Debatt

Något är väldigt fel

Av Emilie Hillert 2017-06-29

Efter en genomgång av de drygt hundratals ärenden som just nu fyller mina aktskåp är bristerna i dagens asylsystem och Migrationsverkets handläggningstider återigen uppenbar. Just nu har jag klienter vars ärenden har varit färdiga för beslut sedan oktober 2015!

   Ett tjugotal av mina asylärenden ligger och väntar på beslut. Det innebär förenklat att jag har träffat klienten, vi har varit på asylutredning, vi har därefter haft ytterligare ett möte och jag har därefter upprättat och ingivit en inlaga till Migrationsverket. Ärendet är klart för avgörande som det heter på myndighetsspråk.

   Det enda som återstår är att Migrationsverket ska fatta beslut. Trots det så ligger klienternas akter där dag in och dag ut. Dagar blir till veckor som blir till månader som blir till år. Just nu har jag klienter vars ärenden har varit färdiga för beslut sedan oktober 2015. 2015!

  Till det kommer ett tiotal asylärenden i vilka mina klienter inte ens har fått en tid för asylutredning än. En av dem sökte asyl redan i december 2015. 2015!! Hen har inte ens fått veta när asylutredningen kommer att äga rum. Inte heller fått information om hur långt fram i tiden som asylutredningen kommer ligga när datum väl sätts.

   Det aktuella förfarandet är helt oacceptabelt! Det handlar om enskilda individer som försätts i en obeskrivligt inhuman situation. Vi vet nog alla att väntan är jobbig i sig. Tänk er då att det ni väntar på är ett livsavgörande beslut. Det beslut som ni väntar på kommer att avgöra huruvida ni får leva i trygghet eller tvingas utvisas till ett land i vilket ni fruktar förföljelse och död.

   Till det lägger vi faktumet att ni inte vet hur lång väntetiden är. För det är trots allt lättare att förhålla sig till väntan om man vet när beslutet kommer att komma. Då har man ändå något att hänga upp sin tidslinje på.

   De här människorna tvingas leva i ovisshet om inte bara vad beslutet kommer att vara utan även när beslutet kommer att komma. De försätts i omänsklig limbo. Är de vuxna har de inte rätt att studera svenska. Har de inte godkända identitetshandlingar har de inte rätt att arbeta. I princip ingen har rätt till vård för psykisk ohälsa, för att få behandling för sin PTSD eller bearbetning av traumatiska minnen från hemlandet.

   Vad har de då rätt till? Väntan. I ovisshet. På obestämd tid. De kan inte planera, inte bestämma, inte kontrollera. De kan bara vänta. I dagar som blir till veckor som blir till månader som blir till år… Medan livet passerar förbi.

   Det är något som är fel med dagens asylsystem. Riktigt fel. Riktigt inhumant är vad det är! Mina tankar går till alla de som just nu tvingas leva i väntan. Jag skulle vilja önska er en glad sommar, men inser själv hur ironiskt det låter.

 


   Advokat Emilie Hillert arbetar i lika mån med migrationsmål som med brottmål. Hon är en av Sveriges främsta migrationsrättsadvokater och företräder dagligen sina klienter mot Migrationsverket.

   Hon har engagerat sig ideellt i migrationsfrågor för frivilligorganisationer. Idag är hon ansvarig för advokatjouren på Kungsholmens bibliotek.

   Emilie Hillert ligger även bakom JO-anmälningar som lett till att JO riktat allvarlig kritik mot Migrationsverket och hon har fått prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen för bristfällig handläggning i Migrationsdomstolen.

   Hon söker minska den enskildes underläge vid Migrationsverkets myndighetsutövning och är öppen i sin kritik mot bristerna i systemet. Mer information om Emilie Hillert finner ni på www.processadvokat.se.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.