Låt oss kalla massage som leder till orgasm vid sina rätta namn

Av Börje R P Carlsson 2019-02-21

Så här står det i en svensk lag, BrB 6:11 som reglerar sexköp: "11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel (kap.6 eller sexbrottskapitlet), skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år." Här finns inte kön angivet på varken köpare eller säljare och det är uppenbart att det inte är förbjudet att sälja sexuella tjänster men väl att köpa.

   Köp av sexuella tjänster är ett brott som oftast begås av män medan säljarna är av båda könen men troligen oftast kvinnor. Även om jag aldrig har hört talas om att en kvinna fällts för köp av sexuella tjänster finns således inget hinder i lagen för att också fälla en kvinna.

   Det är inte bara förbjudet att köpa sexuella tjänster utan det är också förbjudet att främja denna verksamhet vilket betyder att den som hjälper eller underlättar för sexsäljaren/sexköparen också kan straffas. Det kan handla om att förmedla dessa tjänster eller tillhandhålla lokaler till denna verksamhet. Detta regleras i 12 §.

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

   Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan.

   Nu har det dykt upp ett nytt fenomen som kallas yoni- eller underlivsmassage. Om jag förstått rätt är det kvinnor som söker och köper denna tjänst.

   Denna massage kostar cirka 500 kronor. Både kvinnliga och manliga massörer utför denna tjänst. Massagen leder inte sällan fram till orgasm även om denna ses som bieffekt.

   Den här tjänsten måste enligt min uppfattning ligga i gråzonen eller är den möjligen en form av massage och vård som kan accepteras?

   Det påminner inte så lite om de massageinstitut som florerade förr men där ”patienterna” oftast var män och som nu försvunnit med stöd av sexköpslagen.

   Krävs det att kvinnan har en remiss och är det möjligt också för män att få liknande underredsbehandlingar om det sker i dessa mer ordnade former?

   Här finns nu ett antal terapeuter som erbjuder yonimassage för cirka 500 kronor per gång.

   En terapeut menar dock att hennes massage inte är en sexuell upplevelse, utan att den är mer terapeutiskt.

– Jag jobbar med muskelspänningar och lösgör fysiska kramper som kan finnas i mage- och underlivsområdet. Det är som vilken massage som helst med skillnaden att det sker i det området, säger hon.

   Är inte det ungefär vad de manliga sexköparna också får men som de kan straffas för?

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 

 


     Börje Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.