Debatt
Oscar Holtner

Den officiella statistiken om fattigpensionärer stämmer inte

Publicerad 2018-10-24

SCB redovisade häromdagen sin statistik som enligt dem visade att antalet fattiga pensionärer inte ökar och att Sverige dessutom har lägst andel fattiga i Europa. Detta är glädjande siffror förutsatt att de stämmer, men verkligheten är en helt annan.

   Statiska centralbyrån (SCB) brister i sin rapport genom själva mätningen där de marginaliserar och utelämnar dem som rapporten bör innehålla. Detta gör de genom att basera en stor del av sin undersökning på människor vilka lever i ett hem där en telefon och en adress är självklarheter.

   Det blir paradoxalt eftersom just dessa två ting var en nödvändighet för att kunna nå och genomföra själva undersökningen hos de personer som SCB genomförde intervjuer med.

   Var finns siffrorna på dem som saknar telefon och en fast adress och hur kontaktar SCB dessa människor, som trots all statistik i världen är högst verkliga och som i allt större antal kommer till Göteborgs stadsmission och andra liknande organisationer varje dag.

   Verklighetens siffror, till exempel gällande pensionsersättningen, är långt ifrån att kunna räcka till även om även denna ersättning på pappret är baserad på normer och statistik om vad pengar borde räcka till men långt ifrån alla gånger gör det.

   När man läser att saker och ting blir värre eller bättre så behöver man inte gå särskilt långt för att bilda sig en uppfattning som baseras på just den verklighet som för tillfället råder. Att det finns ett stort behov av frivillig och ideella organisationer har de senaste åren synts allt mer och talar sitt tydliga språk. De ideella organisationerna i vår stad har ett idogt arbete att genomföra och statistiken till trots ökar deras köer till måltider och andra insatser.

   När den stora flyktingkrisen under 2015 var som mest intensiv var centralstationen fylld av frivilliga och oavlönade krafter som tillsammans lyckades mildra och hantera en situation som i annat fall hade blivit långt mer kaosartad. Det fanns vid denna tid en bred uppfattning i samhället om att situationen oavsett dess orsak eller hantering behövde se annorlunda ut än vad den för tillfället gjorde.

   Man räknade även här på antal och hur många personer som kunde eller förväntades komma. Oavsett prognoser och förberedelser så var samhället inte förberett på den situationen som blev, men som hanterades genom att stat, kommun och andra aktörer tillsammans hjälptes åt.

   Idag behövs samma breda samhälleliga gemenskap kring hur de mest utsatta i vårt samhälle både har det men framförallt borde ha det. Vi behöver förändra situationen för de människor som egentligen borde kunna luta sig tillbaka och ta ålderdomen med ro istället behöver tänka på sin dagliga livsföring.

   För att göra detta behövs inte statistik och siffror utan realism och konkreta åtgärder. Stadsmissionen och dess likar tar här ett ansvar på en samhällsnivå och bidrar till den akuta vardagens lösning. Och det är en otroligt viktig del för människorna som får deras stöd här och nu men det behövs från samhällets och statens håll resurser och förändringar som håller över ett tidsspann som inte är begränsat till en mandatperiod och därmed ger en bestående förändring.

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Oscar Holtner är socialpedagog och har under de senaste tio åren arbetat med människor i utsatthet i olika former.

   Han har arbetat med ett inkluderande arbete för de olika grupperna som lever i utanförskap i samhället såsom hemlösa och de med psykisk ohälsa men även med migration (EU och Global).

   Oscar arbetar för och tror på tanken om att samhället skall verka för att vara inkluderande snarare än exkluderande och att ett innanförskap i samhället alltid är eftersträvansvärt oavsett bakgrund hos den aktuelle personen.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.