Klimatet och regeringen – är verkligen en hel del gjort?

Av Marcel Berkelder 2024-01-30

Regeringen gick ut efter 100 dagar med en presentation om regeringens klimatarbete. En av bilderna i presentationen hade överskriften ”En hel del gjort”. Låt oss se vad som har gjorts.

Pausad omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd.

Att pausa vattenkraftverkens miljötillstånd har i princip mycket lite att göra med klimatsatsningar, utan är snarare en åtgärd som påverkar miljön, dvs biodiversiteten.

Bakgrunden är väl att regeringen tror att förnyelse av miljötillstånden för dessa kraftverk leder till minskad elgenerering och därför påverkar klimatet genom minskad förnybar el.

Min erfarenhet av att se över verksamheter, är att det ofta leder till effektiviseringar. Helt enkelt för att man fokuserar på frågan. Således också med vattenkraftverken.

De största är 60-70 år gamla och tekniken har utvecklats så mycket att vi lugnt kan påstå att en effektivisering med 10-20% är fullt möjligt, troligen ännu mer.

Att det kan leda till att en hel del mikro-kraftverk läggs ner har i det stora sammanhanget ytterst marginell betydelse.

I presentationsbilden nämns 3 punkter med CCS. Ökad CCS från bioenergi, att utreda infångandet av CCS och lagring av koldioxid i Sverige.

CCS är att Fånga-Kol(dioxiod) och Lagra den (Carbon Capture Storage)
CCS är en teknik som regeringen med andra ord tror starkt på om den tar upp 30% av ”En hel del gjort”.

Men det har inte gjorts något, utan bara tänkts att något ska göras.

Tekniken är en förutsättning för att Parisavtalet ska lyckas. Där utgår man ifrån att CCS ska starkt bidra till att minska koldioxidhalten i luften.

Likt kärnkraft är övertron på teknik för att fånga in och lagra koldioxid alldeles för stor. Visst kan den vara en bidragande faktor men världens totala utsläpp av koldioxid-ekvivalenter är enligt Naturvårdsverket ca 54 miljarder ton per år. Lycka till kan man tänka.

CCS är dyrt och energikrävande. Det som lagras idag är försumbart i sammanhanget och dessutom används en stor del av koldioxid som pumpas ner för att kunna pumpa upp mer fossilgas och olja.

CCS är ju en form av symptombekämpning. Likaså att omvandla koldioxid till bränsle med elektrokemi. Det är också elenergikrävande processer och en form av symptombekämpning samtidigt en förhalningsprocess. För den leder också till koldioxidutsläpp.

Förslag om att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer och tillhörande punkten, Ökad finansiering till Strålskyddsmyndigheten.

En hel del gjort”. Har dessa punkter minskat utsläppen?

Utbyggd laddinfrastruktur. Det är bra. Samtidigt minskar försäljningen av laddbara bilar markant på grund av annat ”En hel del gjort”.

Ökat incitament för att kommuner ska medverka till utbyggd vindkraft.
På Moderaternas partistämma var det moderata kommunalråd som inte godtog det regeringen tänkt sig.

Drygt 75% av kommunerna säger nej till etablering av vindkraft. En kompromiss förhandlades fram, kommuner ska få ta del av vinsten från vindkraften.

Om nu regeringen säger sig att ha gjort en hel del, så existerar det redan en hel radda ersättningsmodeller. Det som borde stoppas är Baggböleriet inom vindkraften.

Och det gäller ersättning till både markägarna och kommunerna. Och det gäller i än högre grad för ersättning av kommunerna/regionerna för skadorna från vattenkraften.

En modell liknande den i Norge bör införas i Sverige. Det skulle ge vattenkraftskommunerna i Sverige ett välbehövligt tillskott i kommunkassan.

Här är naturligtvis också systemet med att verksamhet med vattenkraft och vindkraft bedrivs i en kommun men att bolaget som bedriver har sin beskattning i en annan (läs Stockholm), helt förkastligt.

Uppdrag med gissningvis nr 135, 136 och 137 att utreda. Utredningar som sådana leder inte till minskade utsläpp, troligen tvärtom.

”En hel del gjort” kan man skriva om till eller sammanfatta med ”En hel del snack men lite verkstad”.

Man kan ju misstänka att regeringen inte är särskilt kompetent och/eller tondöv. Vetenskapen säger tydligt vad som behöver göras och att det är bråttom.

Johan Rockström som man kan anse vara en av de absolut ledande forskarna inom klimat, säger att vi har sju år på oss att vända trenden att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Regeringen ”En hel del gjort” ÖKAR koldioxidutsläppen enligt den egna budgeten med 6-10 miljoner ton till 2030.

Det som är, för mig som tilldelades Egil Öfverholm-priset 2023, slående är att det som verkligen är utsläppsreducerande nämligen energieffektivisering, inte förekommer i regeringens ”plan”.

Mindre med samma eller ökad nytta. Är det inte det som människan drivit framåt? Men är det så att det inte passar in i tillväxttänkandet?

Regeringen ”En hel del gjort” ÖKADE subventionerna till fossilindustrin till 31 miljarder under 2023, enligt Naturskyddsföreningen.

Regeringen ”En hel del gjort” har ofantligt mycket OGJORT.
Regeringen bortser från vetenskapen och från människors oro över klimatförändringarna. Göteborgs universitet redovisar att ca 85 % av befolkningen är mycket eller ganska orolig för klimatförändringar.

Vad gör regeringen ”En hel del gjort” åt denna oro? Bygga kärnkraft som i bästa fall är i drift om typ 15 år. Om den nu ens kommer att byggas, läs Berit Qvarnströms och min artikel om det i Magasinet Para§raf.

Klimatpåverkande utsläpp spänner sig över en mycket större skala än fossilfri el.

Är regeringen så okunnig att den tror att vi kan äta el? Är den så okunnig att den mäktiga oljeindustrin låter sig ersättas av kärnkraft i ett nafs?

Att människor inte skulle behöva ändra sina levnadsvanor är befängt. Det gör ju människorna redan på grund av stormar, översvämningar med mera.

Det regeringar måste satsa på är att förbättra människors välbefinnande, livsglädje och livskvalitet. I det ingår också att göra sig fri från den svarta drogen olja.

För det medför ändrade levnadsvanor, som teknikern i mig skulle kunna uttrycka det, en effektivisering med mindre nyttjande av jordens ändliga resurser, och med ökad livskvalitet. Det handlar om helt andra saker än el från kärnkraft.

Hållbarhet är en fråga om livsvillkoren i framtiden för våra barn och barnbarn, men också global rättvisa för barn och alla människor på jorden där vi tillsammans är en del av ekosystemen.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Marcel Berkelder är civilingenjör med mer än 40 års erfarenhet av energi- och klimatfrågor. Certifierad energiexpert och certifierad ventilationsfunktionär. Mer än 20 år som energi- och klimatrådgivare har gett stor erfarenhet av vad som är brinnande frågor för såväl privatpersoner som organisationer och företag.
Med en tioårig bakgrund inom undervisning på bland annat Umeå Universitet, har föreläsningar och seminarier i hela Sverige varit en viktig del i den egna verksamheten de senaste 20 åren.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.