Vad är sant om utredda våldtäkter?

Av Börje R P Carlsson 2018-06-21

Sanning är ett filosofiskt begrepp som kan betyda ”stämmer med verkligheten”. Sanning har också en helt annan egenskap, den kommer förr eller senare alltid ifatt den som spridit fejkade sanningar. Även det som är sant kan vara ett falsarium om det används på fel sätt.

   De fejkade sanningarnas mästare, Donald Trump, kommer förr eller senare att bli ifattkommen av sina lögner och förhoppningsvis få stå till svars för dessa. Här är problemet att så länge han sitter som president tycks han i alla lägen kunna benåda sig själv och lägga locket på.

   Sveriges egna lilla siffernisse, Mats Löfving, som är chef för NOA – Polisens nationella operativa avdelning, har under tid efter annan kommit med användbara sanningar som inte ger en helt riktig bild av polisverksamheten.

   Det kan väl synas som en skitsak om man segdrar sanningen för att försköna polisens resultat men för mig är det viktigt att kunna lita på politiker, ministrar och höga polischefer. Den som missbrukar sanningen ser inte lögnen.

   Sedan andra halvan av år 2017 har Löfving uttalat tvetydigheter om trendbrott i utredning av våldtäkter. Detta har han gjort så väl, så till och med statsministern, justitieministern och andra politiker har använt hans påståenden som riktiga sanningar i olika debatter.

   I höstas konfronterades Löfving, som biträdande rikspolischef, med besvärande frågor om våldtäkter som inte utreddes utan lades på hög för att kanske utredas någon gång i framtiden eller kanske läggas ner efter en därtill avpassad lämplig tidsrymd.

   Löfving hävdade att detta var osant. Inga våldtäkter lades på hög och inga våldtäkter lades rutinmässigt ner. Tvärtom så har fler våldtäkter än någonsin tidigare utretts (låter som Donald Trump) och redovisats till åklagare.

   Tyvärr har antalet anmälda våldtäkter ökat i ännu större omfattning. Att antalet anmälda våldtäkter ökat behöver inte med självklarhet betyda att antalet begångna våldtäkter ökat. Det finns många felkällor och den vanligaste är att poliser vid tveksamheter anger det grövsta brottet för att få tillgång till den ”stora verktygslådan”. Det är lättare att därefter skriva ner brottet än tvärtom och därför utgår man ofta från det grövsta.

   Det har medfört att antalet redovisade våldtäkter, räknat i procent, ser ut att ha minskat men antalet har i faktiska tal ökat rejält. När man lyssnade till Löfving lät det som om polisen lyckats åstadkomma ett ordentligt trendbrott och att antalet redovisade våldtäktsärenden nu var i stigande och skulle fortsätta stiga.

Här kommer en kort sammanfattning av Löfvings påståenden:

En våldtäkt på en tolvårig flicka uppmärksammas i massmedia. Inte för att brottet var grovt utan för att trots det grova brottet och trots att gärningsmannen var känd så hände inget i ärendet. Ett antal veckor/månader senare hade fortfarande inget hänt,

Mats Löfving blev konfronterad om de låga siffror som våldtäktsärenden förevisar. Löfving gjorde gällande att siffrorna egentligen var mycket bättre än de såg ut. På grund av att antalet våldtäkter ökat med 400 anmälningar så har polisen i faktiska tal utrett fler våldtäkter än någonsin trots att procentandelen blivit mindre.

   Samma sak sa högsta chefen, rikspolischef Dan Eliasson samtidigt som han lovade att siffrorna skulle bli ännu bättre under andra halvåret 2017.

   Dan Eliasson har ända sedan han tillträdde som rikspolischef år 2015 lovat en bättring för ”nästa halvår” utan att så skett. Nu är han chef för MSB så nu får någon annan utröna vad han fejkar. Löfving finns dock kvar och kan kanske utveckla vad det är han avser med ”fler än någonsin”.

   Enligt BRÅ:s statistik ser det ut så här:

År 2015 anmäldes 5 918 våldtäkter varav 14% utreddes. I siffror så redovisades 828 våldtäkter till åklagare.

År 2016 var antalet anmälda våldtäkter 6 715 men bara 11% utreddes vilket i siffror betyder att 739 våldtäkter redovisades till åklagare.

   Hur blev då statistiken för år 2017? Inte precis som man kunnat förvänta sig och den nedåtgående kurvan är bruten både procentuellt och i faktiska tal. Men vad beror detta på? Bättre polisarbete eller…

År 2017 anmäldes 7 369 våldtäkter med 811 redovisade ärenden. 

   I både procent och i reda tal färre än år 2015 och således inte fler än någonsin tidigare.

   Här är det dock något som är skumt för första halvåret 2017 redovisades 320 ärenden till åklagare. Andra halvåret visar en ökning med 55% jämfört med första halvåret.

   Misstänksam som jag är kan jag inte bara köpa dessa siffror rätt av. Det var en bit in på 2017 som Löfving började tala om fler utredda brott än någonsin. Frågan blir då om Löfving var så klärvoajant att han kunde se in i framtiden och se den faktiska ökningen eller om han kände till något som var på gång i högen med anmälda våldtäkter.

   En våldtäkt är en våldtäkt oberoende var, när eller hur den inträffar. Men dyker polisen plötsligt på en härva med flera hundra våldtäkter som inträffat för 10–15 år sedan blir detta ett ordentligt statistiskt uppsving av utredningsverksamheten vid redovisning.

   Men det kan knappast tolkas som ett trendbrott och användas på det sätt som Löfving gör trots att siffrorna i sig kanske är riktiga. Under 2017 redovisades ett antal våldtäkter begångna av två bröder. Det handlade om flera hundra våldtäkter som också gick till åtal och rättegång under 2017. Dessa ”flera hundra våldtäkter” borde ligga med i BRÅ:s siffror och skulle man ta bort dom undrar jag var ”ökningen på högre redovisning än någonsin” finns. I BRÅ:s statistik kan seriebrottslighet eller massbrottslighet i våldtäktsärenden ej urskiljas.

   Alltså – om den brottshärvan tas bort så handlar det om en fortsatt nedgång där andra halvan av årets 3 365 våldtäkter mer troligt ligger på cirka 8%, som första halvårets redovisade ärenden.

   Men som sagt hela bilden går inte att klarlägga men jag hoppas att Löfving tar chansen och berättar för alla Magasinets läsare.

   Mats Löfving! En fejkad sanning blir inte sanning för att den upprepas ofta.

För övrigt anser jag…

   att en obekväm sanning alltid är bättre än en friserad osanning för om man slirar på sanningen är nog sannolikheten stor att också ärligheten sviktar också i andra sammanhang.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln. Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.