Samlagskontrakt

Av Bengt Sändh 2012-08-10

Då det kommit till min kännedom att Kd, Mp, V samt justitieminister Beatrice Ask stöder förslaget att samlagskontrakt bör upprättas vid allt könsumgänge, vill jag härmed vara behjälplig med att utforma formuläret.

Bengt Sändh var ett av de omskrivna barnhemsbarnen. Han blev med tiden smed.
Men enligt polisen hann Bengt innan dess, i unga år, sätta ett informellt svenskt rekord i bilstölder genom att stjäla 46 bilar under tio dygn.
Med tiden blev han trubadur och har sjungit in 21 LP- och CD-skivor.
1993 startade han Bengt Sändhs snusfabrique. Han spetsade sitt snus med lite konjak och det blev en succé. Sex år senare sålde han snusfabriken till Swedish Match och flyttade till spanska Costa del Sol.
Där lever han nu med hustru och hundar. Han skriver böcker i skilda ämnen och är hängiven naturfograf.

 

Blanketter i tre exemplar med karbonpapper bör tillhandhållas till självkostnadspris på samtliga landets apotek och vårdcentraler och kanske även på alla dansställen, bardiskar och i hotellreceptioner.

Då sexuellt ofredande och våldtäkt är åtalbart även inom äktenskapet är det av lika viktigt att samlagskontrakt upprättas mellan makar före varje samlag. Hyresvärds representant, grannar eller andra vänner bör då kunna bevittna dokumentet.

 

Samlagskontrakt

 

upprättat i tre likalydande exemplar mellan

[-]____________________________ och ___________________________

Parterna erhåller varsitt exemplar. Det tredje arkiveras och diarieförs hos

Notarius Publicus.

Samlag med förspel skall äga rum på:

Gatuadress:_______________________

Postadress:_______________________

Datum [-][-][-][-][-][-][-][-][-][-]__________________________

Från klockan:_________ Till klockan:_________

Samlaget skall inledas med lek och smek samt förslagsvis tre lätta och tre djupa kyssar.

Kontrahenterna skall vara varandra behjälpliga med av- och påklädning.

Tarvas glidmedel står kvinnan för införskaffandet.

Tarvas Viagra står mannen för införskaffandet.

Kondom införskaffas alltid av mannen.

Ingen av parterna betalar i övrigt någonting till den andra.

Parterna hålles ansvariga för skador som sug-, klös och blåmärken man tillfogar motparten.

Parterna skall bemöda sig om att iakta högsta hygien och intygar härmed att de är smittfria.

Ort och datum:_________________________________________

__________________________________    __________________________________

Undertecknade vittnen intygar att parterna undertecknat ovanstående i nyktert tillstånd

och av fri vilja, samt att de föreföllo vara vid sina sinnens fulla bruk.

___________________________________     _________________________________

Nedan pdf-fil av Samlagskontraktet för utskift.

Bifogade filer:
Samlagskontrakt.pdf

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.