Därför älskar jag EU:s lagstiftning

Av Elis Carlström 2024-05-31

Urvattnade av kompromisser, omgjorda för att passa företagens lobbyister, knäppa detaljregleringar, för lite och för långsamt. Trots detta älskar jag EU:s lagstiftning. Vi skyddas från cancer, allergier och fosterskador av EU:s kemikalielagar. Vårt privatliv skyddas av EU:s dataskyddslagar. Hela vår existens skyddas av EU:s klimatlagar.

En rad hot som vi inte kan hantera som ensam nation. Skyddet är inte så kraftfullt som vi kunde önska men utvecklas stadigt åt rätt håll.

EU:s kemikalielagstiftning har tagit bort ett stort antal farliga kemikalier från marknaden. Det som inte får säljas på EU:s inre marknad är ofta inte värt att producera så det försvinner i resten av världen.

Det finns också en kandidatlista (Substances of Very High Concern) med misstänkta kemikalier som kanske kommer att förbjudas. Visste du att du som konsument har rätt att veta om en produkt innehåller någon kemikalie på denna lista? Företagen måste svara på sådana frågor.

Företag som META (Facebook, Instagram, mm), X (Twitter) och Google vägrar konsekvent att svara på frågor från journalister. De som utsatts för hot och hat och andra nätbrott vet att det sällan lönar sig att klaga.

Det enda som vi har att sätta emot de stora techbolagen är lagstiftning på EU-nivå. EU:s dataskyddslagstiftning GDPR är ett kraftfullt skydd för vår integritet men följs tyvärr långt ifrån alltid. Trots detta dömdes Klarna nyligen att betala över 7 miljoner kronor i Högsta Förvaltningsrätten efter en utdragen process.

Klarna har bland annat överfört personliga uppgifter till länder utanför EU där de inte skyddas av någon lagstiftning. META har retirerat i flera steg när det gäller annonser styrda av användar­beteende och spridande av desinformation men rättsprocesserna pågår fortfarande. Det går långsamt men åt rätt håll.

GDPR har varit i kraft sedan 2018. Nyligen har GDPR kompletterats med fler lagar som reglerar nätet. Ett exempel är DSA som är en lag som riktas mot alla företag som säljer produkter via nätet.

Kinesiska TEMU har nyligen anmälts av flera konsumentorganisationer för brott mot DSA genom sin aggressiva marknadsföring som riktar sig mot barn. När det gäller AI har arbetet bara börjat men EU kommer troligen att vara den enda motvikten mot oansvariga teknikjättar.

EU:s klimatlagstiftning kan definitivt gå under rubriken för lite och för långsamt. Trots detta så får det konsekvenser att bryta mot EU:s klimatlagstiftning som till skillnad från Parisavtalet är bindande för EU:s medlemmar.

Detta kommer svenska regeringen att erfara om man fortsätter att strunta i åtagandena på klimatområdet. EU har gått i spetsen för åtgärder att rädda klimatet och kommer att fortsätta göra det om inte högerkrafterna och klimatförnekare tar över efter EU-valet.

Resultatet i EU-valet bestämmer om EU skall fortsätta att bygga ut skyddet för medborgarna eller börja montera ned det som redan byggts.

Av Elis Carlström

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Elis Carlström är en forskare med en bakgrund i material, tillverkningsteknik och kemi under ett långs yrkesliv.
En röd tråd för honom är att skapa innovation genom samarbeten som överskrider gränserna mellan forskning och industri.
Hans inställning är att innovationer inte enbart ska mätas i pengar de måste utvärderas från den nytta de gör för människor och miljö.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.