Jag är inte säker på att Sverige blivit tryggare som Natomedlem

Av Börje R P Carlsson 2024-03-10

Jag tillhör inte de som nu jublar över Sveriges NATO-anslutning. Tvärtom är jag lite bekymrad över detta ställningstagande. Som jag ser det kan det bara leda till en ännu mer polariserad värld där slutresultat förmodligen blir en västlig värld och en östlig värld som militant står mot varandra och trappar upp hot och våld.

Runt Nato och ”Moskva-pakten” finns en värld av länder och kontinenter som är beredda att på olika sätt stötta de pakter som de håller på. Här finns alla de ingredienser som behövs för att starta det slutgiltiga krig som utplånar mänskligheten.

Vi riskerar att få två parallella världsmakter som lever som om dom vore Jordens härskare. Kan dessa två makter tolerera varann kommer det förmodligen att skapas gränser som inte kan överskridas och varje ”halva” av Jorden kommer att leva som om den andra halvan inte fanns.

Idrottsligt kommer det att skapas två parallella världsmästerskap och så kommer förmodligen att ske med ekonomiska toppmöten också. Två parallella FN, två parallella G5 och så vidare.

Förståsigpåarna hävdar att Sverige nu kommer att bli tryggare eftersom § 5 i Natostadgan talar om ”en för alla, alla för en” ungefär som i de tre musketörerna.

Parterna är ense om att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dem, i Europa eller Nordamerika, ska betraktas som ett angrepp mot dem alla. Följaktligen enas parterna om att om ett sådant väpnat angrepp inträffar, ska varje part utöva den rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar som erkänns i artikel 51 i Förenta Nationernas stadga och bistå den angripna parten eller de angripna parterna genom att individuellt och tillsammans med de övriga parterna omedelbart vidta de åtgärder som den anser nödvändiga, inklusive bruk av vapenmakt, för att återställa och upprätthålla säkerheten i den nordatlantiska regionen.

Alla sådana väpnade angrepp och alla de åtgärder som vidtas med anledning av dem ska omedelbart inberättas till säkerhetsrådet. Sådana åtgärder ska avslutas när säkerhetsrådet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att återställa och upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Texten med fetstil tolkar jag som att varje medlemsland ska vidta de åtgärder som de anser nödvändiga men att detta med självklarhet inte betyder vapenmakt.

Detta betyder också, enligt min tolkning, att det är högst osannolikt att ett NATO-land som anfallits näppeligen kommer att få bistånd av eller från 31 länder.

Artikel 51 i Förenta Nationernas stadga ger möjlighet, beroende på tolkningsmetod, till självförsvar även i preventivt syfte. Således ”anfall är bästa försvar”.

Sveriges regering av idag använder ofta och gärna uttrycket ”preventivt” för att ingripa och göra långtgående insatser i preventivt syfte mot ännu inte begångna brott eller ännu inte ens misstänkta.

Nu tror jag inte att Sveriges regering ens skulle komma på tanken att skapa krig i preventivt syfte men det finns länder i Nato som jag misstänker inte håller sig för goda att göra så.

Då kan Sverige bli indraget i något som i kollegialitetens anda kan vara svårt att vägra. Därför är jag inte säker på att Sverige blivit tryggare genom Natomedlemskapet.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.