Är vi på väg att avskaffa Sveriges självständighet?

DCA (Defence Cooperation Agreement) är en överenskommelse mellan USA och Sverige. Överenskommelsen gjordes innan Sverige blivit Nato-medlem och ska nu godkännas av Sveriges riksdag. Vi ger därmed upp Sveriges suveränitet.