Om sjukvårdsministern hade varit en vanlig medborgare

Av Dick Sundevall 2017-05-08

Ser i DN att landets sjukvårdsminister Gabriel Wikström blivit sjukskriven. Han lär ha symtom på utbrändhet. Sånt händer allt fler på en hård och stressande arbetsmarknad. Inte minst för mellanchefer som har tryck på sig både uppifrån och nerifrån. Och just en sådan mellanchef är Gabriel Wikström. Men låt oss se vad som hade hänt om han hade varit en vanlig medborgare.

   En läkare hade försökt sjukskriva honom. Ja, just försökt. För därmed är det inte alls självklart att medborgare i Sverige blir sjukskrivna. Det är nämligen inte läkarna som bestämmer om vi är för sjuka för att arbeta – eller inte.

   Det hela hade gått vidare till Försäkringskassan där en handläggare börjar titta på ärendet. Det här med ”utbrändhet” har han eller hon träffat på tidigare. Och handläggaren är väl medveten om att sånt släpper man inte igenom hur som helst. Utan efter handläggning och beslut får den av utbrändhet utslagna medborgaren besked om att han är helt arbetsför. Eller i varje fall kan arbeta halvtid, helst trekvartstid.

   Efter att ha hört sig för och läst diverse artiklar om det här på nätet, kontaktar medborgaren ännu en läkare, som kommer fram till samma sak. Den här mannen är utbränd och bör sjukskrivas på heltid.

   Efter att ha väntat på besked i ett halvår eller mer, medan medborgarens ekonomi rasar samman, kommer Försäkringskassan med nästa beslut. Nämligen att man står kvar vid sin slutsats att han är helt arbetsför, eller i varje fall kan arbeta på halvtid etcetera.

   Personen ifråga kan samla på sig högvis med läkarintyg, beslutet blir ändå detsamma. När det gäller diagnoser om sjukdomstillstånd har landets läkare bara förslagsrätt numer. Någon form av beslutanderätt kan de glömma.

   Överklagar då medborgaren med hjälp av en advokat och en hög med läkarintyg, är det sannolikt att han får nedanstående svar från Försäkringskassan, som tycks vara något av standardsvar när det gäller frågor om utbrändhet. Och alltså det svar sjukvårdsministern sannolikt hade fått – om han hade varit en vanlig medborgare:

Försäkringskassan bedömer förmågan att arbeta. Det innebär att Försäkringskassan tittar på vad man klarar trots besvär. Försäkringskassan utgår från den information som står i det medicinska underlaget. Läkare ska i läkarintyg beskriva besvär orsakade av diagnos. Beskrivna besvär ska grundas på vad läkare hittat vid undersökningen. Det ska även finnas en tydlig beskrivning av hur sjukdomen begränsar förmågan att arbeta. Det är alltså inte läkarens bedömning av arbetsförmågan som är avgörande vid prövning av rätten till sjukpenning.

   Om nu någon tycker att ovanstående är lite motsägande, så instämmer jag i det. Läkaren ska undersöka, komma fram till en diagnos och beskriva hur ”sjukdomen begränsar förmågan att arbeta”. Men det är alltså inte läkarens bedömning som är avgörande. Inte undra på att hundratals förtvivlade läkare måste ägna alltför mycket tid till kompletteringar av olika sjukintyg istället för att undersöka och hjälpa andra sjuka medborgare. Standardsvaret från Försäkringskassan avseende utbrändhet fortsätter:

Det medicinska underlaget ger stöd för att du hade vissa kognitiva svårigheter, men utifrån hur din läkare beskriver din funktionsnedsättning anser Försäkringskassan inte att det finns stöd för att de begränsningar du har var av den grad eller omfattning att du inte klarar av att utföra ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden som inte ställer stora krav på goda kognitiva förmågor.
Försäkringskassans uppfattning är att det finns arbetsplatser och arbetsuppgifter som ställer betydligt lägre krav på förmågan att koncentrera sig, fokusera uppmärksamhet samt strukturera sitt arbete än vad som görs på ………………….
Det tidigare beslutet ändras inte. Du har därför inte rätt till sjukpenning.

   Den prickade raden ovan har gjorts av mig då den kan gälla väldigt många olika arbetsuppgifter och arbetsplatser. Skulle inte förvåna mig om det i handläggarnas datorer ser ut just så. Ett färdigt standardmeddelande för utbrändhet där de fyller i den arbetsplats som gäller för just den personen.

   Så vad skulle då det här standardförfarandet innebära för landets sjukvårdsminister ­– om han behandlades som en vanlig medborgare som var utbränd? Naturligtvis skulle han då få ett sånt här beslut. Rimligen finns det arbetsplatser och arbetsuppgifter som ställer mindre krav på kognitiv förmåga, koncentration och förmåga att strukturera etcetera, än vad arbetsuppgiften som landets sjukvårdsminister innebär. Alltså, ut och arbeta med dig Gabriel Wikström, det finns andra jobb att söka. Du är ju bara 32 år, så ut och jobba med dig.

   Nu önskar jag inte en sekund att Gabriel Wikström ska få ett sånt besked från Försäkringskassan. Är han utbränd så ska han naturligtvis sjukskrivas och få ersättning från Försäkringskassan. Vilket han som är minister säkerligen får. Men – samma sak ska även gälla för andra medborgare som blivit utbrända. Och det gör det ytterst sällan numer.

   Till saken hör att de flesta av riksdagspartierna tycks vara överens med regeringen om att man ska försöka undvika att folk blir sjukskrivna på heltid i flera månader, eftersom det då finns risk för att de aldrig återkommer till arbetsmarknaden. Kan ligga något i det.

   Men vad kommer då det att innebära för Gabriel Wikström? Ska han vara sjukvårdsminister på halvtid framöver, eller kvartstid? Han har ju själv varit med i regeringen och kommit fram till att det inte är bra att folk är sjukskrivna på heltid i för många månader, så någon slags deltidslösning kommer väl rimligen han och regeringen fram till med tiden – eller?

 

Se även om Försäkringskassan: Vi har blivit blåsta

 

Para§raf i morgon:

Andreas Magnusson: Vi är våra egna fångar och vakter

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.