Långtgående kränkningar

Av Börje R P Carlsson 2024-04-21

Så har då regering fattat beslut om införande av s k visitationszoner som efter beslut ger polisen långtgående och kränkande möjligheter gentemot medborgarna. Här tror sig lagstiftarna ha tagit tillvara på medborgarnas krav på rättssäkerhet genom möjlighet att överklaga beslutet. Detta står dock mest att likna vid Kejsarens nya kläder.

Att polisen inte lär sig. För många år sedan fanns ett begrepp om att klassa ett utrymme eller en lägenhet som ”kvart eller tillhåll” varefter polismännen när och hur de ville kunde gå in i denna bostad och söka igenom denna efter sökta personer eller efterlyst gods och narkotika.

Det enda krav som krävdes för att polismästaren skulle besluta om att klassa en bostad som kvart var att någon eller ett par efterlysta har gripits i nämnda kvart.

Denna möjlighet försvann efterhand eftersom polismästarna blev alltmer njugga att klassa en bostad som kvart. En stor del till denna obenägenhet var att beslutet vida översteg grundlagens bestämmelser om varje medborgares fredade zon när en påtaglig brottsmisstanke inte förelåg.

Nu är vi tillbaka vid en modernare ”kvartklassning” där inte ens misstanke behöver föreligga och inte heller behöver anses vara tillhåll för diverse banditer eller brottslighet.

Visserligen står det att bestämmelserna bara omfattar allmän plats eller fordon på väg men efter de tongångar som proklamerats i media torde beslutet (underförstått) också omfatta bostäder och förråd i det klassade området.

Denna nya klassning gäller för 14 dagar och omedelbart när beslutet fattats skall detta kungöras och området omgående anses vara en ”kvart eller tillhåll” (hittar inget bättre ord).

När beslutet väl är fattat kan det överklagas hos någon förvaltningsdomstol. Någon förvaltningsdomstol som inom 14 dagar (den tid som beslutet gäller) kan ta upp detta ärende finns nog inte.

Då kan man hos kammarrätten begära inhibition av beslutet, innan detta trätt i bruk. Eftersom beslutet gäller omgående hinns inte heller detta med och överklagandet får därför ingen verkan försåvitt inte myndigheten plötsligt ska börja lära av sina misstag. Det hela synes mer vara ett spel för galleriet.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Börje R P Carlsson har under nästan hela sin tid inom kriminalpolisen arbetat med företrädesvis de grövsta brotten. Under ett par år var han rotelchef för en rotel med ett 40-tal medarbetare. Från 1993-1997 rotelchef på spaningsroteln.
Vid omorganisationen 1997, till länsmyndighet, bad han att få återgå som utredare på länskriminalen. Under kriminalpolistiden har han varit handläggare och spaningschef för flera mord, grova våldtäkter och grova rån.
Börje har skrivit en mängd böcker om brott. Senast En gång snut – alltid snut. Hans böcker finns bland annat att ta del av här.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.