor som lealösa personer utan ett uns av integritet och i total avsaknad av social kompetens.
  • Sociala myndigheter bör fråga sig vad som händer i de hem där de här sadisterna framavlas av tradition. Och om möjligt försöka stoppa det som pågår bakom de stängda dörrarna. Det som sannolikt utspelas där är ju faktiskt olagligt – även när det är överklassen som håller i piskan. Som det nu är, blir det istället deras mentalt skadade barn som åtalas och döms.

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.