Anne Frank

Angiverilagen och angivandet av förintelseoffret Anne Frank

Av Anders Cardell 2023-09-15

Under onsdagens partiledardebatt i riksdagen gick Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi till hårt angrepp mot regeringens planerade angiverilag. I hennes kritik gjorde hon vad vissa uppfattade som en direkt jämförelse medan andra uppfattade det som en jämförande liknelse med förintelseoffret Anne Frank.

Märta refererade i samtalet till Anne Franks dagbok och sa ”den här dagboken fick ett abrupt slut när hon angavs av personer som bara följde lagen”.

”Generationer av svenskar har läst och frågat sig varför inte de här människorna visade lite civilkurage och hjälpte barnet i stället, hur de kunde hänvisa till en lagstiftning och låta henne dö”.

För att kunna tolka vad Märta Stenevi sa kan det vara bra att använda begreppen direkt jämförelse och en jämförande liknelse.

En direkt jämförelse och en jämförande liknelse är två olika sätt att jämföra två eller flera saker, begrepp eller idéer, och de har olika syften och metoder:

En direkt jämförelse innebär att man granskar likheter och skillnader mellan två eller flera saker på ett sakligt och faktamässigt sätt.

Det fokuserar på att identifiera de specifika egenskaper, egenskaper eller aspekter som är gemensamma eller olika mellan objekten som jämförs.

Direkta jämförelser används ofta i vetenskaplig forskning, akademiska skrivuppgifter, affärsanalyser och liknande situationer där exakthet och noggrannhet är viktiga.

Exempel på en direkt jämförelse: ”Jämför och kontrastera de ekonomiska systemen i USA och Kina med avseende på deras regleringspolitik, skattesystem och tillväxttakt.”

En jämförande liknelse används för att förklara eller förtydliga en idé, ett begrepp eller en situation genom att använda en liknelse eller en analogi med något annat som kan vara mer känt eller förståeligt.

Det fokuserar på att använda likheterna mellan två olika saker för att göra en poäng eller för att göra något abstrakt mer greppbart.

Jämförande liknelser används ofta i retorik, poesi, storytelling och pedagogik för att göra komplexa idéer mer tillgängliga och förståeliga för en bredare publik.

Exempel på en jämförande liknelse: ”Kärlek är som en ros. Precis som rosor har kärlek sina vackra blommor, men den kan också ha sina taggar som orsakar smärta.”

Sammanfattningsvis handlar en direkt jämförelse om att analysera och visa likheter och skillnader mellan två saker, medan en jämförande liknelse handlar om att använda liknelser för att förklara eller illustrera en idé eller ett begrepp. Båda är användbara verktyg, men de tjänar olika syften och används i olika sammanhang.

Om man analyserar reaktionerna på sociala medier kopplade till Märtas uttalande, kan man se att vissa har valt att tolka henne med utgångspunkt från en direkt jämförelse och andra tolkar hennes uttalande med utgångspunkt från en jämförande liknelse.

Det är uppenbart att så kallade ”fultolkningar” blivit en del av den politiska retoriken i det sociala medielandskapet, det vill säga att man medvetet feltolkar människors uttalanden i syfte att tillskriva individer olika åsikter och uppfattningar.

Kan inte tänka mig att Märta Stenevis intention var att hennes uttalande skulle ses som en direkt jämförelse.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens. 


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80 talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.