Okunskap eller rasism?

Av Ricard A R Nilsson 2017-12-16

Efter att ha skrivit ett par positiva krönikor om anstalten Asptuna, så har nu verkligheten hunnit ikapp mig. Även här finns problem, ett verkar vara rasism.

    Den inledande euforin jag kände efter att äntligen ha kommit till öppen anstalt har nu lagt sig en aning. Jag är fortfarande glad över att vara här och personalen som arbetar på golvet är nästan samtliga professionella och korrekta. Problemet ligger hos de som befinner sig högre upp i hierarkin.

   Utifrån ett antal lokala regler och händelser där jag bedömer att grova fel – ibland direkta lagbrott – har begåtts, skrevs en JO-anmälan, som biläggs nedan. I den framgår bland annat en anklagelse om att personal systematiskt ringt till en utomstående individ och avslöjat när en viss intagen har permission.

   Det handlar alltså inte om en målsägande som har rätt att informeras, utan om en annan person som en tjänsteman absolut inte kan kontakta utan att bryta mot sekretessen. Personen som anstalten kontaktat förekommer dessutom i en pågående förundersökning om olaga hot samt anstiftan till mord mot den aktuelle intagne. Den drabbade fången känner ett stort obehag inför det inträffade.

– Jag känner mig psykiskt kränkt och känner oro för mig själv och de anhöriga som jag träffar under permissionerna.

   En annan allvarlig anklagelse i min JO-anmälan gäller att besökare utan grund har utsatts för nakenvisitationer. Vaktpersonal i ledande ställning har alltså i strid med lagen beslutat att besökare ska tvingas klä av sig. Det gäller särskilt ett fall där en kvinna med romsk bakgrund har beordrats att ta av sig vid en majoritet av gångerna hon varit på besök.

   Även om jag i nuläget inte lyft det i anmälan, så finns det indikationer på att visitationerna beror på att hon har en traditionellt stor romsk kjol. Enligt en källa med insyn i anstaltens verksamhet, så har en diskussion angående detta förts bland viss personal. Om det är så att en kvinna visiteras på grund av sin klädsel, som i sin tur grundar sig i hennes etniska härkomst, är det rasism och inget annat.

   I sammanhanget kan följande betänkas. Asptuna är en öppen anstalt. Ett enda vanligt staket finns runt fängelset, vilket har som syfte att markera fängelseområdets yttre gräns och därmed hindra obehöriga från att råka vandra in.

   Det handlar alltså inte om att stoppa rymningar. Detta innebär att om någon vill smuggla in något är det bara att slänga in det på området. Att intagna under dessa omständigheter skulle använda sig av anhöriga för att smuggla är alltså en absurd tanke.

   Något behov av att nakenvisitera besökare borde alltså inte finnas. Enligt gällande regler krävs en individuell bedömning där en konkret misstanke finns om att besökaren smugglar något. Nakenvisitationer får alltså inte ske på slumpmässiga eller på stickprovsvisa grunder.

   Min JO-anmälan utgörs av 15 punkter och gissningsvis kommer kritik att riktas mot anstalten, varpå en förändring kommer till stånd. Personligen har jag svårt att förstå hur chefer inom Kriminalvården inte har viss grundläggande juridisk kunskap. Mycket av det jag har anmält handlar nämligen om just brist på kunskap om den rättsliga regleringen och inte minst hur den ska tolkas.

 

JO anmälan Asptuna

 

 


   Ricard A R Nilsson  är dömd till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år. Under åren har han hunnit beta av nio universitetsexamina och är idag Kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

Ricard har släppt böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. I hans författande skildras ofta det brutala fängelselivet.

Följ Ricard i sociala medier:

nilsson-larancuent.com/ricards-blogg

instagram.com/nilsson_ricard

twitter.com/ricardnilsson

Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard A R Nilsson skriver sina krönikor inifrån fängelsevärlden.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.