Foto: Chris Maluszynski/ SvD / TT

Så var det pinnjakt och prioritering av småbrott igen

Av Börje R P Carlsson 2019-12-12

Det handlar om att alla poliser ska vara vakna för att rapportera varje felbeteende och förseelse de ser. Inget är för litet för den polisiära statistiken bara det inte kräver något merarbete utöver rapporten. Förseelserna och rapporterna ska vara färdigutredda i och med att de skrivits ner och rapporterats av.

   När den nya rikspolischefen tillträdde den 1 februari 2018 var i varje fall jag positiv till utnämningen även om jag redan då hade vissa tvivel över hans följsamhet.

   Men hans bakgrund som riktig polis trodde jag skulle förhindra de värsta avarterna. Jag trodde nog också att han skulle påtala att den nya polisorganisationen är förödande för polisverksamheten. Men icke – hans följsamhet tog över.

   Månader och år har gått och den positiva bilden flagnar alltmer. Nu ligger Thornberg i nivå med Eliasson när det gäller duglighet och precis som Eliasson beordrar han nu pinnjakt för att årsstatistiken inte ska bli alltför katastrofal.

   Eftersom statistik på rapporter och utredningar är det enklaste och kanske den lättaste vägen för att mäta polisiär framgång så är statistiken också lättast att påverka och för att slå blå dunster i ögonen på regering, riksdag – och medborgare.

   Polisens årsbokslut väntas bli sämre än förra året som verkligen inte var något rekordår i positiv bemärkelse. Tvärtom så höll som vanligt förseelser upp statistiken och förseelser är det som den vanlige medborgaren rapporteras för i en ständig jakt på poäng.

   Nu har polisledningen dragit i gång vad som av poliser i yttre tjänst beskrivs som “pinnjakt” – där man satsar på snabbt utredda brott, som trafikförseelser.

   Det handlar om att alla poliser ska vara vakna för att rapportera varje felbeteende och förseelse de ser. Inget är för litet för den polisiära statistiken bara det inte kräver något merarbete utöver rapporten. Förseelserna och rapporterna ska vara färdigutredda i och med att de skrivits ner och rapporterats av.

   En polischef anser att ringa narkotikabrott, olovliga körningar och andra trafikförseelser är några av de brottstyperna som polisen ska satsa på inför årets slut.

   Det finns många olika förseelser som polisen kan använda för att få upp statistiken. I trafiken har lagstiftningen kommit därhän att det ibland kan vara näst intill omöjligt att alltid göra rätt.

   Rondellkörningen av idag är av den arten att här kan polisen lätt fylla sin kvot. Oavsett vart du ska när du kör in i en rondell är det bara intressant vilken avfart du ska använda och då ska du blinka till höger ut ur rondellen. Allt annat blinkande är straffbart och så även om du glömmer att blinka till höger.

   I trafiken ställs det krav på fordonet och varje defekt är straffbar. I trafiken finns inga ursäkter för vad det vara må när poliserna är på pinnjakt. Under pinnjakt är polisen besvärligare än någonsin och rapporteftergift är inte att tänka på.

   Narkotikaförseelser och narkotikabrott är också tacksamma för nitiska poliser där varje flisa av något narkotiskt preparat är rapporterbart.

   Här handlar det om polisiära stamkunder som kan tas flera gånger per dygn eftersom deras missbruk tvingar dem att snabbt ersätta det beslagtagna med en ny flisa eller ampull. Vid narkotikaförseelser räcker det ibland med ett erkännande för att brottet ska vara klart.

   Snatteri är ett annat tacksamt brott där både poliser och butikskontrollanter kan hjälpas åt för att förbättra polisens statistik.

   Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för polisens uppfinningsrikedom för att skapa rapporteringstillfälle. Sätt upp en tillfällig fartkamera femtio meter efter en hastighetsbegränsningsskylt och genast har du ett antal fortkörare som kört 5–6 kilometer för fort på en 50-sträcka, vilket ger polisen en pinne per rapport.

   Polisen kallar det här för att rädda liv medan jag har ett annat mer vanvördigt namn på det här – pinnjakt. Så till alla bilister vill jag säga:

– Kör extra försiktigt och tänk efter före nu i december när polisen ska förbättra sina dåliga siffror. Om ni ändå åker fast för någon förseelse så minns att jag varnade er.

   Ett av polisområdena som inlett en insats för att förbättra statistiken är polisområde Nord i Stockholm där polischefer hänvisar till att målet med fler redovisade ärenden under 2019 jämfört med 2018 inte kommer att nås utan “specifika insatser”.

   Enskilda poliser uppmanas hålla särskild koll på de snabbt utredda ärendena:

“Nedbrutet på varje lokalpolisområde behöver samtliga redovisa flera ärenden innan årets slut. Därav uppmuntrar vi nu alla yttre grupper inom vårt eget lokalpolisområde att hålla ögonen öppna efter snabbutredda ärenden”.

   De aktuella ärendena ska kunna redovisas till åklagare före årets slut. Ordbajsaren polismästare Patrick Ungsäter tog beslut om insatsen för polisområde Nord i Stockholm och beskriver målet i ett mejl till Aftonbladet:

“Målet är att redovisa flera ärenden och minska våra balanser, outredda ärenden. Det är en del i arbetet med polisens mål att ha en stark lokal närvaro och en effektiv brottsbekämpning.”

   Varje år när polisens årsstatistik presenteras har jag påtalat att brottsbalksbrottens andel i statistiken minskar och nästan hela statistiken hålls uppe med hjälp av medelsvenssons felbeteenden, misstag och förseelser.

   Makten ska visserligen utgå från folket men att de ärliga skötsamma människorna ska stå för och genom misstag hjälpa upp polisens dåliga statistik var nog inte tanken.

   En kritisk polis yttrade följande om det här:

– Antalet poliser är ytterst begränsat och ändå väljer man att lägga pengar och tid på att fila på statistik. Det finns helt enkelt inte poliser som kan producera det som ledningen önskar utan man lockar då med övertid och det ska skattebetalarna stå för.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


    Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.