Debatt
Torgny Jönsson

Swedbank gör banklokalen till rättssal

Av Torgny Jönsson 2019-04-10

Den äldre kvinnan med några nummer före mig letar febrilt i väskan efter något som kan besvara de frågor som ställs av den bestämda mannen bakom disken. Jag ser henne i ögonvrån och står tillräckligt nära för att höra något av den diskussion som pågår. Banken vill och banken kräver att få veta var de 11 500 kronor i kontanter som hon lagt vid kassan kommer ifrån och varför hon ska sätta in det på sitt barnbarns konto.

   Hon förstår inte frågorna eftersom det är hennes egna pengar och berättar att hon varit kund i Sparbanken genom hela sitt vuxna liv. Uppvuxen under den trygga Sparbankseken är kvinnan som kan ha varit din mormor eller farmor misstänkliggjord som penningtvätterska i Swedbanks fruktlösa försök att reparera ett söndertvättat rykte.

   I mörka skuggor av den numera avlövade bankeken virvlar dokument och rapporter som hemlighållits och som ger en helt annan bild av bankens förhållande till penningtvätt och kundkännedom.

   Grimstadrapporten som undanhållits Swedbanks kunder lär enligt Sydsvenskan visa att banken så sent som 2016 tillät sina utländska högriskkunder att slussa mer än 200 miljarder kronor genom banken. Det vill säga kunder som med en hög grad av sannolikhet ägnat sig åt det brott som kvinnan vid disken tillfrågats om – penningtvätt.

   Därutöver vet vi att Swedbank sedan några år tillbaka har hanterat mångmiljardbelopp som bland annat kan kopplas till mord och allvarlig korruption i öst. På frågor från amerikanska myndigheter har bankens ledning lämnat osanna uppgifter medan man i svensk media hävdat sin oskuld. Det kan i efterhand konstateras att den information som Swedbank lämnat kring sin egen inblandning i penningtvättsaffärer i allt väsentligt har varit oriktig.

   Med vilken grad av trovärdighet tillåts Swedbank förhöra sina svenska kunder över disk? Särskilt om man betänker att det belopp som den äldre kvinnan önskar sätta in är två miljoner gånger mindre än de 200 miljarder kronor som Swedbank misstänks ha slussat vidare under enbart 2016.

   Istället för att hålla rent framför sin egen dörr, rensa ut i de egna leden och återställa de blodspengar man hanterat till dess rättmätiga ägare väljer Swedbank en annan väg. Därför behövde ingen invänta påsken för att häxjakten skulle inledas.

   Swedbanks huvudägare och mest betydelsefulla intressenter finns i Sverige. Strategin för att upprätthålla trovärdighet och anseende har varit att betona bankens arbete för förbättrad kundkännedom och aktiva åtgärder mot penningtvätt.

   Allt medan de vinstgenererande tvättomaterna gått för högvarv i Baltikum. Genom en väl genomtänkt fokusförskjutning har Swedbank under lång tid låtit uppvisa en skinande fasad som utestänger stanken från en ruttnande bakgård. Mot bakgrund av vad som framkommit kring tvättverksamhetens omfattning är hyckleriets enda förklaring – profitjakt och girighet.

   Sannolikt har svenska myndigheter gjort bocken till trädgårdsmästare när man överlåtit på en privat aktör i avsaknad av moralisk kompass att utreda huruvida den äldre kvinnan vid Swedbanks disk är penningtvätterska eller ej?

   I Sverige görs massutskick med förfrågningar över transaktioner till bankens kunder, konton spärras och mobila bank-id:n stängs ner. Banklokaler byter skepnad till rättssalar när kunder pressas på svar under former som för tankarna till senatorn Joseph McCarthys inkvisitoriska förhör. Tidigare banketiska normer som kunders sekretess och integritet utraderas.

   De metoder som banken nu använder i jakten på potentiella penningtvättare är det andra fel som banken begår i spåren av den skandal som nu hotar att rasera Swedbank och därmed hela sparbanksrörelsen.

   Det fel som inträder när man upphört att vara bank och istället försöker dölja de synnerligen allvarliga övertramp som begåtts genom att istället vidta kraftfulla åtgärder mot svenska kunder.

   Tillämpning av penningtvättslagen är en krånglig historia eftersom det krävs att åklagaren kan visa att de pengar som hanterats härrör ifrån brottslig verksamhet. Utredning ska med hänsyn till komplexitet därför inte bedrivas av lekmän bak bankdiskar.

   Min bakgrund med egna erfarenheter och den kunskap jag har kring penningtvättsbrott har medfört att mängder av personer som fått konton spärrade och mobila bank-id:n indragna kontaktat mig via sociala medier och bett om råd.

   I samtliga fall har banken öppnat dessa konton sedan det visats att inga av de misstänkta transaktionerna skett med pengar som kunnat kopplas till brott. Även om banken i dessa fall har tvingats att backa har misstänkliggörandet inneburit mycket obehag och i vissa fall stor ekonomisk skada. Inte vid något enda tillfälle har banken bett om ursäkt för det integritetskränkande ingreppet.

   Efter drygt tio minuters förhör och utredning tilläts den stackars damen att sätta in de 11 500 kronor som hon mödosamt sparat ihop för sitt barnbarns räkning. Alltmedan blodspengar ur Magnitskiskandalen förs vidare i det internationella betalningssystemet genom Swedbanks försorg.

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

Artikeln har även publicerats i Aftonbladet.

.


   Torgny Jönsson har i medierna kallats ”Maffians bankir”. Han har tidigare avtjänat två längre fängelsestraff och frigavs i slutet av oktober 2018 efter att ha suttit häktad 19 månader på säkerhetsavdelning med restriktioner.
Under de senaste tio åren har ett stort antal av hans artiklar rörande rättssäkerhet och kriminalvård publicerats på DN, Aftonbladet, Dagens Juridik, SVT och Paragrafs debattsidor.
Han har även beviljats prövningstillstånd och vunnit mål i Högsta domstolen. Sedan frigivningen använder han Facebook som en plattform för sin syn på rättssäkerhet och på de pågående processer där han är både målsägande och misstänkt.
Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.