Mats Löfving. Foto: Maja Suslin /TT

När en högt uppsatt polis stjäl

Av Börje R P Carlsson 2020-04-30

Mats Löfving är chef för NOA och har en månadslön långt över 100 000 kronor. Denna lön försvaras av hans stora och långtgående ansvar över Nationella Operativa Avdelningen. Skulle han enbart har ersatts för kompetens, kunnande och omdöme hade hans månadslön varit betydligt lägre.

Nu har en av hans undersåtar, en polis i särställning till och med för att vara på NOA, utmärkt sig genom att vanemässigt stjäla i olika butiker. Trots detta har varken hennes närmaste chef Linda Staaf eller Mats Löfving agerat eller reagerat.

Hon har vanemässigt begått stölder, inte ringa stölder utan kanske rent av grova stölder, 2 §   Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.olika butiker.

Hennes tillvägagångssätt kan visserligen till det tillgripnas värde klassas som ringa stöld men de övriga omständigheterna vid brottet har inga förmildrande inslag.

Hon har likt andra misstänkta tjuvar ljugit i förhör och förstört bevisning. Detta senare kan väl knappast läggas henne till last för som misstänkt för brott har man ett antal rättigheter medan skyldigheterna är färre.

Hon sitter som spindel i nätet i underrättelseverksamheten med tillgång till de hemligaste registren och trots att hennes brottsliga eskapader varit kända i nästan ett och ett halvt år har varken Staaf eller Löfving gjort något åt situationen.

Hur är det med Löfvings höga lön för hans långtgående ansvar. I det här ärendet är det inte bara tjuven som borde avskedas utan också chefer som inte reagerat. Både Löfving och Staafs agerande väcker frågetecken. Hur kan de som har det yttersta ansvaret låta denna polis hålla på under så lång tid?

Jag är också nyfiken på ytterligare företeelser när det gäller denna polis.

  • Varför har FU-protokollet hemligstämplats?
  • Under utredningen undrar jag om det gjorts några husrannsakningar i de utrymmen och den bostad som polisen disponerar. Det finns inget som tyder på att så skett.

Vid tidigare gjorda utredningar mot långfingrade poliser har utredarna varit sällsynt hovsamma i sin framfart. Oftast har polisen fått reda på att han/hon är föremål för en internutredning, i god tid till första förhöret. Dessutom förekommer ytterligt sällan husrannsakningar i bostad och de utrymmen som den misstänkte disponerar och jag tar handläggningstiden som ett försök att ge den misstänkte tid att städa undan bevisning, påverka och ställa tillrätta.

Vanliga tjuvar brukar inte ges denna ynnest utan ofta sker hämtning till förhör utan föregående kallelse och ofta sker husrannsakan i nära anslutning till detta.

Den stora frågan är ”vari består Löfvings stora ansvar” eftersom han aldrig utkrävs något ansvar.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.