Var finns miljötänket?

Det talas allt högre om bilarnas avgasutsläpp och det talas allt oftare om att förbjuda dieselbilar. De flesta lösningar tycks vara riktade mot de vanliga medborgarna. De som har råd att köpa nya miljöfordon ska premieras med stora bidrag medan de som knappt har råd att hålla sin gamla bil igång ska beskattas hårt. Jag undrar hur långt man måste köra sin gamla bil innan den orsakat lika mycket miljöförstöring som den nya miljöbilen orsakat vid tillverkningen?

Så kan polisen bli effektivare

Svensk polis av idag har drabbats av elefantiasis och nu måste det till drastiska och dramatiska åtgärder för att räta upp skutan. Det duger inte längre med alla dessa löften, alla dessa utfästelser och all verklighetsflykt. Hela det svenska samhället behöver egentligen en dramatisk och omfattande omorganisation eftersom all statlig verksamhet har blivit en koloss på lerfötter. Här finns myndigheter i överflöd, reträttplatser och elefantkyrkogårdar. Måste Sverige verkligen ha 335 olika myndigheter?