Sverige, invandringen och våldtäkterna

Av Andreas Magnusson 2017-12-13

En myt som har cirkulerat på internet i många år är att Sverige skulle vara det land i världen där det begås flest våldtäkter per capita. Påståendet har fått stor spridning och Sverigedemokraterna har gjort sitt för att bevara och sprida denna negativa och helt igenom falska Sverigebild till omvärlden.

   I en debattartikel från 2009 som publicerades i Aftonbladet skrev Jimmie Åkesson:

”För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, /…/ att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna”.

   Jimmie Åkesson brukar själv nämna den där debattartikeln som Sverigedemokraternas stora genombrott. Det var där man tydligt markerade övergången från att vara ett strikt främlingsfientligt parti till att framförallt vara ett invandringskritiskt och Islamfientligt parti.

   Eftersom gemene man i Sverige har mycket begränsade kunskaper om religion i allmänhet och Islam i synnerhet så var det ett taktiskt smart val. Ett parti som inte drar sig för att slira med sanningen har allt att vinna på att sprida lögner om Islam till en lättlurad väljargrupp som är rädd för förändringar.

   Varför människor, enligt Åkesson, skulle ha svårt att tänka sig att världens överlägset näst största religion också skulle vara Sveriges näst största religion är märkligt. Faktum är att Islam redan var Sveriges näst största religion 20 år innan Åkesson skrev artikeln. Han visste bara inte om det.

   Eftersom det inte förs någon statistik på relationen mellan våldtäkter och religionstillhörighet så är påståendet att muslimer är överrepresenterade som gärningsmän ren och skär lögn.

   Hur skulle det ens gå till att mäta människors religiositet i samband med övergrepp? Ska våldtagna kvinnor fråga under tiden övergreppet pågår och hoppas få ett ärligt svar? Eller ska polisen fråga i efterhand?

– Ursäkta, vilken religion utövar du?

   Ja hur kan man ens få för sig att det finns ett samband mellan religionstillhörighet och våldtäkt?

   Det är nog så enkelt som att det passar Sverigedemokraternas anti-muslimska agenda och man vet att det är en bild som är lätt att sälja in. Annars hade man säkert också kunnat fundera över om det finns något samband mellan partisympatier och våldtäkt. Den tankegången är i alla fall inte mer långsökt.

   Och hur var det då med påståendet om att lilla Sverige har flest våldtäkter i Europa? Ja, där förstår kanske vem som helst att Jimmie Åkesson hade fel igen. Tyskland med över 80 miljoner invånare och Storbritannien med över 65 miljoner invånare har betydligt fler våldtäktsfall. Kanske menade Åkesson istället antal anmälda våldtäkter per medborgare.

   I Sverige anmäldes förra året 68 våldtäkter per 100 000 invånare. Det är en hög siffra internationellt sett men den säger ganska lite om antalet faktiska våldtäkter.

   Islamhataren som vill ha det till att muslimsk invandring leder till fler våldtäkter och söker stöd för detta påstående i statistiken tvingas att inse att det anmäls minimalt med våldtäkter i Saudiarabien, Iran, Somalia eller Afghanistan. I Turkiet och Qatar har det de senaste åren inte rapporterats in några våldtäkter alls.

   Det innebär självklart inte att det begås färre våldtäkter i dessa länder än i Sverige. Jag är till och med övertygad om att det begås fler våldtäkter i länder där medvetenheten om samtycke är betydligt mindre spridd. I ett land där kvinnor kan sina rättigheter och samhället i mindre utsträckning skuldbelägger offer kommer också anmälningarna att öka.

   Brottsförebyggande rådet har sammanställt brottsinformation sedan 1975 och det gäller även anmälda våldtäkter och övriga sexualbrott. Följer man den statistiska utvecklingen framåt så ser man att det skedde en toppnotering 2011 med 69 anmälda våldtäkter per 100 000 invånare. 2014 tangerades detta resultat. 2015 minskade det till 60 och 2016 gick det upp till 68.

   Mellan åren 2004 och 2005 ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige rejält. Förklaringen var en ny sexualbrottslagstiftning där fler fall av övergrepp definierades som våldtäkt. Kanske ökade våldtäkterna ändå, men det kan vi inte veta. Faktiska våldtäkter är en sak, anmälda våldtäkter är en annan och fällda våldtäktsmän är ytterligare en sak.

   2011 var 14% av svenskarna invandrare och det anmäldes 69 våldtäkter per 100 000 invånare. 2015, efter en stor flyktingström, var 17% av svenskarna invandrare och det anmäldes 60 våldtäkter per 100 000 invånare. Fler invandrare och färre anmälda våldtäkter alltså.

   Men så kan man väl inte räkna!? säger Sverigevännerna upprört. Just det. Statistiska samband mellan invandring och våldtäkt är väldigt svåra att fastställa. Åt något håll.

   En inte allt för kvalificerad gissning är att Meetoo-kampanjen kommer att göra 2017 till ett rekordår vad gäller anmälda våldtäkter. Det är mycket glädjande. Anmälda våldtäkter är alltid att föredra framför icke-anmälda våldtäkter.

   Bland dem som vill stänga alla gränser och drömmer sig tillbaks till en tid med blonda barn med pingisracket är det populärt att föreslå att invandring leder till en ökning av sexualbrott. Det finns några varianter på den tankegången. Den mest extrema föreställningen handlar om att män med annat ursprung – till exempel araber – har en stark och okontrollerbar sexualdrift.

   En lite mindre extrem version handlar om att inom vissa kulturer och religioner så behandlas kvinnor illa och sedan flyttar det hit en massa män som vuxit upp med de föreställningarna och tar med sig det där beteendet hit. Den tanken går ut på att vi är slavar under den kultur vi har vuxit upp inom, att människor varken kan eller vill anpassa sig till de nya samhällen de blir en del av.

   Alla som liksom jag arbetat med unga människor med invandrarbakgrund vet att det är väldigt svårt att hitta människor som inte vill anpassa sig till det svenska samhället. De vill omfatta våra värderingar. Det är lika härligt varje gång man samtalar med hängivna unga feminister i slöja som vet precis varför de inte ska ta skit från män och varför Sverige är ett bra land att leva i. Jag har förmånen att göra det så gott som dagligen i mitt lärarjobb.

   En som gör sitt yttersta för att trumma in tanken om invandrares särskilda delaktighet i sexualbrott är journalisten, swishmottagaren och bilägaren Joakim Lamotte. Gång på gång postar han texter som skenbart tar ställning för utsatta kvinnor men han missar sällan, om så bara i förbifarten, att nämna att gärningsmännen varit invandrare.

   Jag har ofta undrat om Joakim Lamotte inte förstår enkla samband eller om han bara låtsas att inte förstå enkla samband, eftersom det passar hans agenda.

   Nyligen raljerade han på Facebook över att alla de som påstår att ökat antal anmälningar av sexualbrott kan handla om ökad anmälningsbenägenhet. Han har nämligen jämfört med Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och då funnit att kvinnor inte bara anmäler oftare, de säger sig också oftare ha varit utsatta för brott.

   Det pinsamma för Lamottes del är att han alltså inte har förstått vad som menas med ökad anmälningsbenägenhet. Om insikten om att man faktiskt har utsatts för ett lagbrott ökar så ökar också viljan att anmäla. Därmed inte sagt att brottsligheten som sådan behöver ha ökat. Jag tror att de flesta som tänker till i mer än att reflexmässigt filma sig själv i bilen-sekund förstår det här.

   Lamotte har varit väldigt tyst under hela Metoo-tiden eftersom budskapet inte stämmer med swish-donatorernas världsbild. Det är också bland högerextrema individer och grupper det i princip enda motståndet mot Metoo har funnits.

   Det gör ont för människor som tror att invandrare ligger bakom all världens ondska att behöva inse att helsvenska män i stor omfattning fäller olämpliga kommentarer, tafsar och våldtar. Hela snacket om invandrare och våldtäkter var en dimridå som vi nu kan se igenom.

   2016 hade 1,3% av alla anmälda våldtäkter en kvinna som misstänkt gärningsperson. Det innebär att 98,7% av alla anmälda våldtäkter har en man som misstänkt gärningsperson. Den som vill arbeta mot sexualbrott borde utgå från detta faktum istället för att bygga luftslott av egna fördomar.

 


   Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religion och etik. Han är också deltidsmusiker och har nyligen startat You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att med pedagogiska reflektioner tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor. Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Nu är Andreas även en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.