Rättspolitik för ett tryggare Sverige

Publicerad 2014-09-09

Para§raf har bjudit in samtliga riksdagspartier och Fi att inför riksdagsvalet presentera sin syn på rätts- och kriminalfrågor. Vi publicerar artiklarna i den ordning vi får in dem. Centern var först, därefter kom Moderateras inlägg som presenteras här:

   I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Nya Moderaterna vill se ytterligare åtgärder som ska göra Sverige ännu tryggare. I vårt Sverige ska de som begår brott blir straffade. I vårt Sverige ska brottsoffret få upprättelse och brottslingen sona sitt brott och få möjlighet till nya livschanser. Därför är det viktigt att straffen står i proportion till brottet och svarar upp emot den allmänna rättsuppfattningen.

   Valet den 14 september är en folkomröstning om jobben. Men valet handlar också om att trygga välfärden med mer kunskap i skolan och ett Sverigebygge som ger jobb, hållbara framtidsinvesteringar och fler bostäder. För oss handlar det också om att göra Sverige ännu tryggare genom att minska brottsligheten.

   Nya Moderaterna och Alliansen har nyligen föreslagit skärpt straff för inbrott genom att införa en helt ny brottsrubricering: Inbrottsstöld med ett minimistraff om ett års fängelse. Det gör att polisen kommer prioritera den här typen av brottslighet högre och därför utreda fler brott. Det ökar allmänhetens tilltro till polis och rättsväsende. Vi har också föreslagit skärpta straff för narkotikabrott och för systematiska bedrägerier, s.k. bluffakturor. Nu går vi vidare.

   Vi vill skärpa straffet för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Vi vill dessutom ha högre straffsatser för sexualbrott genom att två nya brottskategorier införs; synnerligen grov våldtäkt och ett särskilt oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Det stärker utsatta kvinnor och ger en kraftfull signal om hur allvarligt vi ser på sexualbrotten. Slutligen vill vi också förstärka insatserna mot våld i nära relationer genom att elektronisk fotboja ska kunna användas i fler fall där kvinnan lever i rädsla för en våldsam man. 

   Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat. Nationellt har till exempel andelen som känner stor oro för brottsligheten i samhället minskat med tio procentenheter jämfört med 2006. Det går i rätt riktning, men det finns fortfarande stora utmaningar. Där oppositionspartierna är splittrade kring rättsfrågorna och synen på straff står Alliansen samlade. Om vi vinner valet kommer straffen skärpas ytterligare under nästa mandatperiod.

   Alliansen har presenterat sitt valmanifest för 2014-2018. Det är det tredje gemensamma valmanifestet efter att Nya Moderaterna och Alliansen har tagit ansvar för Sverige i åtta år. Vi har visat att vi har idéerna som bygger Sverige starkt. Vi har tagit ansvar för Sverige och vill göra det – tillsammans – även framöver.

 

Krister Hammarbergh, gruppledare (M) justitieutskottet

 

Samtliga partier har erbjudits att, om de så vill, bilägga en fil där de mer utförligt presenterar sin politik i de här frågorna. Moderaterna har valt att nedan bilägga en sådan nedladdningsbar pdf-fil.

 

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev

Där får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill ibland extramaterial som inte publiceras på sajten. Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.

Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.

OBS: Vi efterfrågar inte ditt namn eller adress och än mindre ditt personnummer. Utan bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till. Du prenumererar här.Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.