Debatt
Margareta Bergkvist

Sverigedemokraterna kontra den svenska grundlagen

Publicerad 2018-11-02

SD:s nationalism strider mot svensk grundlag. Om SD ska införa nationalism måste de avskaffa lagar om medborgarskap, yttrande- och åsiktsfrihet, skydd mot diskriminering. Svensk medborgarskap garanterar att du är svensk. Men stick i stäv mot lagen, har SD fyra kriterier som avgör vem som är svensk. Kriterierna är lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.

 Det första kriteriet – lojalitet

   Oliktänkande som kritiserar SD:s svenska nation är illojala. SD:s förebild är Polen och Ungern med statsstyrda medier och lojala journalister. De är auktoritära stater som skiljer sig mycket från demokratiska Sverige.

   I dagens Sverige är yttrande- och åsiktsfrihet grundlagsskyddad. Journalister kan granska makthavare och ställa dem till svars. Oliktänkandeär inte ett hot utan en tillgång för samhället. Opposition är själva poängen med demokrati.

   Med SD:s synsätt blir opposition ett hot. För att kräva lojalitet måste SD avskaffa medborgarskapslagen med fri- och rättigheter, kärnan i svensk demokrati. Att kräva lojalitet mot en auktoritär stat är inte definitionen av en svensk, snarare av en nationalist.

Det andra kriteriet – gemensam identitet

   SD anser att det finns en nedärvd essens som är unik för vissa grupper. Svenskarna har en gemensam identitet, en nedärvd essens. SD anser att så många medborgare som möjligt ska ha svensk identitet. Samer och tornedalingar kan vara svenska medborgare utan att assimileras till en svensk identitet.

   Däremot måste invandrare vara assimilerade för att vara svenska medborgare. De ska överge sin kultur, sin identitet och istället anta en svensk identitet och kultur. Vill de inte assimileras ska de återvända.

   När SD inför sin återvändarpolitik måste de avskaffa lagen som ger alla svenska medborgare rätt att vistas och bo i Sverige. Vem vet då vilka som får bo kvar?

Det tredje kriteriet – gemensamt språk

   År 2012 motionerade SD om att eleverna i skolan ska förbjudas att tala annat språk än svenska på lektioner och raster. Modersmålsundervisning ska utgå och ersättas med extra svenska. SD tar även upp det i årets budgetförslag.

   Rätt till modersmålsundervisning regleras av skollagen. Att föreskriva något annat är diskriminering enligt grundlagen. När SD avskaffar grundlagen mot diskriminering, vilka fler kommer då att drabbas?

Det fjärde kriteriet – gemensam kultur

”I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen.” (principprogram s.19).

   Lägg märke till, att kulturen inte skapas av befolkningen utan av dem som SD anser tillhör nationen – nationalisterna. Idas sommarvisa, kan med SD:s definition inte räknas till den svenska kulturen. Visan är komponerad av George Riedel, vars föräldrar var tysktalande från Tjeckoslovakien som flydde till Sverige undan nazister när George var 4 år. Hans mor var judinna.

   Astrid Lindgren, textförfattare till Idas sommarvisa, kan knappast räknas till SD:s svenska nation eftersom hon tog ställning mot nationalismen. Så varken kompositör eller textförfattare var svensk i SD:s mening. Ja, även en infödd svensk upphör att vara svensk om hon bryter mot kriterierna enligt SD.

   När SD driver igenom sin kulturpolitik vilken kultur får då finnas kvar?

   Riksdagspartier, låt inte SD få en chans att införa sin politik. Istället förstärk vår svenska demokrati så ingen kan ta den ifrån oss. Idag kan demokratin avskaffas inom 1-2 år om extraval utlyses mellan ordinarie val.

Av Margareta Bergkvist

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

Artikeln har även publicerats i Dalademokraten.

 


   Margareta Bergkvist har under senare år arbetat som SFI-lärare. Hon har drivit ett utbildningsföretag med inriktning på specialpedagogiska frågor, allt från fortbildning av IT-baserade medier till redaktionellt arbete med läromedel för särskolan.

   Under många år arbetade hon på myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (idag: Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM). Hon arbetade med specialpedagogisk anpassning av litteratur för personer med läsnedsättning och utveckling av digitala medier.

Margareta har ett socialt engagemang och är mentor åt en kvinna från Iran. Hon har en Teol.kand. examen, har läst data- och systemvetenskap, samt filosofi.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.