Krafttag mot sexbrott – eller…

Av Börje R P Carlsson 2019-06-24

Läser att hundratals nya poliser ska anställas. Det första som slår mig är ordet ”poliser” för i det här fallet handlar det inte om poliser utan om civila utredare. De flesta titlar i landet förutsätter en viss utbildning och en viss godkänd examen. Med dessa nya tankar kommer förmodligen brottet ”föregivande av allmän ställning” att upphöra för blir det tillåtet att kalla sig polis efter några veckors utbildning är det väl fritt fram för vem som helst att kalla sig polis.

   När det sägs att det ska bli tio tusen fler poliser så trodde jag i min enfald att poliser var dom som genomgått polisskolan med godkända betyg.

   Hu så fel jag hade för man kan uppenbarligen bli polis på några få veckor utan att det ställs ens de baskrav som ställs på de blivande poliser som med längre utbildning och lägre lön ska vara de som upprätthåller allmän ordning och säkerhet. Ändå hävdas det att kraven för att bli polis inte har sänkts.

   Dessa ”25-örespoliser” ska nu börja utreda de mest svårutredda brotten och de ska börja med de äldsta trots att de är ännu svårare att utreda och med stor sannolikhet inte kommer att leda till några åtal.

   Dessa 350 nyanställda ”poliser” kommer således att beta av de gamla brott som nu ligger i balans och kanske tankegången också är att inga nya våldtäktsbrott kommer att utredas förrän de nått en viss ålder och svårighetsgrad.

   Detta är förmodligen en taktisk fint som ska förklara och försvara varför inga, eller bara några få, brott kommer att leda till åtal. Det är som vanligt när Mats Löfving är inblandad ett stort djävla rävspel för galleriet.

   Beta av gamla brott brukar betyda att ytterligare någon åtgärd skall vidtas. Ett kompletterande målsägare-förhör, en teknisk analys eller kontroll för att ärendet ska kunna läggas ner mer definitivt som ”ej spaningsresultat”. Allt för att få ner balansen.

   Det var inte så länge sedan denne Löfving kungjorde för regering, riksdag och medborgarna att polisen utredde fler våldtäkter än någonsin men det ökade inflödet gjorde att det såg ut som om antalet utredda våldtäkter minskat när de brott som utreddes, enligt oraklet Löfving, var fler än någonsin. Detta var inte sant då och inte mer sant nu.

   Om jag nu lugnar ner mig och fortsätter läsa artikeln ser jag att:

Polisen ska anställa 350 personer specialiserade på att utreda våldtäkter och andra brott med särskilt utsatta brottsoffer.

   350 personer specialiserade på att utreda våldtäkter. Hur ska dessa 350 personerna på några veckor bli specialiserade på att utreda våldtäkter? Den första tanke som slår mig att ju högre lön man har och ju kortare man tänker desto större är sannolikheten att man blir en mycket hög chef inom polisen.

   Har Mats Löfving hållit ett enda förhör under sin karriär? Har han gjort en enda kvalificerad utredning? Att frågorna ställs beror på att detta är det näst intill dummaste jag hört. Till och med för att komma från Löfving är det dumt och han brukar vara svårslagen.

   Löfving tycks inte ha någon som helst kunskap om det kriminalpolisiära spelet, om förhörstaktik och förhörsteknik där nyanser, tonlägen, språk och kroppsspråk, ja helheten, styr hela förhörsupplägget och förhörsresultat. Detta är inget som kommer med en kurs på några veckor utan något som växer fram under åratal av förhör och genomförda utredningar.

   Jag var anställd i en polismyndighet under 46 år. Jag utbildade mig som polis, jag genomgick ett antal olika påbyggnadskurser och övningar. Här utbildades jag för att kunna klara ett framtida jobb som ställde allt större krav.

   Den senaste kursen, värd namnet, var KKV – kvalificerad kriminalpolisverksamhet. Alltså en näst intill renodlad, flera månader lång, kurs för kvalificerade kriminalpoliser (med många års erfarenhet) och kvalificerat kriminalpolisarbete.

   Trots alla dessa kurser fanns det då, om det finns idag vet jag inte, ingen kurs för förhörsteknik. Jo, man fick lära sig alla formella grunder till när, var, hur och varför men ingen kurs som lärde ut strategi och taktik. Ingen kurs som lärde ut det taktiska spelet mellan förhörsledare och den hörde.

   Denna kunskap slipas fram under hundratals, ja kanske tusentals förhör och förmågan att kunna avläsa och tolka mottagna uppgifter förfinades. Undertoner, tveksamheter, omedvetna gester, ögonkast och många små signaler skapade en användbar taktik och teknik.

   Att få någon att erkänna är oftast inte så svårt men det kräver 100% ärlighet från förhörsledare. Erkännandet i sig är inget värt utan måste styrkas upp av andra detaljer. Detaljer som måste lockas fram utan att den hörde är medveten om vilka detaljer du söker.

   De flesta misstänkta, även i våldtäktsfall, har ofta en förutbestämd uppfattning om förhörsledaren och här gäller det att med varsam hand få kontakt med en som väldigt ofta har bestämt sig för att inget säga.

   Allt detta och mycket därtill ska således dessa specialiserade våldtäktsutredare lära på några veckor. För det flesta poliser har det tagit många år att utveckla dessa färdigheter och det beror inte på att poliser är tröga eller obildbara utan att det spel som sker vid ett förhör är komplicerat.

   Det är klart, vill man bara ha som resultat att den misstänkte förnekar och i övrigt inte vill uttala sig går det fort men har man ambitioner med ett förhör så är dessa nyutbildade specialister dömda att misslyckas, åtminstone lång tid framöver.

   Vidare läser jag:

– Det är en stor utmaning för oss att hitta så många nya medarbetare som är tillräckligt skickliga och rekrytera och utbilda dem på så kort tid, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

– Det är inte bara att utreda brotten, utan det är stora krav på kvalitet, empati, brottsofferomhändertagande, säger Mats Löfving vidare.

   Här låter det nästan som om Mats Löfving begriper vad han talar om men det är bara munväder för att den grå massan som ska stå för fiolerna inte ska göra uppror.

   Mats Löfving, som alltså är ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning, fortsätter:

– Det här är allvarliga brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Polisen har en viktig roll för att ge brottsoffren upprättelse. Satsningen som nu startas ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten i utredningarna. Syftet är att öka antalet utredningar som leder till åtal.

   Tänk att han, Löfving, äntligen uppmärksammat detta. Han har tidigare bara låtit nedläggningar, avskrivningar och att lägga ärenden på hög fortgå. Han har dessutom försvarat detta in absurdum och hävdat att övrig grov kriminalitet varit orsak till att polisen inte hunnit med. Men han är allt bra vindkänslig för massmedial kritik, vår biträdande rikspolischef. Synd bara att han fattar så segt och långsamt.

   Utredarna eller de nya medarbetarna (nu kallas de inte längre poliser, varför?) ska fördelas över landets sju polisregioner, men en del av dem hamnar på Noa, där polisens nationella IT-brottscentrum utökas.

   Rekryteringen påbörjas i höst, förmodligen september-oktober, och redan den 1 januari ska de runt 350 utredarna vara färdigutbildade, specialiserade och klara att sätta i gång. Herrejesses – är Löfving konstruktören också bakom denna planering?

   Jag läser vidare att ”Höga förväntningar kommer att ställas på de nya utredarna, som polisen hoppas kunna locka över från andra myndigheter, men också hitta bland exempelvis nyutbildade akademiker”.

   Ja ja, jag säger då det. Jag kommer inte att säga ”vad var det jag sa” men minns mina dubier både vad det gäller utbildning, specialisering och startdatum. Ytterligare 300 bortkastade miljoner från en myndighets vars största problem, enligt rikspolischefen är den ”tomma plånboken”.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


  Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.