Men vänta bara…

Av Börje R P Carlsson 2016-11-28

Varje dag som får gå utan att regering och ministrar tar tag i polisverksamheten är en förlorad dag där bristerna blir alltfler och alltmer uppenbara. Utryckningsverksamheten fungerar inte eftersom nästan varje larm, när det äntligen besvaras, inte kan utföras på grund av resursbrist. Men vänta bara snart kommer det ut nya utbildade poliser, som inte ens väger upp antalet som slutar, och då…

   De eventuellt utryckande poliserna dirigeras ofta fel vilket beror på alltför stora täckningsområden, detta skall avhjälpas med bättre telefoner och GPS så inom en inte alltför avlägsen framtid kommer alla radiobilar att skickas rätt så vänta bara…

   Fjällräddningen fungerar ej eftersom personalen i växlarna inte har adekvat utbildning men vänta bara snart är också dom utbildade och då…

   Polisens växlar fungerar inte eftersom belastningen är för hög, bemanningen för dålig och införandet av röstbrevlåda tog längre tid än befarat men vänta bara…

   Utredningarna hinns inte med eftersom brottsligheten inte gjort samma omorganisationer, detta kommer att avhjälpas med en betydligt intensivare nedläggning av anmälningar så vänta bara…

   Ärenden som redovisas till åklagare minskar allt snabbare. Detta skall avhjälpas genom att frågan lyfts så vänta bara..

   Chefsskapet fungerar inte. Götblad kör huvudet i sanden när hon ska intervjuas eller ställas mot väggen. Detta håller hon på att avhjälpa, på myndighetens bekostnad, med ytterligare medieträning så vänta bara…

   Områdeschef Tysk håller sina underlydande chefer i Herrans tukt och förmaning. Hon är på grund av detta just nu indisponibel men är troligen snart tillbaka i sadeln så vänta bara…

   Region Syds chef Annika Stenberg har under kort tid skapat en näst intill omöjlig stämning i regionen och som grädde på moset försöker hon hålla Polisens personalansvarsnämnd (PAN), sysselsatt så att hennes egna tillkortakommande inte ska kunna granskas. Nu har hon dessutom börjat skapa jobb åt internutredarna genom att anmäla sina underlydande chefer för brott. Än är inte alla internutredare upptagna men vänta bara…

   Mordutredningarna hinns inte med på grund av avsaknad av kvalificerade kriminalpoliser. För att lösa detta har myndigheten planer på att anställa ytterligare 1 300 civilister så vänta bara…

   I Östersund går en våldtäktsman lös och polischefen har av denna anledning rekommenderat alla kvinnor att hålla sig inne och inte visa sig på stan. När denna uppmaning hörsammats så kommer våldtäktsmannen inte att ha några tillgängliga offer och då är det slut med våldtäktsförsöken så vänta bara…

   Clas Friberg i region Väst ser denna nya omorganisation som det bästa som hänt polisen och han ser redan nu efter knappa två år en väsentlig förbättring av verksamheten. Snart nog kommer också han att vara tvungen att se sanningen i vitögat så vänta bara…

   Rikspolischefen säger sig vara bekymrad över utvecklingen men nu ser han Tomten, förlåt ljuset i tunneln, så redan vid nyår kan man förvänta sig en väsentlig förbättring av polisverksamheten så vänta bara…

   Hur länge ska medborgarna få höra att de bara ska vänta så kommer snart den stora polisorganisationen att med full kraft skapa den allmänna ordning, säkerhet och trygghet som regering och riksdag beslutat. Vänta bara så kommer förmodligen några få städer som har poliser att bli överraskad av det förlösande lugnet medan resten av tätorterna och hela landsbygden får försöka klara sig med grannsamverkan, inhyrd bevakningspersonal och medborgargarden. Men vänta bara…

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.