Debatt

Den effektiva årsräntan blir minst 99,83 procent

Av Börje R P Carlsson 2017-09-13

Ur Brottsbalken 9:5 framgår att: Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

   Brottsbalken 9:5 fortsätter: För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.

   Är brottet grovt, döms för grovt ocker till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

   Denna paragraf trädde med denna lydelse i kraft den 1 juli 2017 och lagen borde borga för att ingen av oförstånd, utsatthet eller trångmål skall försättas i en ekonomisk lånekarusell där räntor mellan 100 till 23 000 % kan krävas och dessutom drivas in av Kronofogden.

   Trots det fick jag häromdagen ett mail i min brevlåda. Jag får massor av mail men det här stack ut ur mängden på flera sätt.

Låna pengar hos oss:

– Ingen UC tas vid ansökan, – Du får besked direkt på din ansökan – Pengarna förs över samma dag om uttag görs innan klockan 21:00 – Ansökan är gratis och du betalar endast för det du utnyttjar – vårt erbjudande funkar som ett kreditkort i mobilen.

   Det här ser väl ganska seriöst och välvilligt ut – eller? Ingen UC betyder att pengarna kommer att lånas ut och drivas in med de metoder som behövs men det betyder också att en uppkommen fordran kan säljas vidare i flera led till mycket höga kostnader – och ännu högre räntor där din skuld växer i kvadrat eller kubik.

   Vid varje ny försäljning är det alltid någon som direkt eller indirekt tjänar på din skuld antingen du betalar eller inte. I slutändan är förmodligen skulden så stor att även okonventionella metoder för indrivning kan komma att ske. Inte ens efter en misslyckad kronofogde-indrivning saknar din från början harmlösa skuldförbindelse värde.

   Svar direkt och omedelbar tillgång till pengarna verkar väl frestande och är nog det mest lockande i en besvärlig ekonomisk situation.

   Inga kostnader för ansökan och du betalar bara det du utnyttjat. Det vore väl konstigt om jag måste betala för något jag inte utnyttjat. Fungerar som ett kreditkort i mobilen.

   Sammantaget en annons som väcker farhågor men kanske inte alltför stora farhågor men nu kommer dagens clou:

Den effektiva årsräntan är 99,83%, och 5000 kronor, i enlighet med konsumentkreditlagen”.

   Jag är inte man att läsa ut vad denna mening betyder men en årsränta som startar på 99,83% borde anses vara ocker oaktat hur man än ser på den.

   Men den effektiva årsräntan och 5 000 kronor tillsammans med orden i enlighet med konsumentkreditlagen gör mig allvarligt oroad.

   Ordet ”konsumentkreditlagen” används troligen bara för att lugna eventuella låntagare. För jag har svårt att tro, utan att veta, att något i detta mail är enligt konsumentkreditlagen.

   Frågan är dock varför inte någon svensk myndighet reagerar på en ränta som börjar på 99,83%.  När styrräntan ligger på minusränta borde ett lån med 99,83% i ränta sticka ut som en fyrbåk i ett kolsvart landskap. 

   Fortsätter man ett steg till i detta reklamutskick får man dock ett ”lugnande” besked; Maximal effektiv årsränta 418,4%.

   Detta borde inte lugna någon, för garantin på ”bara” 418,4% i ränta gäller troligen bara i detta låneföretag. Om fordran säljs så kommer denna procentsats sannolikt att mångdubblas.

   Vem vänder sig detta reklamutskick till? Ja inte till den läskunnige och omdömesgille som råkat i tillfällig ekonomisk knipa, utan till den stackare som inte ser någon annan utväg för att få någon månads andrum.

   Nu är det banne mig dags att myndigheterna gör något åt detta geschäft som fått fortgå alldeles för länge.

För övrigt anser jag…

   att både tingsrätter och kronofogdar borde hålla sig för goda att driva in annat än kapitalskulden.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.