Ohelig allians mellan poliser och medierna

Av Sargon De Basso 2017-01-13

En brottsutredning ska ske under sekretess och offentliggöras först med åtal, det vill säga strax innan rättegången. Men i nästan alla uppmärksammade mål ”läcker” vissa poliser uppgifter till massmedia under pågående utredning. Vittnen och domstolen påverkas, men den misstänkte får inte bemöta mediernas skandalrubriker. Rättssäkerheten och möjligheterna till en rättvis rättegång skadas.

   Detta problem fortgår på grund av meddelarskyddet, det vill säga att man enligt lag inte får söka efter den som läckt uppgifter till medier. I grunden är meddelarskyddet bra, men missbrukas också.

   Problemet påtalades av min mentor Peter Althin och kollegan Johan Eriksson i en debattartikel för över 15 år sedan, men kvarstår än idag. Eftersom polisledningen inte kan beivra det så måste lagstiftning till.

   Inför därför ett undantag från meddelarskyddet för de som begår sekretessbrott i brottsutredningar.

   Det är oacceptabelt att lagen skyddar den oheliga alliansen mellan vissa oprofessionella poliser och medierna. För medierna handlar det om att vara först och att sälja. Undrar om och hur mycket tidningarna erbjuder i tipspengar för en ”bra läcka”?

 


Advokat Sargon De Basso är en av landets mest anlitade försvarsadvokater och har företrätt flera kända klienter i uppmärksammade fall. I fallet Samir fick han resning och en frikännande dom för ett 30 år gammalt mord.

De Basso är sprungen ur brottmålsbranschen. Direkt efter juridikstudierna i Uppsala arbetade han för sin mentor, advokat Peter Althin, under tio års tid. År 2016 grundade han advokatfirman De Basso som idag är bland landets ledande brottmålsbyråer.

I den offentliga debatten har advokat De Basso varit skoningslös i sin kritik mot de etablerade mediabolagen och anser att den oseriösa kriminaljournalistiken skadar tilltron till vårt rättsväsende. Vidare anser han att medborgarna är nästintill rättslösa i relation till medierna vid pressetiska övergrepp.

Advokat De Basso har varit engagerad i Magasinet Paragraf sedan 2015 och är idag en av magasinets krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.