Strategi eller hyckleri?

Av Anders Cardell 2024-04-29

Den 23 februari 2024 antogs EU:s trettonde sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna är den senaste i en lång rad sanktionspaket som riktats mot Ryssland. Förutom ekonomiska sanktioner har den svenska regeringen riktat mycket kraftfulla fördömanden mot den ryska regimen, på grund av Rysslands brutala och hänsynslösa agerande mot Ukrainas befolkning.

Analyser av effekterna av sanktionerna mot Ryssland, visar att höga energipriser har gjort att Ryssland haft höga exportintäkter vilket har minskat effekterna av sanktioner mot Rysslands offentliga finanser.

Samtidigt har begränsningarna för teknologisk export till Ryssland lett till allvarliga produktionsstörningar.

Många utländska företag har valt att lämna Ryssland och det finns en betydande kompetensflykt, vilket förutspås öka den teknologiska klyftan mot väst och minska Rysslands ekonomiska potential under de kommande åren.

En majoritet av Sveriges befolkning betraktar Sveriges sanktioner mot Ryssland som väl motiverade. 

Det finns en tydlig enighet bland jurister och professionella bedömare, om att Israel gjort sig skyldig till både krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Den enda frågan där erfarna bedömare ger uttryck för ett visst tvivel, är huruvida Israels agerande lever upp till kriterierna för folkmord – än så länge.

Många frågar sig vad Sveriges regering gör för att försöka stoppa det som sker. Några av de frågor folk ställer sig är:

  • Hur har Sveriges regering reagerat på att Israel begår krigsbrott och brott mot mänskligheten?
  • Finns det någon form av samverkan mellan Sveriges regering och Israel som begår krigsbrott och brott mot mänskligheten?
  • Har Sveriges regering valt att fortsätta bedriva handel med Israel trots att landet begår krigsbrott och brott mot mänskligheten?
  • Finns det en risk för att Sveriges befolkning kan bli medskyldiga till brott mot mänskligheten och eventuellt folkmord? 

Regeringen har formulerat en strategi när det gäller Sveriges internationella arbete med mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Strategin är formulerad i ett dokument som har rubriken:

”Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för arbetet med de mänskliga fri- och rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2024–2028”.

I dokumentet kan man bland annat läsa följande:

”Mot bakgrund av den globala demokratiska tillbakagången och det allvarliga världsläget är det övergripande målet för strategin att globalt bidra till fria, trygga, rättvisa och inkluderande demokratiska samhällen som är fria från förtryck, samt bygger på respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.”

Och vidare:

”De mål som inkluderas i strategin syftar till att stärka och skydda globala normer och processer, oberoende institutioner och system, organisationer, aktörer och nätverk som verkar för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, samt människor som utsätts för diskriminering och förtryck”.

Den fråga man kan ställa sig är hur dessa fagra ord rimmar med Sveriges relation till staten Israel.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


    Anders Cardell växte upp i det lilla brukssamhället Hallstahammar och i stockholmsförorten Östberga.
Han blev anställd på Fryshuset i slutet på 80-talet där han arbetade fram till att Anders Carlberg gick bort 2013.
Anders har varit aktiv i olika former av ideell verksamhet parallellt med sitt ordinarie arbete. De senaste åren har varit starkt präglade av att han har blivit förälder:
– Jag skriver för att jag känner ett ansvar för att göra det jag kan, med de resurserna jag har, för att skapa ett bättre samhälle, säger Anders.
Anders Cardell är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.