Före detta fånge skriver kurslitteratur om fängelsevärlden

Av Ricard A R Nilsson 2019-02-28

De flesta begår nya brott efter långa fängelsestraff. Ett undantag är Lennart Tholén. Han har läst in två universitetsexamina och medverkar nu i den akademiska boken ”Kriminalvården, innanför och utanför”, som han dessutom var en av initiativtagarna till. Nu vill han tillsammans med tio andra författarna bidra till en ökad förståelse och kunskap om den slutna och ibland mytomspunna värld som fängelserna utgör.

   Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter. Med makt över fängelserna och häktena, så påverkar de människors liv på ett högst påtagligt sätt.

   Det är den verkställande makten, som ser till att fängelsedomar verkställs, och därmed en förlängd arm av våldsmonopolet. Ändå har det för alla studenter inom kriminologi, sociologi, juridik, polis, kriminalvårdare med flera, inte funnits någon kunskapsgrundad sammanställning av hur fängelset ser ut och påverkar såväl samhället i stort, som individen.

   Nu har ett antal sakkunniga, däribland en före detta fånge, skrivit en antologi som sannolikt kommer användas som kurslitteratur. Det kanske låter tråkigt, men tro mig, det är roligare och mer spännande än vad man först kan tro.

   Det finns gott om forskning som undersöker förhållanden kring fängelser, jag har genomfört en del av dem själv. Men någon sammanställning där man utifrån forskning satt de svenska förhållandena i en praktiskt och teoretisk kontext ur ett vidare perspektiv har inte funnits. Förrän nu.

   I ”Kriminalvården innanför och utanför”, ger tio olika författare – samtliga med en akademisk bakgrund – en lättöverskådlig introduktion till Kriminalvården och dess verksamhet. Men än viktigare är att boken även berör hur anhöriga till intagna, i synnerhet barnen, påverkas av att ha en närstående inlåst i fängelse.

   Allt från fängelsets historia och hur Kriminalvården som organisationen är uppbyggd, till hur livet i fängelse fungerar och hur straffet inverkar på anhöriga och parrelationer, tas upp. Trots att boken är skriven som studentlitteratur med inriktning på att förmedla kunskap till olika relevanta utbildningar, så är den intressant.

   Särskilt fängslande är de kapitel där en som själv fått uppleva anstaltsvärlden som intagen, är med och skriver. Lennart Tholén, som förutom före detta intern även har en filosofie magister i pedagogik och en filosofie kandidat i psykologi, var initiativtagare till boken tillsammans med Annelie Björkhagen Turesson, filosofie doktor i socialt arbete.

– Allt började som en lös diskussion 2014 om behovet av en handbok för Kriminalvården när jag jobbade på Malmö universitet (vid tillfället högskola – reds. anm.).  Jag och Annelie såg ett behov av en handbok, för anhöriga, intagna och som även skulle kunna användas i utbildningssyfte, berättar Lennart Tholén.

   Lennart tog sina examina under sin tid i fängelse. Han har suttit i såväl svenska som spanska anstalter och har således en gedigen erfarenhet om livet från insidan. Med denna bok vill han, och de andra medförfattarna, sprida kunskap om Kriminalvårdens verksamhet. En kunskap som de menar alltför få har och som tidigare inte fanns lättillgänglig.

– Det är en bok som behövs. Inget liknande har skrivits tidigare. Den är lika mycket studentlitteratur, som en handbok för intagna och anhöriga. Det vi har velat är att ge så mycket information som möjligt för att en intagen ska kunna veta vad som händer samtidigt som anhöriga ska kunna veta var de ska vända sig. Men det handlar även om att ge större kunskap till olika yrkesgrupper såsom polis, präster, socialarbetare och andra. En större kunskap ger förhoppningsvis en större förståelse för både anhöriga och intagna, säger Lennart Tholén.

   Genom att ge en inblick i en sluten verksamhet som ofta hamnar i blåsväder, så tror jag att många – även hårdföra straffivrare – kan nyansera sitt tankesätt. Det är enligt mig värdefull kunskap som förmedlas. Kunskap som kan ligga till grund för en större förståelse för svensk kriminalvård, vilket i förlängningen kanske kan leda till förbättringar.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


  Ricard A R Nilsson dömdes till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år och avtjänar nu sista året på ett halvvägshus. Under åren i olika fängelser har han betat av nio universitetsexamina och är idag kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

   Ricard har släppt flera böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. Följ honom i sociala medier:

nilsson-larancuent.com/ricards-blogg  
instagram.com/nilsson_ricard
twitter.com/ricardnilsson

   Ricard har medarbetat på Para§raf sedan vi startade magasinet. Ett av Para§rafs honnörsord är inifrån. Vi ska så långt det är möjligt rapportera inifrån. Komma in under ytan. Ricard har rapporterat inifrån fängelsevärlden. Nu fortsätter han att skriva utifrån sina insikter om fängelser och den undre världen.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.