Bankvärlden ger girigheten ett ansikte

Innan Sverige gick in i industrisamhället var fattigdomen i det gamla bondesamhället utbredd. Utvecklingen in i industrisamhället stoppades dock upp. Regeringen försökte styra samhällets olika sektioner till att bilda sparbanker och kooperativ, syftade till att genom inlåning och utlåning skapa en ekonomisk buffert. Överskottet på denna verksamhet skulle gynna samhällsnyttig verksamhet. Än idag delar sparbanker ut miljoner i bidrag till olika behövande.

Hur ska polisen kunna bli bättre när de aldrig får stå till svars för sina tillkortakommanden?

När det tog polisen ett halvt dygn att hitta en försvunnen kvinna borde någon högt upp i hierarkin få en ordentlig smäll på fingrarna. En organisation som den polisen numer har kräver att de riktiga poliserna med handlingskraft och öppet sinne försöker kompensera den dysfunktionalitet organisationen skapat. När så inte sker borde den regionala chefen eller ännu högre chefer få stå till svars för att de tillåter organisationen bli fullständigt körd i botten.