Varning för varningar

Av Bengt Sändh 2012-05-30

Nu varnas det i tid och otid för allting så till den grad att folk i allt större utsträckning helt enkelt struntar i alla varningar och då är vi illa ute. Detta onödiga varnande är ett större ofog än exempelvis alla bostadsinbrott.

Bengt Sändh var ett av de omskrivna barnhemsbarnen. Han blev med tiden smed. Men enligt polisen hann Bengt innan dess, i unga år, sätta ett informellt svenskt rekord i bilstölder genom att stjäla 46 bilar under tio dygn.
Med tiden blev han trubadur och har sjungit in 21 LP- och CD-skivor. 1993 starta han Bengt Sänds snusfabrique. Han spetsade sitt snus med lite konjak och det blev en succé. Sex år senare sålde han snusfabriken till Swedish Match och flyttade till spanska Costa del Sol.
Där lever han nu med hustru och hundar. Han skriver böcker i skilda ämnen och är hängiven naturfograf.

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle där stora mängder människor förflyttar sig globalt snabbare än vi för hundra år sedan flyttade oss mellan byarna. Vi färdas i tusental i snabba fordon på vattnet, marken och i luften. Vi handskas med kärnkraft, petroleum, sprängämnen, miljögifter och andra kemiska produkter. Dessa välsignelser kan alla leda till katastrofer i form av världsomspännande pandemier och miljökatastrofer.

Vidare finns alltid risker som terrorism och krig. Hotbilderna är legio. Då är det viktigt att vi kan varna varandra med hjälp av press, etermedia, telefoner och via cyberrymden. Dessa tekniska resurser har vi men frågan är om vi inte förbrukar dem. Nu varnas det i tid och otid för allting så till den grad att folk i allt större utsträckning helt enkelt struntar i alla varningar och då är vi illa ute. Detta onödiga varnande är ett större ofog än exempelvis alla bostadsinbrott.

Varningsredskapet missbrukas

När myndigheter och institutioner vill bli uppmärksammade och visa sig duktiga så skickar man ut varningar helt i onödan. Varningsredskapet missbrukas och mot detta krävs i dag lagstifting. Onödigt varnande måste förbjudas och beivras. Här kan jag tänka mig kännbara böter och andra påföljder.

De finns människor som inte hyser den minsta rädsla att framstå som löjliga. Några av dem har tydligen sin utkomst på Stockholms länsstyrelse och Karolinska institutet. Där varnar man för hart när obefintliga faror som kan komma att drabba stockholmare under vissa omständigheter någon gång i framtiden.

Överläkaren i psykiatri vid Danderyds sjukhus David Eberhard gav år 2007 ut boken ”I trygghetsnarkomanernas land” och den handlar då naturligtvis om Sverige. Det är en både oroande och roande läsning och där skriver han att när vi nu varnat för allt som är farligt måste vi börja varna för sånt som inte är farligt. Ett bra exempel på detta är länsstyrelsens och institutets varningar som stod att läsa i DN. Rubrikerna löd:

MILJÖN I STOCKHOLM: Klimatförändringar påverkar hälsan.

 Där får vi veta: ”Det blötare och varmare klimatet kommer att påverka stockholmarna visar en ny rapport.” Förutom Borelia och TBE varnar man för insektsburna sjukdomar och nämner där sandmyggan som enda exempel. Man skriver vidare att ”Klimatförändringarna skulle kunna innebära att sandmyggan sprider sig från södra Europa till Stockholm”.

Hundar smittas

Min hustru och jag bor i Spanien sedan 13 år och här är denna sandmygga allestädes närvarande. Den sprider sjukdomen Leishmania och orsakar årligen 55 000 dödsfall i 88 länder. Värst drabbat är Indien, Bangladesh, Brasilien, Nepal och Sudan. Smittämnet är encelliga urdjur, protozoer som sprids med myggan som är 2-3 mm stor och lever i Europa söder om staden Lyon. Sjukdomen kan inte spridas direkt från hund till människa utan måste ha myggan som mellanvärd då smittämnet utvecklas i myggans tarm och överförs vid stick.

Här i Spanien är det hundar som drabbas men vår veterinär berättade att alla smittade hundar han mött bodde utanför stan och att man inte skall låta sin hund ligga utomhus i solnedgången. Myggan verkar inte trivas i stadsmiljö.

Inte märkt något

Trots att myggan är vanlig här i Spanien som har drygt 40 miljoner invånare så drabbas endast 3-4 personer per år och det är då sådana som har en viss hudsjukdom eller lider av svår undernäring som i sin tur medför starkt minskat immunförsvar.

Min fru har talat med flera olika läkare på Fuengirola vårdcentral och ingen av dem har någonsin mött en leishmaniapatient. Vår veterinär berättade för oss om en undersökning som man genomförde på en hel by i närheten av Granada. Man tog blodprov på drygt 300 personer. 13 av dem bar på antikroppar mot Leishmania vilket innebär att de varit smittade men att deras immunförsvar klarat av det hela utan att de själva ens märkt någonting.

Om klimatet nu snabbt förändras så att sandmyggan når Stockholm samtidigt som stockholmaren plötsligt drabbas av en viss sällsynt hudsjukdom och/eller undernäring med katastrofalt nedsatt immunförsvar till följd och sedan far ut på vischan och lägger sig halvnaken i solnedgången och drabbas av en mygga som mött en smittad hund, så kan det finnas anledning till oro. Men först borde man rimligtvis varna eller förbjuda alla stockholmare att resa söder om alperna.

Privata företag måste göra reklam medan myndigheter och institutioner måste skicka ut varningar i tid och otid för att motivera sin existens och sina anslag. Dessa ständiga varningar utgör en större fara än det man varnar för. Den dag det finns en verklig hotbild kommer ingen att ta varningarna på allvar.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.