Lennart Aspegren

Nato – i teori och praktik

Av Lennart Aspegren 2022-05-29

För det första: På vår kant av världen anser väl de flesta att en hel del ideologier numera är så grundläggande, att det knappast längre är aktuellt att sätta dem i fråga. Det kan till exempel gälla demokrati, fredsvilja, klimatskydd och kärnvapenmotstånd.

Det kan likaså gälla försvaret för sådant som mänskliga rättigheter eller motverkan av företeelser som rasism, förtryck, dödsstraff, tortyr eller folkmord.

I fråga om sådana ting anses det allmänt ligga närmare till hands att i stället godta dem som utgångspunkt och mål för en livskraftig diskussion om hur man bäst kan förverkliga dem.

För det andra: Om det däremot gäller rent praktiska frågor, exempelvis frågan ifall Sverige bör knacka på dörren till Nato, får man rätteligen börja med att undersöka och väga av å ena sidan varför och å andra sidan varför inte.

I den offentliga debatten har det från vederhäftigt håll presenterats en rad tungt vägande skäl till förmån för en ansökan om medlemskap i Nato.

Det har förstås också funnits gångbara skäl för Sverige att i alla fall tills vidare behålla sin gamla beprövade alliansfrihet. Och alltså för närvarande avstå från att ansluta sig till Nato. Men i brist på tid och plats har de skälen olyckligtvis hamnat lite i skymundan. Nu är det här historia.

För det tredje: När Sverige och Finland – trots allt det som Putin eller Erdogan kan finna på – väl har blivit medlemmar i Nato, blir det givetvis mer väsentligt än någonsin för bägge länderna att gemensamt med andra fortsätta att globalt och på alla vis driva och utveckla tillämpningen av våra elementära ideologier. Inte minst klimatskyddet och kärnvapenmotståndet.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor, Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.