Joakim Lamotte

Delade Lamottes text – dömd för förtal

Av Andreas Magnusson 2020-01-17

I måndags kom en dom från Göteborgs Tingsrätt gällande en kvinna som i två Facebookgrupper spridit vidare ett inlägg från Joakim Lamotte. Hon har dömts på alla punkter och åläggs att betala 10 000 kronor plus rättegångskostnader.

   Spridningen har skett i grupperna ”Sverigedemokraterna och Jimmie Åkessons trogna vänner” och ”Stå upp för Sverige (utan Markström)”

   Tingsrätten visar punkt för punkt hur Joakim Lamottes inlägg innehåller uppgifter av förtalskaraktär. Det intressanta är att hon i princip helt är fälld genom sin spridning av Lamottes text – inte genom några egna texttillägg. Dessa är små och har inte varit relevanta för domen.

   I sitt inlägg beskriver Lamotte bland annat den uthängda mannen som djurplågare, anklagar honom för att vara ”fullblodsmytoman” och för att ha begått allvarliga felaktigheter i sin yrkesutövning.

   Tingsrättens dom visar tydligt att inga av Lamottes påståenden kan styrka att den åtalade kvinnan inte har haft några acceptabla skäl att sprida vidare de kränkande omdömena om mannen.

   I citatet från domen har jag ersatt målsägandes namn med TÅ och den åtalades med RF:

   ”Genom delning av Joakim Lamottes inlägg har RF utpekat TÅ som djurplågare och bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder. Genom delningen har hon även angett att TÅ använde sig av sin polislegitimation för att trakassera människor som han ansåg sig ha något otalt med, att han frekvent missbrukat polisens datasystem för att kolla upp personer och ärenden som inte var hans och att han inte har betalat anställdas löner. Tingsrätten bedömer att uppgifterna är av nedsättande beskaffenhet. Tingsrätten bedömer vidare att RF genom att lämna uppgifterna utpekat TÅ som klandervärd i sitt levnadssätt och att uppgifterna varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning. Uppgifterna är därmed förtalsgrundande.”

   ”Genom delning av Joakim Lamottes inlägg har RF utpekat TÅ som fullblodsmytoman. Genom de övriga lämnade uppgifterna vid delningen om att TÅ är värsta sortens bedragare och en bluffmakare som konstant lurar människor på pengar och aldrig betalar sina skulder framgår på vilket sätt RF menar att TÅ är en fullblodsmytoman. Tingsrätten bedömer därmed att påståendet om att TÅ är en fullblodsmytoman är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas. Vidare bedömer tingsrätten att uppgiften är av nedsättande beskaffenhet, att RF genom att lämna den utpekat TÅ som klandervärd i sitt levnadssätt och att den varit ägnad att utsätta honom för andras missaktning. Uppgiften är därmed förtalsgrundande.”

   RF menar att TÅ är en offentlig person och anger som stöd för detta en artikel i Katerina Magasin en intervju i Mitt i och en text i Nya tider. Hon åberopar också ett mejl från Joakim Lamotte där han skriver att han tycker att TÅ är en offentlig person.

   Tingsrätten konstaterar att Lamottes brev har lågt bevisvärde eftersom det bara utrycker hans åsikt. De konstaterar att artiklarna inte ger stöd för att TÅ är en offentlig person. Hans förekomst i media är liten.

   Ett citat i domen är extra intressant eftersom det nog ger hela förklaringen till varför den förtalsdömda kvinnan försatte sig i den här situationen:

   ”RF reagerade med ryggmärgen när hon läste Joakim Lamottes artikel.”

   Domen är skarp och innebär ett viktigt steg mot upprättelse för alla som har hängts ut med felaktiga och kränkande tillmälen av Joakim Lamotte. Det är ingen avancerad gissning att fler förtalsmål är att vänta.

   Den som själv vill läsa domen kan begära ut den från Göteborgs Tingsrätt. Ange målnummer FT 2532-19 och datum 2020-01-13. Domen är gratis och kan fås på mejl.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik. Han sysslar också med musik och driver You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor.
Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Han har också skrivit en del för DN Kultur och nominerades 2019 till årets opinionsbildare vid Faktumgalan.
Andreas är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.