Med makt följer ansvar

Av Lennart Aspegren 2023-11-08

Pengar och makt. ”Kärleken till pengar är roten till allt ont” heter det Bibeln (1 Tim 6:10).  ”Money is the root of all evil” sjöng Andrews Sisters 1945 och Brita Borg 1947.

 I våra dagar vore det nog mer träffande att byta ut ordet pengar mot det mer omfattande ordet makt.

Men exempelvis på politikens område kan ju strävan efter makt vara en högst naturlig, positiv och behörig drivkraft, som i bästa fall kan leda till något gott. För makt gäller absoluta villkor: dels att den utövas inom accepterade ramar och dels att den är förenad med ansvar.

I en fungerande demokratisk ordning är politiska partier alltid öppna för att ta ansvaret för det som de har åstadkommit. Vare sig resultatet är lyckat eller misslyckat eller måhända mer eller mindre obefintligt.

Några exempel på aktuella samhällsfrågor:

 • Vida utbredd, daglig gängkriminalitet, även bland tonåringar och yngre, dirigerad från utlandet
 • Försumliga åtgärder mot den allt hotfullare klimatförsämringen hemma och i världen
 • Sviktande allmänt anseende för vårt land, bekymmer för exportföretag och arbetsgivare
 • Ökad arbetslöshet
 • Svag konjunktur med alltför hög inflation
 • Vettlöst främlingsförakt, växande antisemitism, diskriminering, minskad jämställdhet
 • Uppmärksammade Koranbränningar
 • Sanslös och mekanisk utvisning ur landet av anställda immigranter med för låg lön inom sjukvård, hemtjänst, lantbruk, restauranger
 • Försvagad utrikespolitik inom FN och EU och gentemot Nato, en politik som också uppammar internationellt förolämpande åtgärder från Turkiets, Ungerns, Rysslands sida; Sida-biståndet, stödet åt Ukraina
 • Metodisk desinformation utomlands om svenska myndigheters barnskydd och om innebörden av yttrandefrihet
 • Kraftigt eftersatt underhåll av trafikleder som järnvägar och landsvägar
 • Okunnig och ineffektiv kriminalpolitik, akut överbelastat och sviktande rättsväsen: socialtjänst, polisväsende, domstolar, häkten, fängelser
 • Onödiga köer i kommunal service på sjukhus, vårdinrättningar, äldrehem, ambulanser
 • Allvarlig bostadsbrist, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Förbisedda skolproblem, främst segregation (dock ett av de få områden där regeringen agerar vettigt)
 • Försummad forskningsutveckling inom många discipliner, inte minst humaniora
 • Föga verkningsfull kulturinställning

I vår nuvarande regering ingår tre partier: utöver försvagade moderater i ledningen deltar två mindre partier på fallrepet – Kristdemokraterna och Liberalerna.

Regeringspartierna har formell makt, men i praktiken föga inflytande och inget ansvar. Den reella politiska makten är förlagd utanför regeringen, hos SD.

Det är just nu vårt i opinionen näst största parti. Det kan bakom kulisserna handla och påverka regeringspolitiken helt utan att något formellt ansvar kan utkrävas..

Ett ovärdigt statspolitiskt arrangemang – medvetet och fräckt förledande gentemot allmänheten.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor, Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.