Önskelista – med utgångspunkt i demokrati, rättvisa och antirasism

Av Lennart Aspegren 2024-03-12

Klimat, geografi, biologi: Här finns mycket att åstadkomma. Och det med högsta prioritet! Det är oroväckande bråttom på olika håll. Vår regerings ansvariga minister försöker dessvärre att med sitt förförande fagra tal prata sig förbi de akuta problemen.

Men det är lönlöst att försöka skjuta lösningarna på en oviss framtid. Sluta i stället med att klåfingrigt försämra klimatskyddet. Det behövs kännbara ingrepp. Råd bot på ett svagt naturskydd, en föråldrad och hafsig skogsvård, en sviktande sophantering. Hejda sådant som översvämningarna i Skåne. Skapa ett handfast skydd mot utfiskningen av strömming i Östersjön.

Skola, förskola, barnomsorg: Lyssna på dr Hugo Lagercrantz, vår mest kände barnläkare, när han uppmanar småbarnsföräldrar att måna om barnen genom att låta bli att alltför tidigt sätta en dator som leksak i händerna på dem.

Låt oss snarast bli av med de förödande sociala verkningarna av skolväsendets privatisering. Vår kloka skolminisister har förtjänstfullt börjat. Motarbeta också det ödesdigra föräldratjatet på glädjebetyg. En svår men nödvändig sak är förstås att ta bredare, mer omfattande tag mot ungdomskriminaliteten.

Forskning och utbildning: Slå vakt om den akademiska friheten. Utveckla även grundforskningen. Gynna humaniora.

Bostäder: Stimulera offentlig och privat ekonomi för byggande och underhåll. Glöm inte bort att det behövs  fler hyresfastigheter.

Sjukvård, äldrevård: Låt oss äntligen slippa de fatala och kännbara verkningarna av den ansvariga moderaterministerns pågående och totalt huvudlösa landsförvisning av invandrad personal på grund av deras alltför låga lön. Det gäller flest kvinnor.

En annan sak är att vi nu är fler och fler gamlingar i Sverige. Och vi har blivit äldre och äldre. Många av oss behöver naturligtvis mer och mer vård. Vi får hoppas på den aktuella opinion som nu efterlyser en rejäl uppbackning av regionerna och sjukvården.

Migration: Vad SD och andra än säger, talar både humanitära och inrikespolitiska skäl talar för en positiv politik i fråga om invandring jämte effektiv integration. Exempelvis så räcker det knappast med 114 kr i dagpeng för nödställda ukrainska flyktingars uppehälle här.

Jämställdhet: Frågan tycks på sistone ha hamnat i skymundan. Ökad aktivitet behövs. Många brister lever kvar, inte minst de svårförklarliga löneskillnaderna i arbetslivet..

Brottsbekämpning: Erfarna kriminologers goda råd kan rimligen inte längre fortsätta att ignoreras av många. Snälla rara, acceptera vetskapen att allmänna straffskärpningar ingalunda leder till en minskad brottslighet!

Medan strängare straffskalor betyder obevekligen ansträngt rättsväsen, överbelastade häkten och anstalter, enorma kostnader för mer personal och ökad byggnation.

Trafiksystem: Här krävs kostnadskrävande insatser till följd av åratal av försummat underhåll av järnvägsspår och tåg. De omtalade SJ-förseningarna kostar.  Dessutom tål våra starkt belastade vägar dåligt de allt större och större lastbilarna. Förbrukningen av bensin och diesel har också ökat..

Partiväsen: Det är sorgligt att se ett en gång liberalt folkparti som är i färd med att begå vad jag skulle kunna likna vid ett politiskt självmord i allmän åsyn…

Kultur:  Stötta ekonomin i dessvärre sviktande verksamheter som bibliotek, teater, musik, dans, teve, radio, studiecirklar,.

Försvar: Stora kostnadskrav är i sikte… Bygg upp beredskapen i Nato, särskilt inom Norden. Förbättra civilförsvar, skyddsrum. Möt väntade ryska cyberangrepp. Se till att inga kärnvapen placeras på svensk mark.

Utrikespolitik: Stärk Sveriges arbete i EU och FN. Motverka förföljelse av världens alla minoriteter – judar, palestinier, uigurer, tibetaner, kurder, druser, yazidier, rohingyer.

Sist men inte minst måste vi snabbt se till att få fram tillräckligt stöd åt de ofattbart hårt krigsdrabbade befolkningarna i Ukraina och i Gaza.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.