Svenska hackare

Av Nilsson-Larancuent 2012-05-10

Den här gången läser Para§raf:s recensenter boken, Svenska hackare. Missa inte deras omdöme.

”Svenska hackare” är en historisk genomgång av hackerkulturens utveckling. Författarna har valt att ägna några kapitel åt att berätta om specifika rättsfall, andra åt att analysera hackerkulturen ur ett mer politisk-ekonomiskt perspektiv. Med tanke på att hackande är ett så smalt specialintresse, är det faktum att författarnas redogörelse lyckas fånga även läsare utan detta intresse, ett vittnesbörd om god berättarkonst.

I boken får vi stifta bekantskap med ”Stakkato”, en 16-årig Uppsalabo som på elektronisk väg lyckades bryta sig in i dussintals av USA:s superdatorcentra, prestigefyllda universitet och den europeiska forskningsanläggningen CERN, såväl som den amerikanska försvarsministerns stab, flygvapnets högkvarter och det amerikanska marinflygets topphemliga datorsystem (där bland annat ritningarna till stridsflygplanet F-18 fanns lagrade). Författarna intervjuar även människor som ”Adam”, en IT-konsult vars hobby är att bryta sig in i datorsystem som tillhör stora företag och myndigheter. Delar av denna information, exempelvis kunddatabaser från svenska e-handelsföretag, säljs till högstbjudande.

Genom ovanstående exempel belyses två sidor av hackerkulturen: dels unga, ärelystna män som skryter med sina bedrifter, dels sådana personer som verkar i skymundan och använder sig av den information de kommer över för att tjäna pengar. De enda gemensamma nämnarna mellan dessa motpoler är datorintresset samt övertygelsen om att information borde komma fler människor till del, inte färre. Därför är det också mindre vanligt med hackare som raderar information.

Daniel Goldberg och Linus Larsson tecknar en bild av en globaliserad hackerkultur där kollektiv som Anonymous och Lulzec har medlemmar från världens alla hörn. Vidare har fokus delvis flyttats från medlen till målen, det vill säga att det inte längre är själva ”hantverket” – alltså att hacka – som är det intressanta, utan vad informationen kan användas till. Den traditionella hackerkulturen utvecklas parallellt med grupperna av välorganiserade IT-kriminella som tjänar stora pengar på att hota nätbaserade företag med att blockera tillgången till webbsidor. Klart är att hackerkulturen är en kultur där kunskap betyder allt och i takt med att allt mer av den dagliga affärsverksamheten och de sociala kontakterna flyttas ut på nätet, så måste vi vanliga användare vara alltmer medvetna om de risker som finns att leva en del av sitt liv på Internet.

Författare: Daniel Goldberg och Linus Larsson
Förlag: Norstedts
Utgivningsår: 2011


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.