Bankvärlden ger girigheten ett ansikte

Innan Sverige gick in i industrisamhället var fattigdomen i det gamla bondesamhället utbredd. Utvecklingen in i industrisamhället stoppades dock upp. Regeringen försökte styra samhällets olika sektioner till att bilda sparbanker och kooperativ, syftade till att genom inlåning och utlåning skapa en ekonomisk buffert. Överskottet på denna verksamhet skulle gynna samhällsnyttig verksamhet. Än idag delar sparbanker ut miljoner i bidrag till olika behövande.