Finns det några snälla vuxna?

Barn är fantastiska. En människa ser något speciellt i en annan människa som inte alla andra ser och denna människa ser i sin tur något speciellt i den människa som såg henne. Deras kroppar sammanflätas och de kommer in i varandra. Ur denna händelse uppstår ibland ett nytt liv som till lika delar består av den ena människan och till lika delar av den andra. Denna människa är ändå helt igenom ny och har aldrig tidigare funnits. Hon kallas för ett barn.