Vackert Johan – du har gett vindflöjlarna ett ansikte

Så var då dagen äntligen kommen ”då allt som inte var klart skulle vara klart”. Nu skulle kvartetten visa vad de åstadkommit på de veckor som följde på riksdagsvalet. Det börjar med att Sveriges helt egen Trump inledde med att klargöra de punkter som den tillträdande regeringen var överens om, eller i varje fall nästan var överens om. Här hävdades att kvartetten var färdig och jag är beredd att hålla med – men med en helt annan andemening.

De där som stiftar lagar och sedan försöker kringgå dem

Jag såg ett program som granskade korruption och andra lagbrott som inträffar inom riksdagens hank och stör. Temat för det program som jag tittade på handlade om hur de politiska partierna tog emot penninggåvor till partiernas fromma. Före år 2014 var eventuella gåvor till de politiska partierna inte reglerade. Det fanns således inget som reglerade varken givare efter gåvornas storlek och således inte heller syftet med gåvan. Detta sågs inte med blida ögon och misstankar om korruption kunde inte uteslutas.