Debatt!

Bättre psykvård ger färre brottsoffer

Publicerad 2015-11-13

Att allt för många idag går omkring och mår dåligt är ett växande samhällsproblem. Att de som söker vård nekas det är ett ännu större problem. Att en del av dessa begår grova våldsbrott som en följd av att de inte fått vård – är ett mycket stort problem.

 

   Ny forskning visar en kraftig ökning på ångest och depression bland ungdomar. Orsakerna till psykisk ohälsa kan vara många men forskare pekar starkt mot bristen på socialt umgänge redan i tidig ålder men också på en ökad arbetslöshet. Följden av att psykisk ohälsa inte tas på allvar blir att det upptäcks först när personen som lider av det begått ett brott. Många gånger handlar det om personer som sökt vård men som nekats till det.

– Jag är trött på människor som begår grova brott och sen skyller på psykisk ohälsa.

   Precis så har jag hört många uttrycka sig den senaste tiden. Men att det finns ett samband där emellan är sedan länge dokumenterat. Personer med psykisk sjukdom har visats ha en ökad risk för att begå våldsbrott. Det handlar alltså inte om att man ”skyller” ett brott på sin psykiska instabilitet. Får man inte den hjälpen man behöver blir ett våldsbrott, tragiskt nog, ett ”naturligt” utfall.

   Varför är tanken om vård så provocerande? Många drar nog slutsatsen att den som påstår sig vara psykisk sjuk vid ett dåd kommer lindrigt undan med vård. Men om vi strävar efter ett samhälle med färre brottsoffer är det väl bättre att vårda den som av sin sjukdom begår våldsbrott? Det krävs tyvärr mycket idag för att en gärningsman ska dömas till vård och inte fängelse. 1975 dömdes 72 procent av de som blev frihetsberövade till vård och 28 procent till fängelse. Därefter skedde en lagändring och förra året dömdes endast nio procent till vård.

   Den förändringen har rört om det och resulterat i att allt fler av de som döms till ett tidsbestämt fängelsestraff sedan skickas till en rättspsykiatrisk klinik för att Kriminalvården inte kan hantera dem. På rättspsyket sitter man sedan av resten av sitt tidsbestämda straff och därefter släpps man fri, frisk eller inte. Är man å andra sidan dömd till vård sitter personen i fråga tills han eller hon bedöms att inte längre vara en fara för sig själv och sin omgivning. Det innebär därmed ofta många fler år på en rättspsykiatrisk klinik än i ett fängelse.

   Medierna har under senare tid uppmärksammat många personer med en psykisk sjukdom som begår våldsbrott. Till viss del är det absolut nödvändigt att medierna uppmärksammar sådana fall men det kan få en negativ effekt. När det handlar om rapporteringar i till exempel kvällspressen, har man inte riktigt utrymme för att analysera och förklara gärningsmännens psykiska tillstånd. Om vi då endast ser vad dessa medier rapporterar och lägger fokus på våldsbrott begångna av psykiskt sjuka, kan personer avskräckas från att berätta om egna psykiska problem.

   Samtidigt kan det resultera i att allt fler känner sig utpekade som potentiella gärningsmän. Därför anser jag det vara relevant att debatten kring psykisk ohälsa hamnar i fokus, i forum där man kan diskutera och analysera och därmed utbilda sig i ämnet.

   Sambandet mellan psykisk ohälsa och brott är det inte helt okomplicerat. Vi måste belysa det faktum att flera av de senaste fallen som media rapporterat om berör gärningsmän som sökt hjälp men nekats till det. Ångesten måste adresseras någonstans och det är då vi får läsa om fall som i medierna förklaras som vansinnesdåd som begåtts på ett oförklarligt sätt.

   Vi befinner oss i en ord cirkel. Vi har uppenbarligen inget felfritt rättspsykiatriskt system men vi har en etablerad rättspsykiatri så varför inte satsa på att utveckla och förbättra den? Vi kan inte ena sekunden neka någon hjälp för att i andra gå runt och fasa över vilka konsekvenser det får. Kriminalvården gick i förra veckan ut och förklarade svårigheterna med att ha psykisk sjuka människor inne på häkten. Det leder till ökat våld och resurser för det saknas.

   Så alla ni som suckar när en gärningsman döms till vård och inte till fängelse, kan vi nu enas om att en sjuk människa ska vårdas – inte straffas?

Av Caroline Ego

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.