Före detta polischefen Jari Aarnio. Foto: Antti Aimo-Koivisto / NTB/TT

Hög polischef i Finland dömd till livstid för mord

Publicerad 2021-01-15

En gång var Jari Aarnio (f. 1957) chef för narkotikapolisen i Hel­sing­fors. Han var en mycket uppburen polischef som år 1987 utsågs till årets polis i Finland och till­delades även 1995 polisens tjänstekors för sina goda insatser som polis. År 1996 blev han utsatt för ett attentatsförsök då någon kastade en handgranat. Men hans dittills framgångsrika karriär upphörde då han 2013 åtalades för grov narkotika­smuggling och myndighetsmissbruk. Straffet blev 10 års fängelse.

När domen avkunnades avtjänade Jari Aarnio redan ett treårigt straff för att han som polischef fattat beslut om inköp av övervakningsutrustning till polisen från ett bolag som han själv hade intressen i.

I hovrättens dom 2013 slogs det fast att Jari Aarnio var den person som i knarklangarnas avlyssnade mobilsamtal omnämnts som ”Pasila-mannen”. Denne hade varit med om att organisera insmugglingen av stora kvantiteter hasch, som var gömda i tunnor.

Troligen rörde det sig om minst 800 kg. Det framstod som om chefen för narkotikapolisen i Helsingfors var den person som såg till att polisen och tullen inte undersökte just de transporterna med tunnorna med hasch. Han informerade i vilka hamnar och flygplatser som det inte vid en viss tid bedrevs någon narkotikaspaning eller gods­kontroll.

Hovrätten dömde även för övergrepp i rättssak. Jari Aarnio nekade till allt samröre med den insmugglade narkotikan och nekade även till grov bevisförvanskning och grovt missbruk av tjänsteställning.

Domstolen kom också fram till att Jari Aarnio inte kunde ha förvärvat sina ekonomiska tillgångar på ett lagligt sätt utan att tillgångarna måste härröra från narkotikasmugglingen. Vid husrannsakan hade man funnit ett stort belopp i plastpåsar nedgrävda i hans trädgård.

Jari Aarnio själv förnekade all kännedom om de nedgrävda sedlarna och menade att de måste ha placerats där av poliser som ville sätta dit honom. Hovrätten för­plikta­de Jari Aarnio att betala 1,3 miljoner euro som förverkades som medel som kom från narkotikaförsäljningen. Dessutom utmättes hans villa.

Under 2020 väcktes nytt åtal mot Jari Aarnio som avsåg hans kontakter gällande mordet på svensk-turkiske Volkan Ünsal, som hösten 2003 mördades i en lägenhet i Helsingfors. Det finns grundad misstanke att Volkan Ünsal på något sätt var delaktig i det uppseendeväckande Arlandarånet.

På kvällen den 12 juli 2002 landade ett SAS-plan på Arlanda vid 22-tiden som hade med sig 15 säckar med utländska sedlar. En bil med rånare iförda SAS-unifor­mer körde med full fart upp till värdetransport­bilarna samtidigt som säckarna bars över från flygplanet. De fick med sig 13 säckar med sedlar värda ungefär 44 miljoner kronor.

Detta klarades aldrig upp och ingen av gärningsmännen åtala­des. Rånarna kom över 44 milj kr och polisen trodde att Volkan Ünsal stal en del av bytet och dessutom lämnade informa­tion till polisen om rånet.

Mordet i Helsingfors skulle därför ha varit en hämnd av några av de andra som del­tagit i rånet 2002. Fyra män dömdes för mordet redan 2005. Åtalet mot Jari Aarnio grundades på det förhållandet att polisen i Helsingfors kände till planeringen och förberedelser­na för mordet, men inte ingrep för att förhindra det.

Polisen hade kännedom om mordplanerna genom omfat­tande telefonavlyssning. Trots detta informerade inte polisen på något sätt det ut­pekade mordoffret och vidtog inte heller några andra åtgärder i syfte att förhindra mordet.

I dom som meddelades i december 2020 dömdes den förre polischefen för mord till livstids fängelse, vilket inkluderar de 12,5 års fängelse som han tidigare dömts till och redan avtjänade.

Hans brotts­liga gärning hade alltså bestått i att han underlåtit att förhindra det brott som han i egenskap av polischef kände till planerades och han hade varit skyldig att som polis försöka hindra brottet.

Enligt tingsrätten rör det sig ett s.k. oäkta underl­åtenhetsbrott. Det innebär att den tidigare polischefen inte döms för att ha deltagit i mordet, varken genomförandet eller planeringen. Han döms i stället för underlåten­heten att som polischef förhindra ett mord.

Enligt en professor i straffrätt vid Helsingfors universitet är domen helt unik i Finlands rättshistoria. Jari Aarnio nekar till brott och har redan överklagat till hovrätten.

Jari Aarnio var känd som en polis som helst arbetade på fältet och som inte alla gånger var så noga med de regler som gäller för polisverksamheten.

Redan 2007 började statsåklagaren att utreda om Jari Aarnio och hans underställda poliser bortsåg från brott som tjallare hade begått i utbyte mot den information som tjallarna kunder lämna till polisen. Åtal väcktes men Jari Aarnio frikändes av hovrätten samma år.

Av Thorulf Arwidson 

Tidigare artiklar på Para§raf om fallet:

I Finland åtalas även höga polischefer

Hög polischef i Finland häktad för mutbrott

 


   Thorulf Arwidson är advokat och civilekonom, har varit advokat i 32 år. Han har varit försvarare i lika många år. Thorulf Arwidson har givit ut böckerna ”Att vinna eller förlora i tvistemål” och ”Arbetstagares rätt till ersättning för uppfinningar”.
Den senare är en vitbok över en tvist mot televerket och Justitiekanslern som pågick i 27 år och resulterade i den högsta ersättning som någonsin betalats.

 

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.