Nato och kärnvapen

Av Lennart Aspegren 2023-03-28

Vi har idag i världen fem ”erkända” kärnvapenstater. Det är samma fem stater som är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Alltså USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. I ett så kallat icke-spridningsavtal (NPT), som trädde i kraft 1970, fick de å ena sidan rätt att behålla sina kärnvapen, å andra sidan utfästa sig att rusta ner.

Det avtalet betraktas på sina håll fortfarande som den viktigaste hörnstenen i arbetet mot kärnvapen.

Men utöver de fem nämnda stormakterna så finns det en grupp om fyra andra stater som har kärnvapen: Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea.

Alltnog. År 2017 byggdes NPT ut med en FN-konvention mot kärnvapen (TPNW). En rad länder anslöt sig. Denna konvention trädde planenligt i kraft 2021.

Det kan ju förefalla önskvärt att ännu fler länder – inte minst Nato-medlemmar, men också Sverige – ska ansluta sig till den nya konventionen.

Bland dem som i vårt land engagerar sig för en anslutning märks föreningen Svenska jurister mot kärnvapen. Likaså Svenska FN-förbundet (se Annelie Börjesson, ”Bristfällig analys leder fel om kärnvapenavtal”, Svenska Dagbladet 23 april 2019).

Nu har ett gediget och högst läsvärt bidrag till frågan om kärnvapen publicerats av Thomas Wallgren, filosofiprofessor vid Helsingfors universitet (Dagens Nyheter 27 mars 2023).

Med sin kristallklara logik belyser Wallgren i en del av artikeln läget. Skildringen ter sig handfast, närmast ovedersäglig. Kort sagt påpekar han till exempel att kärnvapen kan fungera avskräckande bara ifall motparten tror att de kommer att avfyras.

Redan om den ena parten ensam använder kärnvapen, blir förödelsen vidsträckt. Och ett ömsesidigt kärnvapenkrig kan leda ofattbart långt, ända till att människan utrotas och många andra arter dör ut.

Av det anförda drar Thomas Wallgren för sin del slutsatsen att det är fel av Finland att gå med i Nato. Den delen av hans resonemang har knappast bäring nog för att kunna övertyga vare sig Finland eller Sverige.

Men Wallgrens artikel förstärker i alla fall de kalla kårar längs ryggraden som många av oss känner med anledning av Putins senaste vana att vårdslöst vifta med hot om kärnvapenkrig.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor, Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.