Dina rättigheter

Av Dick Sundevall 2012-05-06

I amerikansk film och tv-serier ser och hör vi hur en polis som griper någon läser upp hans eller hennes rättigheter. Om de inte gör det så kan gripandet ogiltigförklaras. I Sverige är det av någon anledning inte så. 

När någon blir kallad till polisen för ett förhör gäller följande: När förhöret påbörjas har man rätt att få veta vad saken gäller. Kanske har man blivit kallad att höras rent upplysningsvis – men om man är misstänkt skall man upplysas om det, och även vilket brott man är misstänkt för.

Man har alltså rätt att få besked om brottsmisstanke. Vill polisen inte lämna besked så kräv att få en offentlig försvarare. Och blir du upplyst om att du är misstänkt för ett brott ska du självklart begära att få en offentlig försvare, innan du svarar på några frågor. Allt annat är ren dumhet. Det är möjligt att du då får höra något i stil med, ”men om du inte har gjort något så behöver du väl ingen advokat”. Men du är misstänkt för ett brott, och därför behöver du en advokat.

Advokat och kanske en tolk

Känner du till någon advokat du vill ha så kan du begära just den personen (därmed inte sagt att han/hon har tid med ditt fall). Endast i undantagsfall kan man neka en misstänkt att få en försvarare, exempelvis om brottsmisstanken gäller mycket enkla brott.

De här rättigheterna och skyldigheterna har sin grund i den Europeiska konventionens skydd för de mänskliga rättigheter, Europakonventionen, som numer gäller som svensk lag.

Har du problem med att förstå svenska, och då kanske framförallt olika juridiska termer, så har du rätt att få en tolk. Kräv då att tolken är närvarande vid alla förhör, hur korta det än påstås att de ska bli.

/wp-content/uploads/content/din-ratt/dina-rattigheter/DBC8922BBB5F0666B67BDC59FB259.jpg

Inte olagligt att ljuga för polisen

En person som är misstänkt för brott har egentligen inga som helst skyldigheter. Bortsett från skyldigheten att inställa sig till rättegång. Kommer man inte blir man förr eller senare hämtad.

Inte heller har en misstänkt skyldighet att inställa sig till förhör eller besvara frågor. Men även då kan det bli hämtning, något som kanske inte direkt är vad man vill visa upp för grannarna.

En misstänkt har ingen som helst sanningsplikt. Det är inte olagligt att ljuga för polisen och man kan tiga sig igenom hela processen. Men om det är så värst klokt, kan diskuteras.

En misstänkt talar inte under ed och kan sålunda inte åtalas för att han ljugit. Det är därmed den misstänktes ensak om han önskar ljuga i en rättegång.

Krånglig jävel

Man väljer själv vilken inställning man vill ha och vilket sätt man vill uppträda på gentemot polis, åklagare, domare, häktespersonal eller andra, men följer man inte vedertagna regler kan det naturligtvis komma att påverka hur man blir behandlad.

Man ska absolut inte acceptera om någon polis eller åklagare i ett förhör börjar gapa och skrika. Be då bara att den som håller förhöret sätter på en bandspelare om han vill att frågorna ska besvaras. Ingen bandspelare, inget förhör. Därtill lär det gapas och skrikas betydligt mindre om du har din advokat närvarande.

Om du i samband med ett förhör, när bandspelaren inte är påslagen, får höra att den kompis som eventuellt greps samtidigt som dig, ”har berättat alltihop” – så är det inte alls säkert att det är så.

Naturligtvis kommer du att ses som en ”krånglig jävel” om du begär att ha såväl tolk som advokat närvarande vid varje förhör. Och du kommer säkert att få höra repliker som, ”då blir du ju bara sittande här längre”. Men saken är den att du snarare är en ”klok jävel” om du håller på dina rättigheter.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.