Make Sweden make sense again

Av Anders Cardell 2024-03-19

En av orsakerna till varför det är så viktigt att det offentliga politiska samtalet handlar om relevanta saker, är att ett av samtalets viktigaste funktioner, är att skapa opinion och bidra till ett förändringstryck. Om det offentliga politiska samtalet adresserar viktiga frågor, skapas press på politiker till att tillsätta medel eller åtgärder för förändring.

Om det offentliga samtalet behandlar frågor som saknar signifikans och betydelse, uteblir krav på förändring, vilket innebär att viktiga frågor och problem inte åtgärdas.

Därför kan ett politiskt samtal som fokus på fel frågor få förödande konsekvenser. 

Många människor har sett hur företrädare för Tidöpartierna lagt ner ett enormt fokus på invandrare, islam, människors kulturella bakgrund och andra aspekter som gynnar deras egna begär och politiska agenda.

Partiernas fördomsfulla och stereotypa fokus har inte bara lett till att människor demoniserats och tillskrivits skuld för problem de inte ansvarar för, den har även skymt frågor som skulle kunnat bidra till samhällsutveckling. 

Låt mig ge ett dagsfärskt exempel:

En stor studie av svenska tvillingar visar att människor som blir utsatta för olika typer av övergrepp i barndomen, löper en tydligt ökad risk för psykiatriska diagnoser senare i livet.

Hilda Björk Danielsdóttir, forskare i psykologi vid Karolinska institutet och Islands universitet (HÍ) och en av dem som ligger bakom studien som informationen grundar sig på.

Hilda beskriver att hon blev förvånad över att kopplingen var så stark, även efter att de tagit hänsyn till genetik och miljöfaktorer i en intervju i Aftonbladet.

I en studie som nyligen publicerats i Jama Psychiatry har hon och kollegor gått igenom uppgifter från frågeformulär och patientregister om över 25 000 nu vuxna tvillingar.

De såg att om någon utsatts för psykiska eller fysiska övergrepp, sexuella övergrepp inklusive våldtäkt eller ha bevittnat våld i hemmet ökade risken mer än dubbelt för att diagnostiseras för psykisk sjukdom. 

Risken fanns kvar även senare i livet och desto fler sådana övergrepp man utsatts för, desto högre var risken.

De psykiatriska diagnoserna som studerades var depression, ångest och stressrelaterade sjukdomar, liksom missbruk av alkohol och droger. 

Sexuella övergrepp och våldtäkt var de som var starkast kopplat till framtida psykisk ohälsa.

Forskarna identifierade också 6 852 tvillingar där den ena varit utsatt för övergrepp men den andra inte. 

Genom att jämföra tvillingar där genetik och annan miljö är lika men där bara den ena varit offer för övergreppen, kunde de se att den ökade risken kvarstår.

– Att det finns en riskökning har visats i tidigare forskning men det blir ännu tydligare i den här studien, säger Hilda Björk Danielsdóttir.

Bland individer som utsatts för tre eller fler övergrepp i barndomen hade 25 procent fått någon av de studerade psykiatriska diagnoserna som vuxen.

Hilda beskriver att hon hoppas att studien ska öka medvetenheten om omständigheter under barndomen som möjlig orsak bakom psykisk ohälsa i vuxen ålder och hur man bäst ska möta dem.

Tvillingstudierna adresserar en mängd viktiga frågor som ger oss information som kan användas för att minska social utslagning och förbättra livsvillkoren för utsatta grupper. 

Informationen från denna undersökning är inte unik. Under den tid Tidöpartierna befunnit sig i majoritet, har det släppts mängder av rapporter som skulle kunnat bidra till att utveckla samhället och demokratin.

Tidöpartierna och deras företrädare har under samma tid vilselett befolkningen genom att sprida hatpropaganda och information som saknar vetenskaplig förankring.

Vetenskapligt förankrad information som skulle kunna bidra till att utveckla samhället och människors livsvillkor har hamnat i skymundan, medan människor varit upptagna med symbolfrågor, snarare än frågor som utvecklar landet och demokratin.

Tidöpartiernas politik har varit ett svek mot Sveriges befolkning. Medierna bär också ett ansvar.

Vi kan se hur ovetenskapliga förklaringar till olika fenomen inte ifrågasatts av etablerade medier och hur skribenter och krönikörer blivit anlitade baserat på hur många klick individerna förväntas generera.

Om vi vill lämna denna tragiska period i Sveriges politiska historia behöver vi hjälpas åt.

Vi behöver agera beslutsamt mot rasistiska, etnofierierade, kulturifierierade förklaringsmodeller och återgå till ett vetenskapligt fokus.

Vetenskap och best practice kommer att vara avgörande för Sveriges utveckling.

Låt oss säga adjö till hatfyllda självskolade rasbiologer. Demokratin och vårt lands befolkning förtjänar något bättre.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80-talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.