De där som stiftar lagar och sedan försöker kringgå dem

Jag såg ett program som granskade korruption och andra lagbrott som inträffar inom riksdagens hank och stör. Temat för det program som jag tittade på handlade om hur de politiska partierna tog emot penninggåvor till partiernas fromma. Före år 2014 var eventuella gåvor till de politiska partierna inte reglerade. Det fanns således inget som reglerade varken givare efter gåvornas storlek och således inte heller syftet med gåvan. Detta sågs inte med blida ögon och misstankar om korruption kunde inte uteslutas.