Brottsoffermyndighetens offer

Publicerad 2014-07-08

Brottsoffermyndigheten är en myndighet vars mål är att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Trots detta gör myndigheten skillnad på människor och har en människosyn som är ovärdig en myndighet. I praktiken anser myndigheten att vissa människor får skylla sig själva, när de blir utsatta för brott.

I ett nyligen avgjort ärende om ersättning från Brottsoffermyndigheten har följande inträffat:
   D...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad