Rättssamhället vittrar sönder

Av Peter Althin 2012-04-30

Polismyndigheten offrar ungdomar i namn av att skydda andra medborgare. Det har nu pågått i organiserad form i drygt 15 år. Ibland beskrivs det som "inre spaning", men det handlar om att unga äventyrslystna killar och tjejer värvas för något som de inte kan överblicka. Som innebär att de riskerar sina liv genom att infiltrera kriminella gäng. Om de överlever och försöker dra sig ur, förnekar polisen alla kännedom om dem. 

Säg försvarsadvokat och Peter Althin är förmodligen den de flesta kommer att tänka på.

Han har lika mycket jobb som vanligt som en av landets mest framträdande advokater. Samtidigt är han ordförande för Republikanska föreningen, som får fler och fler medlemmar för varje kungligt jippo.

Men nu har Peter sagt att han ska trappa ner. Pressad på ett mer konkret besked, säger han:

– Jag ska försöka gå ner till heltid.

Låt oss reda ut begreppen:

Uppgiftslämnare är vi alla när vi anmäler något brottsligt till polisen. Informatörer är personer som löpande lämnar information till polisen och får betalt för det i form av så kallade ”tipspengar”. Så långt är det lagligt. Och det trots att tipspengarna utbetalas svart.

Infiltratörer är personer som värvas av polisen och som går vidare från att vara informatörer till att bli infiltratörer. Det här har ingen laglig grund. Privatpersoner får inte användas av polisen för sådana uppgifter. Infiltratörerna får också betalt svart. Men med högre summor. Ibland i form av en fast månadsersättning men oftast genom ett slags ackordssystem:

Si och så mycket för varje vapen som polisen kan beslagta utifrån infiltratörens lämnade information och så mycket för varje hekto eller kilo amfetamin, kokain eller heroin etc. Därtill får de ofta extra bonusar för varje person som kan dömas till längre fängelsestraff.

Inte poliser

Det här handlar inte om poliser som arbetar undercover. Det finns lagligt stöd för polisen att i viss utsträckning arbeta så. Utan det handlar om hur man använder outbildade privatpersoner. Polisen försöker kringgå det här genom att påstå att deras infiltratörer är informatörer:

– Vi använder inte privatpersoner som infiltratörer utan bara som informatörer, säger företrädare för såväl Rikspolisstyrelsen som lokala polisenheter.

Men såväl Justitieombudsmannen, som Justitiekanslern och Högsta Domstolen har konstaterat att polisen värvar privatpersoner som används som infiltratörer. Privatpersoner som alltså under polisens ledning ska försöka ta sig in i, infiltrera, olika kriminella gäng.

Vill man från polisens sida möjligen hävda att representanter för JO, JK och HD ljuger? Sådana frågor får vi inte svar på. För man vägrar från polisens sida att yttra sig offentligt om den här verksamheten. Ja, från den svenska polisens sida, vill säga. När Uppdrag granskning tog upp frågan framträdde en polis som var ansvarig för motsvarande verksamhet i Norge och svarade på frågor. Han klargjorde också problemen i samband med det här. Likaså gör engelsk och tysk polis.

Gömmer sig

Men såväl rikspolischefen som chefen för SÄPO avböjer alla intervjuer om de här frågorna, med argumentet att det är känsligt. Och att det kan innebära risker för deras ”informatörer”. Man gömmer sig alltså bakom ihåliga argument. Naturligtvis kan man svara på frågor om den här verksamheten i allmän mening. Men man vägrar alltså. Det är ynkligt. Och det kan svårligen tolkas på annat sätt än att de är medvetna om att de inte bara balanserar på vad som är på gränsen till olagligt, utan att de mer eller mindre har satt i system att bryta mot lagen.

Vad som gör det här än värre är att en del åklagare tycks delta i det här spelet. Och att de gör det med justitiedepartementets tysta godkännande. När en del åklagare, som till exempel statsåklagare Nils-Eric Schultz, vägrar att delta i den olagliga verksamheten blir de misstänkliggjorda och ifrågasatta från polisens sida.

Brottsprovokationer

Högsta domstolen har konstaterat det förekommer olagliga brottsprovokationer inom infiltratörsverksamheten. Provokationer som är iscensatta från polisens sida. Det innebär att polisen provocerar personer att begå brott för att därefter kunna sätta fast dessa personer. Gång på gång har HD konstaterat att det här sker – och att det är olagligt. Men det fortsätter.

Polisens uppgift är att förebygga, förhindra och utreda brott. Inte den direkt motsatta – att provocera fram ytterligare brott.

För oss som arbetar som advokater blir det svårt, eller rent av omöjligt, att veta om våra klienter har utsatts för olagliga brottsprovokationer, eftersom polisen döljer – mörkar – användandet av informatörer och infiltratörer för domare, nämndemän, den åtalade och för oss advokater. Det innebär att existensen av centrala vittnen döljs för domstolarna. Rättegångar bli därmed ibland en fars, en i förväg uppgjort teaterföreställning. Vilket i sin tur innebär att rättssamhället vittrar sönder.

Ingen polisutredning är värd att grundläggande principer för en rättsstat åsidosätts genom att central bevisning undanhålls för rätten.

Därtill – infiltratörer har mördats efter att de avslöjats. Ingen polisutredning är värd ett människoliv. Polisen ska skydda medborgarna – inte utsätta dem för livsfara.

Medan det här pågår sover såväl regeringen som oppositionen. Låt oss väcka dem för att därmed kunna reparera och återupprätta rättssamhället.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.