Bristande förståelse urholkar vår humanism

Publicerad 2023-09-13

Det finns stora risker med att vi i allt större utsträckning lever i separerade och avgränsade sociala och ekonomiska kluster. En av riskerna är att vi får allt svårare att förstå andra människors verklighet och livsvillkor. I ett politiskt perspektiv kan det innebära att vi blir mer tillgängliga för fördomsfulla generaliseringar och budskap som leder till att andra grupper avhumaniseras.

Ordet förståelse är ett ord som ofta misshandlats i den offentliga debatten, där det ofta jämställts med att ursäkta destruktiva handlingar. 

Det har gjort att vissa omedelbart reagerar med avsmak och motvilja när man pratar om förståelse för andra människors villkor.

Problemet med att människor slutar försöka förstå saker som ligger utanför deras egna erfarenheter är att det gör oss dummare och försvårar samhällets möjligheter till utveckling.

För en läkare kan det vara livsavgörande att förstå vad som ligger bakom olika symptom för att ordinera rätt insatser.

I ett samhälleligt perspektiv blir det svårt att komma tillrätta med vissa samhällsutmaningar om vi inte har förmåga att förstå vad som ligger bakom vissa fenomen.

Förståelse kräver ofta en extra ansträngning från oss alla, vi behöver anstränga oss för att försöka sätta oss in i andra människors verklighet eller ”gå i andra människors skor”.

Vissa kan uppleva denna ansträngning som provocerande och falla tillbaka på sina egna erfarenheter när de analyserar andra människors utmaningar.

Problemet med att göra på det sättet är att vi är olika och våra sociala och psykologiska villkor skiljer sig åt.

Om vi låter en person som aldrig rökt cigaretter utforma åtgärder för hur människor ska sluta röka, finns det en risk för att åtgärder baseras på en rad förenklade resonemang som inte hjälper någon.

En ny studie från Handelshögskolan i Stockholm, Erasmus universitet och Jönköping University visar att fäder blir mer jämställda när de får en dotter.

Orsaken till detta är att de får möjlighet att se och uppleva de svårigheter och den ojämställdhet som deras döttrar ställs inför.

Det är när detta sker, många män börjar inse att de måste ta kvinnors jämställdhet på allvar. 

Hur kan vi som samhälle göra för att överbrygga de brister i förståelse som följer med att vi lever under allt mer segregerade former?

Kanske kan detta ordspråk från Bill Bullard hjälpa oss:

“Opinion is really the lowest form of human knowledge. It requires no accountability, no understanding. The highest form of knowledge… is empathy, for it requires us to suspend our egos and live in another’s world. It requires profound purpose larger than the self kind of understanding.”

Av Anders Cardell
Detta är en gästkrönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell har arbetat med sociala frågor i olika former de senaste 30 åren.
Skriver ibland för bland annat tidningen Syre och Nyhetsbyrån Järva.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.