Debatt

Privata bolag utför känsliga vårdnadsutredningar

Publicerad 2018-05-08

År 2001 gjorde JO (Justitieombudsmannen) en kartläggning av kommuner och stadsdelar i Sverige som bryter mot lagen genom att anlita privata aktiebolag för att utföra utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Det gäller även för andra utredningar som missbruk, adoption eller omplacering av äldre. 


   Socialstyrelsens handbok om vårdnad, boende och umgänge från 2014, har hänvisat till JO:s ämbetsberättelse från 2001/2, sidan 250-272, som en viktig princip i instruktionen om hur utredningar i ovan nämnda ärenden bör handläggas.

   Detsamma bekräftade även IVO (Inspektion för Vård och omsorg) som har varnat en del kommuner med konsekvensen att betala vite, om tjänstemän i Socialförvaltningar anlitar privata aktiebolag för att utföra utredningar. Trots det upprepas samma fel under många år och uppmärksammades av medier.

   Familjerättssekreterare som får direktiv av domstolar att utföra utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge etcetera, bollar uppdraget vidare till privata aktiebolag även idag.

   Tjänstemän på Socialförvaltningar och Familjerätten betalar alltså med våra skattepengar ut höga belopp till privata aktiebolag för att utföra deras jobb – och att behandla känsliga ärenden som måste behandlas med god sed och omtanke.

   Onekligen är det lyxigt att få sin lön varje månad och samtidigt betala andra med statliga medel för att utföra arbetet.

   De som betalar det högsta priset är våra barn och barnfamiljer som är i konflikt och i behov av en myndighet, som ska fatta beslut om deras liv och öde. I de här fallen ger tjänstemän i Socialförvaltningar obegränsad makt till privata aktiebolag att avgöra barnets boende, vårdnad och umgänge med föräldrarna.

   För liknande känsliga frågor, när det gäller barnets bästa, krävs det en myndighetsutövning och underskrift av familjerättssekreterare som enligt JO är ”en fysiskt person” som representerar en  myndighet. En aktiebolagsägare i samma roll som utredare, är referent för sitt aktiebolag och med detta ”en privaträttslig subjekt”.

   Idag är det en stor del av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge i olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Norrköping som utförs genom entreprenörer, alltså privata aktiebolagsägare.

   En olaglig handling brukar ofta dra med sig andra lagbrott. 
I det här fallet är en privat aktiebolagsägare en obehörig person (enligt JO), som tar del av familjernas personuppgifter och intervjuar familjer och barn i deras eget hem, utan att ha samtycke av personer som utreds.

   Personuppgiftslagenär tydlig:

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen”

   Föräldrar inför en vårdnadsutredning skriver på samtycke till Familjerätten eller Socialförvaltningen, men inte till en privat aktiebolagsägare. 
De flesta människor skulle sannolikt avstå att ge sitt samtycke till en privat aktiebolagsägare att utreda deras barn och familjerelationer, eftersom de rimligen inte skulle känna någon trygghet inför deras ärende ska behandlas professionellt och rättvist.

   Men det är väldigt lätt för föräldrarna att missförstå det hela och tro att aktiebolagsägare som skickas av Familjerätten är en familjerättssekreterare.

   När utredningar sedan hamnar i en domstol är det inte alls svårt att märka att utredningen inte ligger under till exempel Stockholms Stads logotype och att utredningen inte är påskriven av två familjerättssekreterare, som det brukar vara i de flesta utredningar, i enlighet med Socialstyrelsens instruktioner.

   Våra domstolar, som dagligen avgör frågor om barnets bästa, får därmed utredningar av en rad privata aktiebolagsägare som erbjuder socionomtjänst, istället för att få utredningar av Familjerätten.

   En del familjer upptäcker aldrig problemet och en del advokater missar detta, men även då man lyfter fram frågan i en domstol så hänvisar domarna att detta är ett familjemål och inte en utredning av Familjerättens arbete.

   Konsten att slingra och gå undan problemet syns överallt. I en och samma cirkel krävs det enormt mycket tid och kunskap inom juridik för en enskild individ att få en rättvis behandling av sitt familjemål.

   Aktiebolagsägare kan skriva vad som helst, dra vilka slutsatser som helst om föräldrarnas och barnets bästa i sin inlaga, utan att drabbas av några som helst konsekvenser. Ett privat aktiebolag går inte att anmäla till JO eller IVO.

   Det här problemet togs upp och ställdes som fråga till en del politiker i Socialnämnden i Stockholms Stadshus, av en del föräldrar liksom organisationer som driver frågor om våld mot kvinnor och barn, men politikerna har valt att inte diskutera ämnet så högt.

   Förmodligen för att i ett valår så är det väldigt känsligt att ta upp olagliga handlingar som tjänstemän i kommunerna och i olika stadsdelar har gjort under många år. Problemet har blivit ännu större eftersom mängder av vårdnadsmål avgjordes utifrån underlag skrivna av privata aktiebolagsägare. Men detta har många domare i landet missat eller viftat bort problemet.

   Den onda cirkeln har blivit enorm och har brett ut sig under lång tid över hela Sverige. Enligt Expressen så handlar det hela om en ny socionom-bransch som omsätter cirka 1,6 miljarder kronor om året. Vi vet inte hur mycket av den här summan är våra skattepengar som gick till entreprenörerna helt olagligt.

   Moderaterna har stått för privatisering under lång tid och det är inte förvånande om Moderaterna stödjer den här branschen samtidigt som Socialdemokraterna under sin regeringstid inte har vidtagit några som helst åtgärder avseende det här problemet.

 


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.