Inte alla män…

Av Anders Cardell 2023-12-17

Undersökningar visar att män är den grupp i samhället som har genomgått den största förändringen när det kommer till deras politiska åsikter. Medan många kvinnor blivit allt starkare i sina röster i mitten och till vänster om mitten, har många män radikaliserats och tagit ett stort kliv till höger. Kanske säger männens kursändring något om hur människor beroende på vilket kön man tillhör, hanterar svårigheter.

Många män lär sig tidigt att det finns två saker man ska göra om man kör fast, det är att öka kraften och intensiteten i det man gör.

När man arbetar med barn, unga och vuxna män önskar man ofta att många män istället skulle fått lära sig att stanna upp reflektera och försöka tänka och göra annorlunda.

Kanske är det så att kvinnor i större utsträckning tar med sig ett mer medmänskligt perspektiv i kombination med frågor om vilket angreppsätt som är mest lämpligt, när dom står inför olika typer av problem.

Margot Wallström använde ett ordspråk som skulle kunna exemplifiera vad som kan vara negativt med att ”bara ha ett verktyg i verktygslådan”.

Hon sa ”om man bara har ett verktyg, en hammare, kommer alla problem att se ut som spikar”.

Vissa problem kan lösas genom att man ökar kraften och intensiteten i det man gör, andra problem kräver att man funderar på vilka lösningar som är lämpligast innan man fokuserar på kraft och intensitet.

Vissa människors försök att lösa alla problem genom att använda mer intensitet och kraft, kan vara en del av vad man inom psykologin kallar för ett maladaptivt schema.

Ett schema är en term som beskriver djupt rotade och ihållande mönster av tankar, känslor och beteenden som vi alla bär med oss och vi har utvecklat under barndomen.

Dessa scheman påverkar hur vi reagerar på olika situationer i vuxen ålder och kan vara adaptiva (hjälpsamma) eller maladaptiva (icke-hjälpsamma).

När man läser inlägg från en del män i sociala medier finns det saker som talar för att teorierna om maladaptiva scheman kan ha en viss bäring.

Det är bara…lås in och kasta bort nyckeln…hårdare straff….curlade barn…..polisen borde få använda mer våld….osv.

Kanske är det samma uppfattningar som gör så att vissa män stöter på svårigheter i sina relationer.

Vissa problem man ställs inför i relationer kan inte lösas genom att man ökar kraften och intensiteten, de kräver snarare att man kan tänka annorlunda, möta den andra personen där den befinner sig och ha förmåga att ta in den andres perspektiv.

Detta är en mycket spekulativ text, eller ett uttryck för att ”tänka högt” och bör därför inte tas på allt för stort allvar.

Men någonting har hänt och vi behöver fundera på hur vi ska hantera det, annars kan dessa radikaliserade män kosta oss vår frihet och våra rättigheter.

Vill poängtera att jag inte har några högre tankar om mig själv än någon annan man, försöker bara få igång tankar kring det som sker.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80-talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.