Färsk Juridikpod om Quick/Bergwall

Publicerad 2015-05-10

Ett helt avsnitt om detta sår i den svenska rättskroppen. Är detta Sveriges största rättsskandal? Var domarna korrekta då? Finns det utrymme att fortfarande betrakta Bergwall som skyldig? Håller Lambertz fast vid sin åsikt för att det annars betyder att han gjorde fel som JK? Vilka begränsningar finns i vad man får säga som domare i Högsta domstolen? Är det som Lambertz säger brottsligt/annars rättsligt otillåtet? Kan man förtala en hund (sökhunden Sampo)? Har Lambertz förtalat Hannes Råstam? Har Bergwall rätt till ersättning från staten?

...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad