Invandringen ökar och antalet anmälda brott i Sverige fortsätter att minska

Av Andreas Magnusson 2017-07-20

Brottsförebyggande rådets halvårsrapport över kriminalstatistik gällande anmälda brott 2017 har precis kommit och det är en på många sätt glädjande läsning. Det totala antalet anmälda brott har minskat om man jämför med motsvarande period förra året med flera tusen anmälda brott. Systemkollapsen som en följd av invandringen tycks utebli.

   Exempel på brott som har minskat är misshandelsbrott (minskat med 7%), stöld och tillgreppsbrott (minskat med 4%), olaga hot (minskat med 2%), bilstölder har minskat liksom stölder ur bilar.

   Sexuellt ofredande är ytterligare en brottskategori där man ser en minskning i antalet anmälda brott (1%). Olaga hot och ofredande har minskat (med 2% respektive 3%).

   Ett brott som gradvis minskar mer och mer och har gjort under snart en tioårsperiod är grov kvinnofridskränkning. Här har det skett en minskning med hela 32% sedan år 2008 då man började mäta.

   När det gäller stöld kan man också se en tydlig minskning över tid. Det är en minskning i antalet anmälda stölder med 14% sedan 2008. Bilstölderna har under perioden minskat med hela 58%, stölder ur bilar och andra motorfordon har minskat med 39%.

   Det finns fler exempel på brottstyper där man kan se en minskning både jämfört med förra året men också över tid. En del brott har ökat en aning och i många fall är det också ganska oförändrat.

   Rån är till exempel en typ av brott där man inte kan se några större förändringar på kort tid men en tydlig skillnad om man jämför med 2008. Då ser man att såväl anmälda personrån som rån mot butik har minskat avsevärt. En kategori av rån som har minskat drastiskt är bankrån. Första halvåret 2008 anmäldes 91 bankrån. År 2017 anmäldes 6 bankrån.

   Men är allt frid och fröjd? Självklart inte. Dels är antalet anmälda brott inte samma sak som antalet faktiska brott (det är troligtvis så att det begås fler brott än vad som anmäls) och dels går det inte att veta med säkerhet om anmälningsbenägenheten har ökat eller minskat. En del undersökningar tyder dock på att det har ökat för vissa brottskategorier.

   Två brottstyper där man kan se en ökning är sexualbrotten som har ökat med 4% och narkotikabrotten som har ökat med 8%. När det gäller framförallt sexualbrott är det dock svårt att se någon större ökande trend över tid. Och när det gäller just sexualbrott vet man att anmälningsbenägenheten har ökat.

   En typ av brott där man får in väldigt mycket fler anmälningar än vad man fick år 2008 är bedrägeribrott. Här ser man den största ökningen. Ökningen handlar till stor del om nätbedrägerier. Det har varit en stadigt stigande trend där antalet anmälda brott har mer än fördubblats. Fram tills i år faktiskt. För första gången ser vi här en nedåtgående trend. Antalet anmälda bedrägeribrott har minskat med hela 10% jämfört med motsvarande tid förra året.

   Det blir lätt spektakulärt om man vill dra allt för stora slutsatser av årliga förändringar hit och dit. Det kan vara rena tillfälligheter som ger skillnader mellan ett år och ett annat. Halvårsrapporterna för BRÅ fungerar bäst för att göra en bedömning över längre tid. Man kan i alla fall enkelt konstatera att systemkollapsen som vissa pratar om, som en konsekvens av invandringsvågen de senaste åren, inte på något sätt tycks slå igenom i brottsstatistiken.

 


   Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religion och etik. Han är också deltidsmusiker och har nyligen startat You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att med pedagogiska reflektioner tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor. Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Nu är Andreas även en av Para§rafs krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.