Vackert Johan – du har gett vindflöjlarna ett ansikte

Så var då dagen äntligen kommen ”då allt som inte var klart skulle vara klart”. Nu skulle kvartetten visa vad de åstadkommit på de veckor som följde på riksdagsvalet. Det börjar med att Sveriges helt egen Trump inledde med att klargöra de punkter som den tillträdande regeringen var överens om, eller i varje fall nästan var överens om. Här hävdades att kvartetten var färdig och jag är beredd att hålla med – men med en helt annan andemening.